Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop okaleczaniu dzieci. Projekt ustawy o zakazie „zmiany płci”

Data publikacji: 12.07.2023

Ordo Iuris

· W ostatnich latach w Polsce i na świecie rośnie liczba osób małoletnich deklarujących identyfikację z płcią odmienną od biologicznej.

· Wielu młodych ludzi podejmuje w związku z tym terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne, które prowadzą do licznych problemów fizycznych i psychicznych.

· Tego typu praktyki są jednak promowane przez zwolenników ideologii gender i organizacje LGBT.

· Takich działań zabroniono lub radykalnie je ograniczono, w Szwecji, Finlandii czy Wielkiej Brytanii oraz 18 stanach USA.

· W Polsce nie istnieją natomiast przepisy ograniczające przeprowadzanie tzw. tranzycji u nieletnich.

· W związku z tym, Instytut Ordo Iuris opublikował projekt ustawy zakazujący podejmowanie interwencji medycznych polegających na podawaniu środków blokujących dojrzewanie płciowe oraz hormonów płci przeciwnej a także operacji chirurgicznych zmierzających do tzw. zmiany płci.

· Regulacja ta dotyczy osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody.

· Projekt został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

POBIERZ PROJEKT USTAWY - LINK

W XXI w. spopularyzowany został model postępowania z osobami identyfikującymi się z inną płcią, zwany „terapią afirmującą płeć”. Koncepcja ta zakłada wsparcie pacjentów deklarujących dysforię płciową (brak akceptacji własnej płci i wynikający z tego dyskomfort) w przyjęciu roli społecznej właściwej płci przeciwnej, następnie podawanie środków blokujących proces dojrzewania płciowego dziecka, hormonów płci przeciwnej oraz przeprowadzanie operacji chirurgicznych.

Nieodwracalny charakter tych zabiegów, rosnąca liczba świadectw osób żałujących podjętej decyzji i liczne doniesienia o nadużyciach skłoniły szereg państw i ośrodków badawczych do przeprowadzenia gruntownych badań na ten temat. Pokazały one, że terapie te w wielu przypadkach prowadzą do problemów natury fizycznej i psychicznej. Ich skutkami są m.in. zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja. Osoby po takiej terapii częściej podejmują także próby samobójcze. Jedno z największych badań dotyczących tego zjawiska, prowadzone w szwedzkim Karolinska Institute, obejmujące okres trzydziestu lat, wykazały, iż odsetek samobójstw wśród osób po przejściu tzw. tranzycji okazał się 19 razy większy od odsetka samobójstw w całej populacji.

Szereg problemów jakie wywołuje „zmiana płci” u nieletnich doprowadził do wprowadzenia przez różne kraje regulacji ograniczających to zjawisko. Takie działania podjęto w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji, Australii czy Nowej Zelandii. Do czerwca 2023 r. tzw. tranzycji zakazało 18 stanów USA.

W Polsce nie istnieją przepisy regulujące to zjawisko. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i dentysty. Zakłada on, że przeprowadzanie tzw. tranzycji będzie niedopuszczalne u osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych i cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody. Nie dotyczy to pacjentów, u których stwierdzono występowanie wrodzonej wady rozwojowej narządów płciowych lub innych zaburzeń rozwoju płci. Za podjęcie niedozwolonych działań groziłaby kara pozbawienia wolności do lat 3.

Podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano projekt, głos zabrała prof. Joanna Smyczyńska. Endokrynolog dziecięca podkreśliła niestosowność terminu „zmiana płci”.

- Z punktu widzenia medycznego, coś takiego jak „zmiana płci” po prostu nie jest możliwe. Nie jesteśmy w stanie zmienić informacji genetycznej, którą mamy zapisane w każdej komórce na całe życie. Nie jesteśmy w stanie zmienić gruczołów płciowych, które posiadamy – zaznaczyła prof. Smyczyńska.

Adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris zwrócił uwagę na skalę problemu.

- W Stanach Zjednoczonych i Europie w ciągu ostatnich ok. 10 lat liczba przypadków kierowania młodych osób, dzieci, nastolatków do tzw. klinik genderowych, zajmujących się tranzycją płciową, wzrosła o setki, a nawet tysiące procent. W Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Francji liczba takich przypadków wystrzeliła w górę – zauważył prawnik.

Adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, podkreślił, że wzrasta społeczna świadomość tego, czym jest tzw. tranzycja.

- Coraz lepiej rozumiemy, że młody człowiek poddany presji kulturowej, presji mody, któremu przecież odmawiamy możliwości palenia papierosów, zakupu alkoholu, nie może wyrazić świadomej zgody na to, aby przejść nieodwracalne zmiany fizyczne polegające na pozbawieniu go zdolności płodzenia – wskazał adwokat.

Instytut Ordo Iuris przyjmuje zgłoszenia i uwagi w tej sprawie na adres [email protected]. Na stronie stopokaleczaniudzieci.pl można podpisywać petycję o wprowadzenie zmian prawnych uniemożliwiających tzw. tranzycje u nieletnich.

 

Wspieram

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej

„Zjednoczeni dla życia, rodziny, Ojczyzny” – Marsze idą przez całą Polskę!

W niedzielę, 16 czerwca, ulicami Warszawy, Krakowa i kilkunastu innych miast przejdą Marsze dla Życia i Rodziny, będące zdecydowanym głosem w sprawach obrony dzieci nienarodzonych, tożsamości rodziny i suwerenności.

Czytaj Więcej