Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie harcerzy przed działaniami środowiska LGBT

Data publikacji: 18.12.2018

Adobe Stock

W mediach pojawiają się liczne doniesienia o wspieraniu przez władze Związku Harcerstwa Polskiego ideologii subkultur LGBT oraz propagowaniu jej w materiałach ZHP. Szczególną rolę w odkrywaniu tego dotychczas mało znanego aspektu aktywności władz Związku odgrywa Centrum Życia i Rodziny, które zainicjowało kampanię przeciwko homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży w ZHP. Ordo Iuris deklaruje gotowość udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy prawnej rodzicom, którzy otrzymali wiadomości o tego rodzaju praktykach niezgodnych z ich przekonaniami. Instytut przygotował też analizę dotyczącą tego tematu.

POBIERZ ANALIZĘ

Zaskoczenie opinii publicznej budzą kolejne posunięcia władz ZHP obchodzącego w tym roku stulecie istnienia. Rodzą one też uzasadniony niepokój wielu rodziców, do tej pory przekonanych o solidnym moralnym fundamencie ZHP. Do tego typu kontrowersyjnych praktyk należy m.in. organizowanie spotkań z udziałem aktywistów LGBT, przedstawianych dzieciom jako wzory do naśladowania. Przykładem tego jest wystąpienie Roberta Biedronia w ramach „Kuźni inspiracji” podczas obchodów stulecia ZHP. Wątpliwości budzą również niektóre szkolenia dla harcerskich instruktorów, jak np. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej”.

Oprócz tego ZHP organizuje dla harcerzy projekcje filmów propagujących zachowania charakterystyczne dla ruchów LGBT. Film „Zupełnie inny weekend” zachęcający do konsumpcji alkoholu, zażywania narkotyków i podejmowania aktów homoseksualnych znalazł się w jednym z „gotowych konspektów zbiórek wędrowniczych” pt. „Miłość inna”. W jego ramach młodzież miała się także dowiedzieć m.in. „czym różni się queer od gender”. Harcerze wzięli także oficjalny udział w tzw. Paradzie Równości w Warszawie.

To nie pierwsze tego typu zjawiska akceptowane w ostatnich latach przez zarząd Związku. Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w 2017 r. wykreślono z Prawa Harcerskiego wymóg abstynencji od alkoholu i tytoniu. Taka tendencja przypomina zjawiska, które miały miejsce w harcerstwie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie Zachodniej na początku XXI w. W tym samym okresie również do środowisk skautingowych zaczęły przenikać osoby związane z ruchem LGBT i działacze proaborcyjni. Temat ten został przedstawiony w analizie „Wątpliwości związane z narastającą obecnością ideologii subkultur LGBT w Związku Harcerstwa Polskiego” przygotowanej przez Ordo Iuris.

„Większość rodziców, których dzieci należą do ZHP, nie zdaje sobie sprawy, jakie treści są tam przekazywane" – zwraca uwagę Paweł Kwaśniak, Prezes Centrum Życia i Rodziny. Dlatego zainicjowana została kampania wzywającą władze ZHP do zaprzestania promowania homoseksualizmu i innych niemoralnych praktyk. Petycję można podpisać na stronie internetowej uruchomionej przez Centrum Życia i Rodziny: www.teczowezhp.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcieliby uchronić swoje dzieci będące harcerzami ZHP przed kontaktem z treściami sprzecznymi z przekonaniami rodziców (i zasadnie uznawanymi przez nich za demoralizujące), Instytut Ordo Iuris przygotował stosowną wersję rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. W razie potrzeby Instytut oferuje także wszelką pomoc prawną (kontakt pod adresem: biuro@ordoiuris.pl).

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Wspieram

Norwegia ustępuje w sprawie matki, która wraz z dziećmi uciekła do Polski

Królestwo Norwegii wycofało Europejski Nakaz Aresztowania wobec obywatelki tego kraju, która razem z córkami i synem uciekła do Polski. Norweski urząd do spraw dzieci – Barnevernet próbował bezpodstawnie odebrać dzieci kobiecie. Wcześniej Sąd Rejonowy w Myśliborzu zdecydował, że małoletni mogą pozostać w Polsce z matką. Pomocy rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Adam Bodnar się myli. Uchwały samorządów wyrażające „sprzeciw wobec ideologii LGBT” są zgodne z prawem

Kolejne samorządy przyjmują uchwały w których sprzeciwiają się kontrowersyjnemu i będącemu przedmiotem ożywionej debaty publicznej zestawowi poglądów na ludzką płciowość, seksualność, małżeństwo i rodzinę (zwanego hasłowo „ideologią LGBT”). Wbrew twierdzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich, który zapowiedział ich zaskarżenie, uchwały są zgodne z zasadą praworządności i nie są dyskryminujące. Instytut Ordo Iuris wykazuje to w swojej opinii.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

12.08.2019

Rzecznik Praw Obywatelskich manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

Wbrew komunikatowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy nie badała zasadności wypowiedzenia przez IKEA umowy o pracę zawartej z panem Tomaszem. Rzeczywistym przedmiotem kontroli PIP były wyłącznie kwestie formalne, a nie ocena zachowania pracownika, który cytując Pismo Święte wyraził swój sprzeciw wobec promocji ideologii LGBT w miejscu pracy. Postępowanie w tym zakresie toczy się przed sądem pracy.

Czytaj Więcej

Co ukrywa prezydent Warszawy? Rodzice chcą mieć głos - nagranie z konferencji prasowej

Warszawski ratusz nie udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez Instytut Ordo Iuris w sprawie programu, kosztu i formy prawnej zajęć tzw. edukacji seksualnej, których wprowadzenie zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski. Władze miasta minęły się także z prawdą twierdząc, że za opracowanie programu zajęć i przeszkolenie nauczycieli odpowiedzialne jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Instytut przeprowadził zbiórkę podpisów w sprawie zorganizowania konsultacji społecznych dotyczących edukacji seksualnej.

Czytaj Więcej