Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Włoska ustawa instytucjonalizującą związki partnerskie budzi poważne zastrzeżenia prawne

Data publikacji: 01.03.2016

Senat Republiki Włoskiej przyjął ustawę instytucjonalizującą związki partnerskie, w tym zawierane przez osoby tej samej płci. Ustawa trafi teraz do Izby Deputowanych, a do wejścia w życie wymagany jest ponadto podpis prezydenta Sergio Mattarelli. Zarówno treść projektu, jak i sposób jego procedowania budzą szereg zastrzeżeń prawnych.

 

Przede wszystkim podczas uchwalania aktu nie została dochowana procedura legislacyjna z art. 72 Konstytucji Republiki Włoskiej – projekt nie był rozpatrywany przez komisję, a szczegółową dyskusję nad projektem zastąpiło głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Matteo Renziego i poprawka, usuwająca prawo związków cywilnych do adopcji dzieci, którą wprowadzono w ostatniej chwili, aby uzyskać tą drogą poparcie części deputowanych.


Podstawową wadą przyjętego aktu jest jego niezgodność z art. 29 włoskiej ustawy zasadniczej („Republika uznaje prawa rodziny jako naturalnego związku opartego na małżeństwie”). Część praw, zgodnie z Konstytucją przynależnych dotąd jedynie małżeństwu, ma według projektowanej ustawy przysługiwać odtąd również związkom cywilnym. Do rejestracji takiego związku nie jest wymagana nawet wzajemna wierność obu partnerów. Strony zarejestrowanego związku cywilnego będą mogły m.in. posługiwać się tym samym nazwiskiem, posiadać wspólny adres zamieszkania, dziedziczyć po sobie, odwiedzać się w szpitalu i podejmować decyzje o opiece medycznej.


W sobotę 30 stycznia na ulice Rzymu wyszły setki tysięcy Włochów, aby zaprotestować przeciw projektowanej ustawie oraz wyrazić swoje poparcie dla rodziny. Po głosowaniu w Senacie zapowiadane są dalsze kroki w celu przekonania Izby Deputowanych i prezydenta do zdecydowanego działania na rzecz rodziny i odrzucenia projektu.

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Radę UE. Polska w obronie prawa do życia i przeciwko dekonstrukcji tradycyjnych norm

· Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. W ciągu najbliższych miesięcy należy spodziewać się podpisania samej Umowy przez UE.

· Umowa, znana jako Układ Post-Kotonu (Post Cotonou Agreement), jest traktatem ramowym, regulującym stosunki gospodarcze, handlowe i polityczne pomiędzy Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku - OACPS.

Czytaj Więcej