fbpx „Nasze narody opierają się na rodzinie, której fundamentem jest małżeństwo” – spotkanie Sojuszu dla Dobra Wspólnego | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Nasze narody opierają się na rodzinie, której fundamentem jest małżeństwo” – spotkanie Sojuszu dla Dobra Wspólnego

Data publikacji: 02.12.2022

Adobe Stock

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris spotkali się w Pradze z europejskimi i amerykańskimi ekspertami oraz delegacjami innych organizacji pozarządowych, aby omówić aktualne wyzwania związane z obroną życia ludzkiego i rodziny.

· W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sojuszu dla Dobra Wspólnego – koalicji organizacji prorodzinnych z Polski, Czech, Słowacji, Włoch i Węgier.

· Na koniec wydarzenia, Sojusz opublikował oświadczenie, w którym wskazuje na konieczność prawnej ochrony małżeństwa i rodziny, wobec ataków ze strony lewicowych ideologów.

PRZECZYTAJ OŚWIADCZENIE – LINK


Sojusz dla Dobra Wspólnego to europejska sieć organizacji pozarządowych i think tanków zainicjowana w 2021 roku przez czeskie, słowackie, polskie, włoskie i węgierskie organizacje społeczne w celu obrony tradycyjnych wartości cywilizacji zachodniej. Wspólną misją Sojuszu jest ochrona godności ludzkiej i niezbywalnych praw, których nie można relatywizować, a które zabezpieczają i bronią społeczeństwa i jednostki przed ideologiami totalitarnymi. W związku z tym, członkowie Sojuszu zdecydowanie popierają prawdziwą wolność - wolność słowa, wolność sumienia, wolność wyrażania swojej tożsamości narodowej i religijnej na arenie krajowej i międzynarodowej oraz odpowiedzialność, która się z tym wiąże. Koalicję tworzą Instytut Ordo Iuris, węgierski Alapjogokért Központ, słowacki Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, czeski Alliance Pro Rodinu oraz włoska Nazione Futura.


Przedstawiciele Sojuszu spotkali się w Pradze. W dwudniowym wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele środowisk prorodzinnych z innych krajów Europy i z USA. Na koniec spotkania, Sojusz opublikował oświadczenie.

Koalicja wskazuje w nim, że w ostatnich dziesięcioleciach „postępowe i neomarksistowskie siły dążyły do demontażu i relatywizacji naszych tożsamości religijnych, narodowych oraz tych związanych z życiem rodzinnym i seksualnością”. Jak napisano w oświadczeniu, celem tych działań było stworzenie „zatomizowanego społeczeństwa”, które będzie „łatwe do zmanipulowania”. Sojusz podkreśla, że w ostatnich latatch nasiliły się ataki dążące do „zniszczenia instytucji Rodziny i małżeństwa oraz relatywizacji naszych cech biologicznych”.

- Szerzenie ideologii LGBT i gender stało się coraz bardziej silne, nie oszczędzając ani szkół, ani nieletnich dzieci. Trend ten jest nie tylko sprzeczny z naszymi wielowiekowymi tradycjami i interesami naszych narodów, ale także przeczy zdrowemu rozsądkowi, ponieważ wyrządza nieodwracalne szkody naszym krajom, naszym rodzinom i naszym dzieciom – czytamy w oświadczeniu.

Jak wskazują koalicjanci, zjawiska te można powstrzymać jedynie „poprzez wspólne działania”. Sojusz podkreśla również, że „nasze narody opierają się na Rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, której fundamentem jest małżeństwo”. Koalicja przypomniała też istotę małżeństwa będącego „pełnym miłości związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety”. Wskazała również na konieczność ochrony prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co skutkuje tym, że „niedopuszczalne jest uwrażliwianie nieletnich na wszelkie przejawy ideologii LGBT i gender bez uprzedniej wiedzy i zgody rodziców, czy to w ramach oficjalnego programu szkolnego, czy poprzez aktywizm organizacji pozarządowych”. Sojusz podkreślił ponadto, że „instytucje europejskie nie mają żadnego mandatu do ingerowania, bezpośrednio lub pośrednio, w ustawodawstwo państw członkowskich dotyczące rodziny i małżeństwa”.

- Utworzenie międzynarodowej koalicji, która stawia czoła projektom wymierzonym w fundamentalne wartości cywilizacji europejskiej wzmacnia skuteczność naszych działań w tym obszarze. Zależy nam na zwiększeniu udziału organizacji konserwatywnych w europejskiej debacie publicznej i procesach decyzyjnych nie tylko na forum Unii Europejskiej, ale także Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agencji. Stąd jesteśmy w trakcie opracowywania kilku wspólnych, strategicznych projektów, o których będziemy informować w kolejnych miesiącach – skomentowała Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej

Wolność religii a ideologia: prawo do wolności religijnej i wyznaniowej przeciwstawione „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender” w raporcie ONZ

· Niezależny ekspert ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość gender zbiera informacje od państw i społeczeństwa obywatelskiego o tym jak ochrona wolności religii lub przekonań wpływa na wolność „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender”.

Czytaj Więcej

TVP bez ideologii – petycja z apelem o wyciągnięcie konsekwencji po „Sylwestrze Marzeń”

· Głośnym echem odbił się organizowany przez TVP „Sylwester Marzeń z Dwójką”, podczas którego grupa Black Eyed Peas wystąpiła w opaskach promujących ruch LGBT.

· Z doniesień medialnych oraz informacji przekazywanych przez pracowników TVP wynika, że było to działanie zaplanowane, o którym wiedziały władze telewizji.

· Jak informuje serwis Wirtualne Media, koncert sylwestrowy kosztował polskich podatników 4,4 mln zł.

Czytaj Więcej

Pochopne decyzje urzędników niszczą rodziny

Sześcioro dzieci pani Eweliny z Warszawy zostało jej odebranych przez lekkomyślność siedemnastoletniego syna i dziesięcioletniej córki, którzy, w złości na matkę, naopowiadali, że są źle traktowani w domu. Urzędnicy, zobowiązani do weryfikowania takich doniesień, poszli na skróty i doprowadzili sprawę do sądu.

Czytaj Więcej