fbpx Rodzina z Holandii bezpieczna w Polsce. Ordo Iuris w obronie rodziców niepełnosprawnego chłopca | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzina z Holandii bezpieczna w Polsce. Ordo Iuris w obronie rodziców niepełnosprawnego chłopca

Data publikacji: 22.09.2020

Adobe Stock

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie holenderskim władzom Ekateriny i Conrada den Hertog – rodziców chłopca z autyzmem, którzy wraz z synem uciekli do Polski. W Holandii dziecko zostało bezpodstawnie odebrane rodzicom, gdy zaczęło wykazywać oznaki zaburzenia rozwojowego. Małżeństwo zdecydowało się na ucieczkę wraz z Martinem do Polski i złożenie wniosku o azyl oraz ochronę prawną. Polski sąd uznał, że w Holandii prawa i wolności rodziców zostały rażąco naruszone. Ponadto, istnieją poważne wątpliwości co do niezawisłości holenderskich sądów, a także istnieje ryzyko, że w Holandii chłopiec mógłby być poddany eutanazji. Pomocy prawnej rodzicom udzielił Instytut Ordo Iuris.

Ekaterina i Conrad den Hertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które od lat mieszka w Holandii. W lutym 2018 r. Martin został w środku nocy siłą zabrany z rodzinnego domu. Jako powód podawano jego zaburzenia rozwojowe takie jak brak komunikacji z rówieśnikami czy wybuchy złości. Ich przyczyną była ciężka postać autyzmu zdiagnozowana u chłopca. Objawy te błędnie uznano za oznakę rzekomych zaniedbań rodzicielskich i stosowania przez rodziców przemocy.

Martin w trybie nagłym został odseparowany od rodziców bez zgody odpowiednich organów. Przez ponad rok Ekaterina i Conrad mieli ograniczone możliwości kontaktu z synem. Wskutek walki o dziecko umożliwiono rodzicom widzenia z chłopcem przez kilka godzin w tygodniu. Podczas spotkań Martin wykazywał ogromną radość z kontaktu z matką i ojcem. Ze względu na rozłąkę, u dziecka nastąpił znaczący regres rozwojowy. W trakcie spotkań z rodzicami chłopiec wyrażał chęć ucieczki. Ekaterina i Conrad zdecydowali się na pozostawienie całego majątku i wyjazd z synem do Polski w celu zapewnienia mu należytej opieki i rehabilitacji, o co nie dbały holenderskie służby.

Władze Królestwa Niderlandów wysłały za rodzicami Europejski Nakaz Aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zdecydował się na wydanie rodziny. Powodem były wątpliwości, czy holenderskie sądy są w pełni niezawisłe i niezależne od innych władz. Ponadto, sąd wskazał, że w sprawie rażąco pogwałcono prawa i wolności rodziców, a powrót do Holandii mógłby skutkować ich dalszym naruszaniem. Z uwagi na ustawodawstwo holenderskie, chłopiec mógłby być nawet poddany eutanazji. Sąd zwrócił również uwagę na to, że wszystkie dowody wskazują, iż właściwy rozwój Martina następuje tylko w rodzinie biologicznej.

To kolejna sprawa, w której rodzice, których prawa zostały naruszone w innych krajach, szukają ochrony prawnej w Polsce. Instytut Ordo Iuris interweniował poprzednio m.in. w sprawie Norweżki Silje Garmo, która przyjechała do Polski z córką oraz Rosjanina Denisa Lisowa, który uciekł ze Szwecji z trzema córkami.

„Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza, że polskie władze stoją na straży praw i wolności gwarantowanych w szeregu aktów prawa międzynarodowego. Uzasadnienie sądu polskiego to faktycznie akt oskarżenia pod adresem władz holenderskich. Sąd w ustnych motywach zwracał uwagę na systemowy problem polegający na bezpodstawnym odbieraniu dzieci z rodzinnych domów w Królestwie Niderlandów. Kompleksowe opinie wybitnych specjalistów z zakresu zaburzeń rozwojowych jednoznacznie potwierdzały, że dobro Martina będzie realizowane wyłącznie podczas pobytu z Katyą oraz Conradem, a rodzice posiadają pełnię kompetencji opiekuńczych i wychowawczych” – podkreśla adw. dr Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris oraz jeden z pełnomocników rodziny.

Wspieram

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej

Francja ustawowo ograniczyła dostęp do pornografii w Internecie. Czas na Polskę

Coraz więcej państw wskazuje na internetową pornografię jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie po wprowadzeniu epidemicznych lockdownów w 2020 r. Ochrona wolności słowa w Internecie nie może oznaczać przyzwolenia dla naruszania podstawowej zasady konstytucyjnej, jaką jest ochrona dziecka przed demoralizacją. Najwyższy czas, by Polska poszła w ślady Francji, gdzie uchwalono ustawę nakazującą zamykanie stron internetowych udostępniających pornografię bez filtrów weryfikujących wiek użytkownika.

Czytaj Więcej

"Gender trouble" – czyli o tym, czy Konwencja stambulska jest zgodna z Konstytucją RP

Przemoc domowa stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Oznacza ona gehennę kobiet, dzieci a często również osób starszych. Dom, który powinien być „bezpieczną przystanią”, staje się niemym świadkiem ludzkich dramatów. Jak jednak dobrać skuteczne instrumenty mające służyć zwalczaniu przemocy domowej i przemocy wobec kobiet? Nie jest to zadanie proste. Z pewnością konieczny jest wysiłek na polu edukacji i resocjalizacji.

Czytaj Więcej

ETPC: nielegalne „nabycie” praw rodzicielskich od surogatki nie daje prawa do adopcji dziecka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę Norweżki, która chciała adoptować dziecko swojego byłego konkubenta, wskazując, że wcześniej w USA „nabyła” prawa rodzicielskie od surogatki.

Czytaj Więcej