Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Senat zadecyduje o otwarciu furtki dla "małżeństw" homoseksualnych

Data publikacji: 21.10.2014

Podczas jutrzejszego posiedzenia senacka Komisja ustawodawcza będzie rozpatrywać ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki 729), która przewiduje wprowadzenie „zaświadczeń o stanie cywilnym" pozwalających na obejście polskiego prawa.

 

Jak już informowaliśmy, główną funkcją nowych „zaświadczeń” będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich i związków partnerskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (zarówno homoseksualnych jak i poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu obejścia polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji RP).

 

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, polskie sądy będą musiały zdecydować, jak traktować „małżeństwo” homoseksualne zawarte np. w Belgii na podstawie polskich dokumentów urzędowych. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób wewnątrz UE. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

 

Prace nad ustawą przebiegają w niezwykle szybkim tempie. Sejm przyjął projekt na początku października, zupełnie ignorując kilkadziesiąt tysięcy głosów sprzeciwu wyrażonych przez obywateli. Posłowie odrzucili również poprawki, które miały na celu usunięcie z projektu ustawy przepisów wprowadzających nowe zaświadczenia pozwalające na obejście Konstytucji. Eksperci Instytutu Ordo Iuris chcieli podczas obrad sejmowej Komisji spraw wewnętrznych przedstawić merytoryczne argumenty przeciwko przyjęciu rozwiązań podważających konstytucyjnie poświadczoną tożsamość małżeństwa, ale bezpodstawnie odmówiono im uczestnictwa w posiedzeniu.

 

Rząd nie tylko spieszy się z wprowadzeniem ustawy, ale ukrywa przed społeczeństwem rzeczywisty cel wprowadzenia „zaświadczeń o stanie cywilnym”. Podczas debaty w sejmowej komisji przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dowodził, że wprowadzenie nowych zaświadczeń nie ułatwi obywatelom Polski zawierania „małżeństw" jednopłciowych i poligamicznych. Tymczasem jeszcze przed rokiem urzędnicy MSW zapewniali, że wprowadzenie „zaświadczeń o stanie cywilnym” pozwoli obywatelom Polski na zawieranie małżeństw jednopłciowych poza granicami kraju. Stanowisko to było przez MSW powtarzane wielokrotnie.

 

Teraz ustawą zajmie się senacka Komisja ustawodawcza, której posiedzenie zostało przyspieszone i odbędzie się już we środę 22 października.

 

Poprzez petycję internetową można zaapelować do senatorów aby przyjęli poprawkę do ustawy, która wyraźnie wyklucza możliwość posłużenia się „zaświadczeniem o stanie cywilnym” w celu obejścia art. 18 konstytucji zastrzegając, że nie może ono służyć zawarciu związku małżeńskiego lub innego związku cywilnego symulującego małżeństwo.

Wspieram

Jakich zmian potrzebujemy, żeby prawo stało się przyjazne rodzinie?

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przygotował założenia i projekty ustaw mające na celu obronę tożsamości małżeństwa, ochronę autonomii rodziny, wsparcie praw wychowawczych rodziców oraz troskę o dobro dzieci.

Czytaj Więcej

Debata - "W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi"

Zapraszamy na debatę organizacji społecznych, która będzie okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów na temat najlepszego modelu opieki nad małymi dziećmi.

W lipcu 2018 r. Instytut Ordo Iuris zaprezentował pierwszy w kraju kompleksowy raport o opiece nad dziećmi w Polsce i na świecie. Opracowanie zawiera nie tylko analizę najważniejszych problemów rodziców dzieci do 3. roku życia, ale również pokazuje sprawdzone sposoby na ich rozwiązanie.

Czytaj Więcej

W kierunku prawa przyjaznego rodzinie - nagranie z konferencji

W obecnych czasach istotne jest, aby prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. Z tego powodu Instytut Ordo Iuris przygotował szereg propozycji rozwiązań legislacyjnych obejmujących trzy obszary: ochronę małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, wsparcie dla rodziny oraz wzmocnienie gwarancji respektowania prawa rodziców do wychowania dzieci i dobra dziecka. Propozycje zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej.

Czytaj Więcej

"Twoja szczęśliwa rodzina. Masz dzieci - poznaj swoje prawa" - spotkanie z udziałem dr. Tymoteusza Zycha

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Radomia na spotkanie pt. "Twoja szczęśliwa rodzina. Masz dzieci - poznaj swoje prawa". W wydarzeniu wezmą udział dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Instytutu i Kazimierz Przeszowski, Wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

8 stycznia, godz. 17:00

Sala konferencyjna Centrum Wolontariatu Międzynarodowego „Arka”

ul. Kelles-Krauze 19 Radom

Czytaj Więcej