Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie harcerzy przed działaniami środowiska LGBT

Data publikacji: 18.12.2018

Adobe Stock

W mediach pojawiają się liczne doniesienia o wspieraniu przez władze Związku Harcerstwa Polskiego ideologii subkultur LGBT oraz propagowaniu jej w materiałach ZHP. Szczególną rolę w odkrywaniu tego dotychczas mało znanego aspektu aktywności władz Związku odgrywa Centrum Życia i Rodziny, które zainicjowało kampanię przeciwko homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży w ZHP. Ordo Iuris deklaruje gotowość udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy prawnej rodzicom, którzy otrzymali wiadomości o tego rodzaju praktykach niezgodnych z ich przekonaniami. Instytut przygotował też analizę dotyczącą tego tematu.

POBIERZ ANALIZĘ

Zaskoczenie opinii publicznej budzą kolejne posunięcia władz ZHP obchodzącego w tym roku stulecie istnienia. Rodzą one też uzasadniony niepokój wielu rodziców, do tej pory przekonanych o solidnym moralnym fundamencie ZHP. Do tego typu kontrowersyjnych praktyk należy m.in. organizowanie spotkań z udziałem aktywistów LGBT, przedstawianych dzieciom jako wzory do naśladowania. Przykładem tego jest wystąpienie Roberta Biedronia w ramach „Kuźni inspiracji” podczas obchodów stulecia ZHP. Wątpliwości budzą również niektóre szkolenia dla harcerskich instruktorów, jak np. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej”.

Oprócz tego ZHP organizuje dla harcerzy projekcje filmów propagujących zachowania charakterystyczne dla ruchów LGBT. Film „Zupełnie inny weekend” zachęcający do konsumpcji alkoholu, zażywania narkotyków i podejmowania aktów homoseksualnych znalazł się w jednym z „gotowych konspektów zbiórek wędrowniczych” pt. „Miłość inna”. W jego ramach młodzież miała się także dowiedzieć m.in. „czym różni się queer od gender”. Harcerze wzięli także oficjalny udział w tzw. Paradzie Równości w Warszawie.

To nie pierwsze tego typu zjawiska akceptowane w ostatnich latach przez zarząd Związku. Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w 2017 r. wykreślono z Prawa Harcerskiego wymóg abstynencji od alkoholu i tytoniu. Taka tendencja przypomina zjawiska, które miały miejsce w harcerstwie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie Zachodniej na początku XXI w. W tym samym okresie również do środowisk skautingowych zaczęły przenikać osoby związane z ruchem LGBT i działacze proaborcyjni. Temat ten został przedstawiony w analizie „Wątpliwości związane z narastającą obecnością ideologii subkultur LGBT w Związku Harcerstwa Polskiego” przygotowanej przez Ordo Iuris.

„Większość rodziców, których dzieci należą do ZHP, nie zdaje sobie sprawy, jakie treści są tam przekazywane" – zwraca uwagę Paweł Kwaśniak, Prezes Centrum Życia i Rodziny. Dlatego zainicjowana została kampania wzywającą władze ZHP do zaprzestania promowania homoseksualizmu i innych niemoralnych praktyk. Petycję można podpisać na stronie internetowej uruchomionej przez Centrum Życia i Rodziny: www.teczowezhp.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcieliby uchronić swoje dzieci będące harcerzami ZHP przed kontaktem z treściami sprzecznymi z przekonaniami rodziców (i zasadnie uznawanymi przez nich za demoralizujące), Instytut Ordo Iuris przygotował stosowną wersję rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. W razie potrzeby Instytut oferuje także wszelką pomoc prawną (kontakt pod adresem: biuro@ordoiuris.pl).

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Wspieram

Rodzice chcą lepszych gwarancji swoich praw. Samorządowa Karta Praw Rodzin merytoryczną odpowiedzią na „Kartę LGBT”

Podczas Warszawskiego Protestu Rodziców zaprezentowano Samorządową Kartę Praw Rodzin, która stanowi merytoryczną odpowiedź na podpisaną przez prezydenta Warszawy Kartę LGBT. Dokument zawiera siedem konkretnych propozycji, które zapewnią przestrzeganie przez samorządy konstytucyjnych praw rodzin, w tym praw rodziców.
Czytaj Więcej

Samorządowa Karta Praw Rodzin

Warszawa, 18 marca 2019 r.

 

Samorządowa Karta Praw Rodzin

 

Czytaj Więcej

Barnevernet namawia do aborcji i odbiera dziecko – Polka prześladowana w Norwegii

Instytut Ordo Iuris udziela pomocy młodej Polce, której norweski urząd Barnevernet odebrał dziecko, a wcześniej namawiał do dokonania aborcji. Możliwość widzenia się matki z córką została przez urzędników ograniczona niemal do zera. W pomoc kobiecie i dziecku zaangażował się także były konsul RP w Norwegii – dr Sławomir Kowalski.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.03.2019

Kolejna działaczka pro-life uniewinniona. Prawda o aborcji znów wygrała

Sąd Okręgowy w Kielcach potwierdził prawo do pokazywania prawdy o aborcji. Działaczka Fundacji Pro Prawo do Życia, której postawione zostały zarzuty w związku z prezentowaniem zdjęć dzieci zabitych przed narodzeniem, została uniewinniona. Przed sądem reprezentowali ją prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

Czytaj Więcej