Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie harcerzy przed działaniami środowiska LGBT

Data publikacji: 18.12.2018

Adobe Stock

W mediach pojawiają się liczne doniesienia o wspieraniu przez władze Związku Harcerstwa Polskiego ideologii subkultur LGBT oraz propagowaniu jej w materiałach ZHP. Szczególną rolę w odkrywaniu tego dotychczas mało znanego aspektu aktywności władz Związku odgrywa Centrum Życia i Rodziny, które zainicjowało kampanię przeciwko homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży w ZHP. Ordo Iuris deklaruje gotowość udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy prawnej rodzicom, którzy otrzymali wiadomości o tego rodzaju praktykach niezgodnych z ich przekonaniami. Instytut przygotował też analizę dotyczącą tego tematu.

POBIERZ ANALIZĘ

Zaskoczenie opinii publicznej budzą kolejne posunięcia władz ZHP obchodzącego w tym roku stulecie istnienia. Rodzą one też uzasadniony niepokój wielu rodziców, do tej pory przekonanych o solidnym moralnym fundamencie ZHP. Do tego typu kontrowersyjnych praktyk należy m.in. organizowanie spotkań z udziałem aktywistów LGBT, przedstawianych dzieciom jako wzory do naśladowania. Przykładem tego jest wystąpienie Roberta Biedronia w ramach „Kuźni inspiracji” podczas obchodów stulecia ZHP. Wątpliwości budzą również niektóre szkolenia dla harcerskich instruktorów, jak np. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej”.

Oprócz tego ZHP organizuje dla harcerzy projekcje filmów propagujących zachowania charakterystyczne dla ruchów LGBT. Film „Zupełnie inny weekend” zachęcający do konsumpcji alkoholu, zażywania narkotyków i podejmowania aktów homoseksualnych znalazł się w jednym z „gotowych konspektów zbiórek wędrowniczych” pt. „Miłość inna”. W jego ramach młodzież miała się także dowiedzieć m.in. „czym różni się queer od gender”. Harcerze wzięli także oficjalny udział w tzw. Paradzie Równości w Warszawie.

To nie pierwsze tego typu zjawiska akceptowane w ostatnich latach przez zarząd Związku. Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w 2017 r. wykreślono z Prawa Harcerskiego wymóg abstynencji od alkoholu i tytoniu. Taka tendencja przypomina zjawiska, które miały miejsce w harcerstwie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie Zachodniej na początku XXI w. W tym samym okresie również do środowisk skautingowych zaczęły przenikać osoby związane z ruchem LGBT i działacze proaborcyjni. Temat ten został przedstawiony w analizie „Wątpliwości związane z narastającą obecnością ideologii subkultur LGBT w Związku Harcerstwa Polskiego” przygotowanej przez Ordo Iuris.

„Większość rodziców, których dzieci należą do ZHP, nie zdaje sobie sprawy, jakie treści są tam przekazywane" – zwraca uwagę Paweł Kwaśniak, Prezes Centrum Życia i Rodziny. Dlatego zainicjowana została kampania wzywającą władze ZHP do zaprzestania promowania homoseksualizmu i innych niemoralnych praktyk. Petycję można podpisać na stronie internetowej uruchomionej przez Centrum Życia i Rodziny: www.teczowezhp.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcieliby uchronić swoje dzieci będące harcerzami ZHP przed kontaktem z treściami sprzecznymi z przekonaniami rodziców (i zasadnie uznawanymi przez nich za demoralizujące), Instytut Ordo Iuris przygotował stosowną wersję rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. W razie potrzeby Instytut oferuje także wszelką pomoc prawną (kontakt pod adresem: biuro@ordoiuris.pl).

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Wspieram
Ochrona życia

21.05.2019

Pomówiony przez feministki działacz pro-life uniewinniony

Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Marka Sz., wolontariusza Fundacji PRO-Prawo do życia. Mężczyzna był oskarżony o rzekomą kradzież telefonu komórkowego jednej z feministek w trakcie ujęcia jej na gorącym uczynku usuwania banerów antyaborcyjnych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.05.2019

Konwencja o Prawach Rodziny zaprezentowana na forum ONZ

W głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona znaczeniu rodziny dla społeczeństwa i konieczności jej skutecznej prawnej ochrony. Wydarzenie odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. Instytut Ordo Iuris zaprezentował podczas konferencji projekt Konwencji o Prawach Rodziny.

Czytaj Więcej

Rodzice z Warszawy zachowali władzę rodzicielską

Sąd Okręgowy utrzymał pełnię władzy rodzicielskiej wobec rodziców z Warszawy. Materiał dowodowy potwierdził, że w rodzinie nie występowała przemoc. Mimo to byli oni przez trzy lata szczegółowo monitorowani przez urzędników państwowych. Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

15.05.2019

Osiem sukcesów w sprawach pro-life w ciągu miesiąca. Sądy zgodne w orzecznictwie

Na przestrzeni miesiąca zapadło osiem orzeczeń sądów w różnych częściach kraju, zgodnie z którymi organizowane przez działaczy pro-life pikiety antyaborcyjne nie stanowią naruszenia prawa. Sądy uznały, że używanie wyrazistych środków przekazu nie jest sprzeczne z prawem i stanowi element wielu kampanii społecznych, także tych pokazujących prawdę o aborcji.

Czytaj Więcej