Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Niebezpieczne pomysły prezydenta Trzaskowskiego – Ordo Iuris interweniuje

Data publikacji: 28.02.2019

Adobe Stock

Podpisanie przez prezydenta Warszawy Karty LGBT+ wzbudziło wiele kontrowersji. Przygotowane przez Ordo Iuris analizy potwierdziły obawy dotyczące zgodności postulowanych w dokumencie rozwiązań z Konstytucją RP. Wobec tego Instytut zdecydował się na przesłanie analiz do odpowiednich organów państwowych, by te były w stanie zareagować szybko i sprawnie, gdyby tylko doszło do prób wcielenia Karty w życie.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ OGÓLNĄ KARTY LGBT+ 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ SYTUACJI PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW W ŚWIETLE KARTY LGBT+

 

W podpisanym przez Rafała Trzaskowskiego dokumencie „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” znajdują się liczne stwierdzenia budzące wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z prawem. Dotyczą one m.in. oświaty i działalności przedsiębiorców. W Karcie mowa jest bowiem o wprowadzeniu w każdej szkole „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, która wiązałaby się w rzeczywistości z upowszechnianiem wśród uczniów ideologii gender i postulatów ruchu LGBT. Może to stanowić naruszenie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Karta zakłada też m.in. preferencyjne traktowanie przedsiębiorców, którzy zadeklarowali poparcie dla politycznych roszczeń środowiska LGBT i zrzeszanie się w „tęczowe sieci pracownicze”.

 

„Dążenie do wykreowania szczególnie uprzywilejowanych grup przedsiębiorców oraz pracodawców, których preferencyjna pozycja wynika z poparcia dla postulatów środowiska LGBT jest sprzeczne z Konstytucją RP oraz różnymi ustawami” – skomentował mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Ordo Iuris.

 

Z tego powodu Instytut Ordo Iuris zadecydował o przesłaniu przygotowanych przez swoich ekspertów analiz, zawierających ocenę prawną proponowanych w Karcie rozwiązań do instytucji odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę obszarów objętych zapowiadanymi przez Rafała Trzaskowskiego działaniami. Dokumenty zostaną przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu, prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty oraz Warszawskiemu Inspektoratowi Pracy.

 

Wszystkie wymienione instytucje są kompetentne do podjęcia działań, które mogą zapobiec szkodliwym skutkom zawartych w Karcie rozwiązań. Szczególnie istotna okazać się tu może rola Wojewody Mazowieckiego, który jest organem nadzorczym względem warszawskiego samorządu. Wojewoda może zadecydować o zaskarżeniu każdej uchwały Rady Miasta St. Warszawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku wątpliwości co do jej zgodności z prawem.

 

Wspieram

Nastolatka wróciła do rodziców – Ordo Iuris pomaga rodzinie z Warszawy

Z powodu nieprawdziwego donosu o rzekomym stosowaniu przemocy przez rodziców, nastolatka z Warszawy cierpiąca na zespół Aspergera została na pół roku odseparowana od rodziny. Dzięki interwencji prawników z Instytutu Ordo Iuris sądy zwolniły dwunastolatkę z domu dziecka i oczyściły rodziców z zarzutu znęcania.

Czytaj Więcej

Rodzina znowu razem – skuteczna interwencja Ordo Iuris

Kolejna udana interwencja prawników Ordo Iuris w sprawie rodzinnej. Kobieta z Łodzi wielokrotnie występowała do sądu z wnioskiem o zmianę niekorzystnego dla rodziny orzeczenia o umieszczeniu dzieci w domu dziecka. W ostatnim postanowieniu Sąd Rejonowy oparł się  na opinii biegłego, który po zaledwie krótkiej rozmowie wydał negatywną opinię na temat jej sytuacji rodzinnej. Dopiero po interwencji Instytutu Ordo Iuris Sąd Okręgowy przychylił się do zaskarżenia niekorzystnego postanowienia i dzieci ponownie wróciły pod opiekę matki.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.06.2019

Trwa walka o życie Vincenta Lamberta. W jego obronie wystąpił Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych

Od czterech lat rodzice Vincenta Lamberta walczą o jego życie przed francuskimi sądami, które zatwierdziły decyzję lekarzy o zaprzestaniu nawadniania i odżywiania pacjenta. Europejski Trybunał Praw Człowieka, mimo apelacji, odmówił wstrzymania biernej eutanazji na czas trwania postępowania. Dopiero Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych wezwał władze francuskie do zaprzestania uśmiercania Vincenta Lamberta.

Czytaj Więcej

Kolejny samorząd w obronie rodziny. Powiat przasnyski przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin

Rada Powiatu Przasnyskiego w województwie mazowieckim jednogłośnie przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodzin. Dokument przygotowany przy współudziale Instytutu Ordo Iuris i innych licznych organizacji społecznych, zaakceptowały samorządy w trzech różnych województwach. Wcześniej wolę realizacji postulatów zawartych w Karcie zadeklarowały władze lokalne w Łowiczu i Radzyniu Podlaskim.

SAMORZĄDOWA KARTA PRAW RODZIN

Czytaj Więcej