fbpx zaświadczenie | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
zaświadczenie

zaświadczenie

Senat zadecyduje o otwarciu furtki dla "małżeństw" homoseksualnych

Dodane przez ordoiuris.admin - wt., 10/21/2014 - 13:52

Podczas jutrzejszego posiedzenia senacka Komisja ustawodawcza będzie rozpatrywać ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki 729), która przewiduje wprowadzenie „zaświadczeń o stanie cywilnym" pozwalających na obejście polskiego prawa.

 

Jak już informowaliśmy, główną funkcją nowych „zaświadczeń” będzie umożliwienie zawierania związków małżeńskich i związków partnerskich sprzecznych z polskim porządkiem publicznym (zarówno homoseksualnych jak i poligamicznych). Stanowi to ustawową instytucjonalizację mechanizmu obejścia polskich unormowań konstytucyjnych poświadczających tożsamość małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny (art. 18 Konstytucji RP).

 

Jeśli proponowane rozwiązanie zostanie przyjęte, polskie sądy będą musiały zdecydować, jak traktować „małżeństwo” homoseksualne zawarte np. w Belgii na podstawie polskich dokumentów urzędowych. Odmawiając traktowania takich związków jak małżeństwa, Polska może narazić się na unijne sankcje za praktyki dyskryminacyjne w kontekście obowiązującej Polskę zasady swobodnego przepływu osób wewnątrz UE. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić nawet do konieczności przyzwolenia na adopcję dzieci przez takie związki.

 

Prace nad ustawą przebiegają w niezwykle szybkim tempie. Sejm przyjął projekt na początku października, zupełnie ignorując kilkadziesiąt tysięcy głosów sprzeciwu wyrażonych przez obywateli. Posłowie odrzucili również poprawki, które miały na celu usunięcie z projektu ustawy przepisów wprowadzających nowe zaświadczenia pozwalające na obejście Konstytucji. Eksperci Instytutu Ordo Iuris chcieli podczas obrad sejmowej Komisji spraw wewnętrznych przedstawić merytoryczne argumenty przeciwko przyjęciu rozwiązań podważających konstytucyjnie poświadczoną tożsamość małżeństwa, ale bezpodstawnie odmówiono im uczestnictwa w posiedzeniu.

 

Rząd nie tylko spieszy się z wprowadzeniem ustawy, ale ukrywa przed społeczeństwem rzeczywisty cel wprowadzenia „zaświadczeń o stanie cywilnym”. Podczas debaty w sejmowej komisji przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dowodził, że wprowadzenie nowych zaświadczeń nie ułatwi obywatelom Polski zawierania „małżeństw" jednopłciowych i poligamicznych. Tymczasem jeszcze przed rokiem urzędnicy MSW zapewniali, że wprowadzenie „zaświadczeń o stanie cywilnym” pozwoli obywatelom Polski na zawieranie małżeństw jednopłciowych poza granicami kraju. Stanowisko to było przez MSW powtarzane wielokrotnie.

 

Teraz ustawą zajmie się senacka Komisja ustawodawcza, której posiedzenie zostało przyspieszone i odbędzie się już we środę 22 października.

 

Poprzez petycję internetową można zaapelować do senatorów aby przyjęli poprawkę do ustawy, która wyraźnie wyklucza możliwość posłużenia się „zaświadczeniem o stanie cywilnym” w celu obejścia art. 18 konstytucji zastrzegając, że nie może ono służyć zawarciu związku małżeńskiego lub innego związku cywilnego symulującego małżeństwo.

Kategoria
Rodzina i Małżeństwo

Senat zadecyduje o otwarciu furtki dla "małżeństw" homoseksualnych

Podczas jutrzejszego posiedzenia senacka Komisja ustawodawcza będzie rozpatrywać ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki 729), która przewiduje wprowadzenie „zaświadczeń o stanie cywilnym" pozwalających na obejście polskiego prawa.
Czytaj Więcej
Subskrybuj zaświadczenie