Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polscy rodzice w większości nie chcą żłobków. Pora dać im wybór - konferencja prasowa

Data publikacji: 26.07.2018

Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris zaprezentował pierwszy w kraju kompleksowy raport o opiece nad dziećmi w Polsce i na świecie. Wynika z niego, że większość polskich rodziców nie chce posyłać swoich dzieci do żłobka, a to nadal w praktyce jedyna forma opieki wspierana przez państwo. Opracowanie zawiera nie tylko analizę najważniejszych problemów rodziców dzieci do 3. roku życia, ale również pokazuje sprawdzone sposoby na ich rozwiązanie.

 

 

RAPORT MOŻNA POBRAĆ BEZPŁATNIE NA STRONIE: opiekanaddziecmi.ordoiuris.pl.


To już drugi opracowany przez ekspertów Ordo Iuris raport dotyczący realizowanej w Polsce polityki prorodzinnej na tle innych krajów europejskich. Tym razem skupia się na jednym z ważnych wyzwań rozwojowych stojących przed naszym krajem, którego znaczenie rzadko jest doceniane w toczącej się debacie: opiece nad najmłodszymi dziećmi i na dylemacie, przed którym stają tysiące polskich rodziców w pierwszych latach życia ich dzieci. Najważniejsze ustalenia raportu „Opieka nad dziećmi do 3. roku życia w Polsce i na świecie. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne” zostały zaprezentowane na konferencji prasowej, która odbyła się 26 lipca 2018 r. 


Polscy rodzice niechętni wobec żłobków


- W Polsce mimo wielu pozytywnych zmian w systemie polityki rodzinnej nadal dominuje etatystyczny model opieki nad dziećmi, który w praktyce zakłada wspieranie przez państwo tylko jednej jej formy, opieki żłobkowej – zwraca uwagę dr Tymoteusz Zych, członek Zarządu Ordo Iuris i współautor raportu. - System ten jest jednak mało efektywny i wyróżnia nas na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej i większości państw naszego kontynentu, które w ostatnich latach bardzo jednoznacznie odeszły od założeń etatystycznych – dodaje dr Zych.


Jak wynika z raportu, wspieranie wyłącznie żłobków nie tylko nie wpływa na wzrost współczynnika dzietności, ale i rozmija się z oczekiwaniami rodziców. Przedstawione w opracowaniu badania pokazują bowiem niezbicie, że miażdżąca większość młodych mam wolałaby albo sama opiekować się dzieckiem, albo powierzyć je opiekunce. Opiekę osoby spośród najbliższej rodziny i przyjaciół wybrałoby aż 85 procent matek. Ponad połowa rodziców dzieci do lat trzech w ogóle nie chciałaby posyłać ich do żłobków!


Rodzice chcą mieć wybór


Przede wszystkim jednak rodzice chcieliby mieć możliwość realnego wyboru formy opieki: żłobka, niani, klubu dziecięcego, osobistej opieki lub innych rozwiązań.
- Udowadniają to badania zawarte w raporcie, które zostały przeprowadzone w Polsce w 2017 r. przez ośrodek badań społecznych IPSOS – wyjaśniają eksperci Instytutu. - Wynika z nich, że zaledwie 13,8 proc. obywateli uważa, że państwo powinno finansować tylko ten model wsparcia (żłobki). Większość, bo 61 proc. Polaków, jest zdania, że rodzice powinni mieć prawo wyboru, na jaką formę opieki nad dzieckiem zostaną przeznaczone środki publiczne.


Funkcjonowanie żłobków jest też zaskakująco kosztowne – w 2016 r. średni miesięczny koszt pobytu dziecka w takiej instytucji w Warszawie wynosił – bez uwzględnienia kosztów budowy i konserwacji takiej placówki – 1580,70 zł i był zbliżony do wysokości minimalnego wynagrodzenia netto w naszym kraju. Żłobki nie spełniają też skutecznie swojej funkcji w zakresie zastępowania rodziców opiekujących się dziećmi – w Warszawie średnia frekwencja w takich placówkach wynosi 59,5%, co w praktyce oznacza, że placówki te zapewniały opiekę tylko przez 122 dni w ciągu roku.  
 
To rodzic powinien decydować, co dofinansuje państwo


Taki model, w którym rodzice nie są skazani jedynie na żłobki, funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej, także poza środkową Europą – jak we Francji czy w Finlandii. We wszystkich tych państwach współczynniki dzietności są dużo wyższe niż w Polsce. System może funkcjonować w trzech podstawowych formach: bonu wychowawczego, długich urlopów rodzicielskich lub ulg podatkowych obejmujących opiekę nad dziećmi.


- Tego typu rozwiązania uwzględniają autonomię rodziny i pozostawiają rodzicom decyzję co do tego, która forma opieki nad dziećmi zostanie objęta wsparciem państwa – wskazuje współautorka raportu, Anna Świerzewska.


Plusów – jak przekonują eksperci Ordo Iuris – jest znacznie więcej. Zaletą jest choćby to, że tego typu rozwiązania zapewniają swobodę w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi, a także wpływają korzystnie na demografię. Podobne regulacje zostały już wprowadzone nie tylko przez część krajów europejskich, ale i przez niektóre polskie samorządy, np. gminę Nysa, w której liczba urodzeń wzrosła po wprowadzeniu bonu wychowawczego o 15,12 proc. w skali roku, co potwierdza skuteczność systemu subsydiarnego.


Opieka nad dzieckiem to nie bierność zawodowa


Podobne rozwiązania proponowane są w raporcie Instytutu Ordo Iuris. Jego celem – poza kompleksowym omówieniem form opieki nad małym dzieckiem na bardzo szeroko zakrojonym tle porównawczym innych państw na całym świecie, jest również zmiana postrzegania pracy związanej z opieką nad dziećmi, która dziś często uznawana jest za formę bierności zawodowej.
Raport przygotowany przez zespół ekspertów Ordo Iuris został objęty partnerstwem instytucjonalnym przez organizacje wspierające rodzinę: Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Fundację Mamy i Taty, Centrum Życia i Rodziny oraz Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Opracowanie odnosi się do rzeczywistych problemów polskich rodzin i połączyło środowisko organizacji pozarządowych, dla których priorytetem jest poprawa systemu opieki nad dziećmi w Polsce.


W konferencji prasowej udział wzięli:
Dr Tymoteusz Zych – Zarząd Ordo Iuris, Anna Świerzewska – ekspert Ordo Iuris, Joanna Krupska – Prezes Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, dr Małgorzata Pawlus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Marek Grabowski – Zarząd Fundacji Mamy i Taty.

Wspieram
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej