Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzina z Holandii bezpieczna w Polsce. Ordo Iuris w obronie rodziców niepełnosprawnego chłopca

Data publikacji: 22.09.2020

Adobe Stock

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie holenderskim władzom Ekateriny i Conrada den Hertog – rodziców chłopca z autyzmem, którzy wraz z synem uciekli do Polski. W Holandii dziecko zostało bezpodstawnie odebrane rodzicom, gdy zaczęło wykazywać oznaki zaburzenia rozwojowego. Małżeństwo zdecydowało się na ucieczkę wraz z Martinem do Polski i złożenie wniosku o azyl oraz ochronę prawną. Polski sąd uznał, że w Holandii prawa i wolności rodziców zostały rażąco naruszone. Ponadto, istnieją poważne wątpliwości co do niezawisłości holenderskich sądów, a także istnieje ryzyko, że w Holandii chłopiec mógłby być poddany eutanazji. Pomocy prawnej rodzicom udzielił Instytut Ordo Iuris.

Ekaterina i Conrad den Hertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które od lat mieszka w Holandii. W lutym 2018 r. Martin został w środku nocy siłą zabrany z rodzinnego domu. Jako powód podawano jego zaburzenia rozwojowe takie jak brak komunikacji z rówieśnikami czy wybuchy złości. Ich przyczyną była ciężka postać autyzmu zdiagnozowana u chłopca. Objawy te błędnie uznano za oznakę rzekomych zaniedbań rodzicielskich i stosowania przez rodziców przemocy.

Martin w trybie nagłym został odseparowany od rodziców bez zgody odpowiednich organów. Przez ponad rok Ekaterina i Conrad mieli ograniczone możliwości kontaktu z synem. Wskutek walki o dziecko umożliwiono rodzicom widzenia z chłopcem przez kilka godzin w tygodniu. Podczas spotkań Martin wykazywał ogromną radość z kontaktu z matką i ojcem. Ze względu na rozłąkę, u dziecka nastąpił znaczący regres rozwojowy. W trakcie spotkań z rodzicami chłopiec wyrażał chęć ucieczki. Ekaterina i Conrad zdecydowali się na pozostawienie całego majątku i wyjazd z synem do Polski w celu zapewnienia mu należytej opieki i rehabilitacji, o co nie dbały holenderskie służby.

Władze Królestwa Niderlandów wysłały za rodzicami Europejski Nakaz Aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zdecydował się na wydanie rodziny. Powodem były wątpliwości, czy holenderskie sądy są w pełni niezawisłe i niezależne od innych władz. Ponadto, sąd wskazał, że w sprawie rażąco pogwałcono prawa i wolności rodziców, a powrót do Holandii mógłby skutkować ich dalszym naruszaniem. Z uwagi na ustawodawstwo holenderskie, chłopiec mógłby być nawet poddany eutanazji. Sąd zwrócił również uwagę na to, że wszystkie dowody wskazują, iż właściwy rozwój Martina następuje tylko w rodzinie biologicznej.

To kolejna sprawa, w której rodzice, których prawa zostały naruszone w innych krajach, szukają ochrony prawnej w Polsce. Instytut Ordo Iuris interweniował poprzednio m.in. w sprawie Norweżki Silje Garmo, która przyjechała do Polski z córką oraz Rosjanina Denisa Lisowa, który uciekł ze Szwecji z trzema córkami.

„Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza, że polskie władze stoją na straży praw i wolności gwarantowanych w szeregu aktów prawa międzynarodowego. Uzasadnienie sądu polskiego to faktycznie akt oskarżenia pod adresem władz holenderskich. Sąd w ustnych motywach zwracał uwagę na systemowy problem polegający na bezpodstawnym odbieraniu dzieci z rodzinnych domów w Królestwie Niderlandów. Kompleksowe opinie wybitnych specjalistów z zakresu zaburzeń rozwojowych jednoznacznie potwierdzały, że dobro Martina będzie realizowane wyłącznie podczas pobytu z Katyą oraz Conradem, a rodzice posiadają pełnię kompetencji opiekuńczych i wychowawczych” – podkreśla adw. dr Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris oraz jeden z pełnomocników rodziny.

Wspieram

Podpisanie przez prezydenta Poznania Europejskiej Karty Równości nie wywołuje skutków prawnych

· Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił w październiku ubiegłego roku przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej