Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sprzeczka powodem wszczęcia postępowania. Interwencja Ordo Iuris w obronie rodziny

Data publikacji: 05.04.2024

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nastolatki.

· Postępowanie zostało wszczęte ze względu na sprzeczkę, do jakiej doszło w szkole między matką a córką.

· Szkoła miała również wątpliwości co do stanu fizycznego i psychicznego dziewczynki oraz podejrzewała rodziców o stosowanie przemocy.

· Doniesienia te nie zostały potwierdzone, a postępowanie wykazało, że rodzice prawidłowo wykonują władzę rodzicielską.

· Pomocy rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

Nastolatka od pewnego czasu sprawiała problemy wychowawcze. Dodatkowo dziewczynka była wyśmiewana przez rówieśników z klasy. Było to następstwem wykonania przez nią fotomontażu zdjęć innych uczniów.  Uczennica poniosła konsekwencje swojego niewłaściwego postępowania (m.in. miała obniżoną ocenę z zachowania), zrozumiała swoje błędy i skorygowała swoją postawę wobec rówieśników. Jednak dziewczynka zgłaszała rodzicom, że zdarzenie to w dalszym ciągu odbija się na jej relacjach z osobami z klasy – stała się obiektem drwin ze strony innych uczniów, co podłamało ją psychicznie, wpływając na jej zaniżoną samoocenę oraz gorsze wyniki w nauce.

Niepokojące zachowania dziewczyny potwierdziła także szkoła. Podczas diagnozy wykonanej w klasie VI przez psychologa i pedagoga ujawniono, że nastolatka ma myśli samobójcze, zauważono także ślady po samookaleczeniach. Z tego powodu do szkoły wezwano jej matkę. W ocenie szkoły, pierwsza reakcja matki na problemy córki - bezpośrednio po tym, jak zostały one jej zakomunikowane - nie była prawidłowa. Z kolei matka tłumaczyła swoje zachowanie bezsilnością wobec córki, która nie chciała się uczyć oraz jej słuchać, a męża (z uwagi na charakter wykonywanej pracy) całymi dniami nie było w domu. Wskutek tej sytuacji wszczęto wobec matki małoletniej procedurę Niebieskiej Karty. Zawiadomiono także organy ścigania o możliwości popełnienia przez kobietę przestępstwa znęcania się psychicznego nad dzieckiem w postaci wyzwisk i poniżania.

Na skutek notatki z interwencji Policji w szkole, którą służby przekazały do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, sąd wszczął z urzędu postępowanie rodzinne, aby zbadać, czy zachodzą wobec rodziców przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Sąd zobowiązał rodziców do przedłożenia dokumentów potwierdzających kontynuowanie przez małoletnią terapii psychologicznej, co rodzice uczynili. Zlecił też kuratorowi zawodowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny.

Zebrany materiał dowodowy (w tym dowody przedstawione przez reprezentujących rodziców prawników z Instytutu Ordo Iuris) wykluczył, aby którekolwiek z rodziców stosowało przemoc wobec dziecka. Wynikało z niego, że w rodzinie panują dobre relacje, rodzice wspierają swoją córkę w nauce oraz odpowiedzialnie podchodzą do problemów, z jakimi się zmaga w okresie dojrzewania, zapewniając jej swoje wsparcie i pomoc profesjonalistów.

- Sąd Rejonowy stwierdził całkowity brak podstaw do ograniczenia władzy rodziców nad ich małoletnią córką. Zdaniem sądu, dobro dziecka nie jest zagrożone i nie ma potrzeby ingerowania we władzę rodzicielską. Sąd w ustnym motywach postanowienia potwierdził, że rodzice zajęli się odpowiednio dzieckiem, a zarzuty im stawiane okazały się nieprawdziwe, co zweryfikowało postępowanie prowadzone przed sądem. Nastolatka zaś będzie kontynuowała wizyty u psychologa, co pozwoli jej lepiej przebrnąć przez trudny okres dojrzewania – podkreślił apl. adw. Grzegorz Górka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej

„Gender” cechą chronioną. Rada Europy przyjęła rekomendacje dotyczące walki z przestępstwami z nienawiści

· Rada Europy przyjęła skierowane do państw członkowskich rekomendacje dotyczące zwalczania przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej

Ideologia pod pozorem walki z przemocą. Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

· Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa została też zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej

Ostatnia deska ratunku dla zrozpaczonych rodzin

Bezpodstawna ingerencja urzędników, którzy wchodzą z butami w życie kochającej się rodziny, rozdzielając ją, często stanowi dla rodziców tak wielki szok, że nie są w stanie sami odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów. Nie spodziewając się podobnych kłopotów, rodzice nie znają swoich praw i nie są w stanie wygrać z bezdusznymi urzędnikami bez pomocy profesjonalnych prawników.

Czytaj Więcej