Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowań. Ordo Iuris interweniuje w obronie rodziców dzieci utraconych

Data publikacji: 02.09.2020

Adobe Stock

Problemem wielu rodziców, których dzieci zmarły przed narodzeniem, jest odmowa wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Niektóre firmy uzależniają przekazanie odszkodowania od tygodnia ciąży, w którym doszło do martwego urodzenia. Często w tego typu przypadkach, rodzice dzieci utraconych zgłaszają się do Ordo Iuris. Po interwencjach Instytutu, w pierwszych dwóch sprawach udało się przekonać ubezpieczyciela do zmiany pierwotnej decyzji.

Sytuacja odmowy wypłaty odszkodowania w opisanych sytuacjach, dotyczy części firm. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na wypłacenie należnej rodzicom sumy, jeśli martwe urodzenie następuje po określonym tygodniu ciąży (zazwyczaj 21-23 tygodniu). Te praktyki nadal mają miejsce, pomimo iż w ciągu ostatnich dziesięciu lat były one przedmiotem zainteresowania Rzecznika Finansowego (wcześniej: Rzecznik Ubezpieczonych) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Widząc coraz większe oburzenie, wynikające z krzywdzącej praktyki ubezpieczycieli, Instytut Ordo Iuris zdecydował się na zaangażowanie po stronie rodziców dzieci utraconych, którzy zgłosili się do Fundacji. Pierwsze dwie interwencje okazały się skuteczne. Po wezwaniach przedsądowych ze strony Ordo Iuris, firma ubezpieczeniowa zmieniła swoje dwie pierwotne decyzje i w sierpniu 2020 r. wypłaciła rodzicom, kwoty po 2,5 tys. zł. W innych sprawach Instytut analizuje stan faktyczny pod kątem reprezentacji rodziców dzieci martwo urodzonych na etapie sądowym.

„Jesteśmy świadomi, że opisane praktyki ubezpieczycieli wymagają szerszej interwencji nie tylko na płaszczyźnie indywidualnej, lecz również generalnej. Dlatego oprócz potencjalnego zaangażowania w indywidualnych sprawach sądowych, Ordo Iuris podejmuje działania zmierzające do uznawania przez Prezesa UOKiK za tzw. klauzule niedozwolone tych zapisów umów ubezpieczenia, które różnicując wiek dziecka nienarodzonego i odmawiają de facto człowieczeństwa dziecku, które w chwili śmierci nie osiągnęło 21, 22. lub 23. tygodnia życia w łonie matki.  Niezależnie od tego chcielibyśmy, aby ubezpieczyciele dobrowolnie zmienili dotychczasowe praktyki jeszcze przed wydaniem stosownych decyzji przez prezesa UOKiK, który jest uprawniony do podejmowania decyzji, w których rozstrzyga, czy dana klauzula ma niedozwolony charakter oraz zakazuje jej dalszego wykorzystywania. Przed kierowaniem stosownych wniosków o wszczęcie postępowań przez prezesa UOKiK będziemy zachęcać ubezpieczycieli do porzucenia dotychczasowych, krzywdzących i dyskryminujących praktyk” – podkreślił adw. Tomasz Piotr Chudzinski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris przygotował także poradnik prawny dotyczący pochówku dzieci utraconych - LINK

Wspieram

Konstytucjonaliści: Samorządowa Karta Praw Rodzin realizuje wzorce zawarte w ustawie zasadniczej

Reakcją genderowych ideologów na sukces Samorządowej Karty Praw Rodzin były pomówienia i fałszywe oskarżenia formułowane pod adresem zarówno przyjaznych rodzinie władz lokalnych, jak i samego dokumentu. Do tej pory, SKPR wdrożyło prawie 40 jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2021

W służbie chorym i potrzebującym – poradnik dla kapelanów szpitalnych

Obostrzenia związane ze stanem epidemii przeszkodziły wielu pacjentom w swobodnym korzystaniu z opieki duszpasterskiej. W ostatnich miesiącach Instytut Ordo Iuris podejmował interwencje w przypadku utrudniania chorym realizowania ich prawa do posługi kapelana.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.01.2021

Ratujmy rodaka - petycja do Premiera Wielkiej Brytanii

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami niesamowitej batalii o życie naszego rodaka - Pana Sławomira. Decyzją brytyjskiego sądu, mężczyzna został pozbawiony pożywienia i nawodnienia, a zatem skazany na śmierć głodową. Polak, który od kilkunastu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, doznał poważnego uszkodzenia mózgu, które jest efektem przebytego zawału serca. Jest on jednak świadomy i reaguje na otoczenie. Świadczą o tym relacje jego matki i sióstr, a dowodem jest nagranie ze szpitala, które krąży po portalach społecznościowych.

Czytaj Więcej

Norwegia ponownie naruszyła prawo do poszanowania życia rodzinnego. Interwencja Ordo Iuris przed Trybunałem w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Norwegia po raz kolejny naruszyła prawa rodziców. Sprawa dotyczyła kobiety, której odebrano córkę ze względu na m.in. częściowo błędnie zdiagnozowane problemy psychiczne. Dziecko przez cztery lata pozostawało w pieczy zastępczej, mimo późniejszej poprawy stanu zdrowia matki i wzrostu jej stopnia dojrzałości. W tej sprawie interweniował Instytut Ordo Iuris, który występował w postępowaniu jako tzw. przyjaciel sądu.

Czytaj Więcej