Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
studia

studia

Edukacja

25.08.2022

Już od roku walczymy o wolność debaty akademickiej

Już za miesiąc rozpocznie się drugi rok akademicki na Collegium Intermarium – założonej przez Instytut Ordo Iuris uczelni wyższej, na której kształcimy kompetentnych, świadomych etycznie i utwierdzonych w fundamentalnych wartościach prawników, naukowców i liderów społecznych. Jeżeli wspólnie podołamy i zbudujemy pierwszy prywatny, prawdziwie wolny i konserwatywny uniwersytet w naszej części świata – wpłyniemy na obronę i umocnienie bliskich nam wartości na długie lata.

To będzie jednak możliwe wyłącznie dzięki wytężonej pracy i wyrzeczeniom. A do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Już teraz międzynarodowe konferencje, innowacyjne kierunki studiów i nowatorskie projekty badawcze Collegium Intermarium podejmują najważniejsze problemy cywilizacyjne. Tworzymy też wysoce zindywidualizowane warunki kształcenia. Korzystamy wreszcie z ogromnej sympatii i gotowości do współpracy naukowców, ekspertów i wybitnych intelektualistów z naszego regionu i całego świata, którzy podzielają nasze ideały i z wielką nadzieją patrzą na Polskę i Collegium Intermarium. To wszystko udało się nam osiągnąć w ciągu zaledwie jednego roku.

Dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców otworzyliśmy filie w Lublinie i Poznaniu, kształcąc nauczycieli etyki i uruchomiliśmy cztery kierunki studiów podyplomowych – w tym prestiżowe, międzynarodowe studia LL. M w zakresie praw człowieka i międzynarodowych procesów. Obecnie Collegium Intermarium jest miejscem rozwoju dla ponad 140 słuchaczy studiów podyplomowych. W nadchodzącym roku akademickim zamierzamy uruchomić kolejne kierunki podyplomowe – między innymi Wielkie Teksty Cywilizacji Łacińskiej. Otwieramy także dwa kierunki podyplomowe doskonalące umiejętności prawników: Nowoczesne Metody Dowodowe oraz Narzędzia Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zorganizowaliśmy dni otwarte uczelni oraz 2 konkursy krasomówcze dla licealistów, w których główną nagrodą był indeks, pozwalający skorzystać ze stypendiów fundowanych przez Darczyńców Collegium Intermarium. Pomagaliśmy im także zdać maturę, organizując dla nich webinaria i wydając repetytoria z Wiedzy o Społeczeństwie.

Nawiązaliśmy oficjalną współpracę z Akademią Zamojską w celu upowszechniania idei Międzymorza i klasycznej edukacji. Zainicjowaliśmy innowacyjne Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją, które opracuje nowoczesne techniki badań nad kulturą klasyczną oraz zakwestionuje dominację lewicowych myślicieli jak Yuval Harari, którzy najchętniej oddaliby większą część ludzkości narkotycznym snom i samozadowoleniu w kontrolowanych warunkach wirtualnej rzeczywistości. Kolejnym projektem naukowym, który już wkrótce zainicjujemy, będzie „Budowanie świadomości w zakresie cyber-zagrożeń”. Powołany przez nas zespół badawczy opracuje materiały dydaktyczne dla polskich przedsiębiorców, które pomogą im chronić się przed atakami przestępców internetowych. W nadchodzącym roku akademickim rozpoczynamy również projekt badawczy „Stulecie prób odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”. Zespół przedstawicieli różnych dyscyplin – od historii, przez filozofię, po antropologię kultury – podda naukowej analizie podejmowane od połowy XIX wieku próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej w szybko zmieniającym się, poddanym rewolucji przemysłowej i technicznej, świecie.

Nasza działalność dydaktyczna nie ogranicza się do programowych wykładów i ćwiczeń. Rozpoczęliśmy prace nad organizacją w 2023 roku dwóch dużych wydarzeń dla młodzieży: Zimowej Szkoły Intermarium – tygodniowego wydarzenia dla uczniów i studentów z krajów Trójmorza – oraz trzytygodniowej Letniej Szkoły Kultury Polskiej dla młodzieży z Polonii.

Jesteśmy kluczowym partnerem dla środowisk konserwatywnych z krajów Intermarium, a także z Hiszpanii czy Francji. Gościliśmy u siebie Marion Maréchal – założycielkę Institut de sciences sociales, économiques et politiques. To uczelnia, która ma ambicje kształcenia nowych elit we Francji. Podczas naszej rewizyty w Lyonie postanowiliśmy podejmować wspólne działania naukowe i dydaktyczne. Od początku powstania uczelni współpracujemy z Uniwersytetem Macieja Korwina w Budapeszcie a jego rektor, prof. dr András Lánczi, jest także naszym wykładowcą. Wkrótce czekają nas spotkania z katolickimi uczelniami w USA i Rzymie.

Na studia prawnicze i podyplomowe w Collegium Intermarium wciąż można się zapisać. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej collegiumintermarium.org

Dzięki pomocy Darczyńców gwarantujemy także stypendia, które pokrywają koszty kształcenia naszych najzdolniejszych studentów. Koszt rocznego stypendium dla jednej osoby to 10 tys. złotych. Każdemu, kto zechce samodzielnie je ufundować, gwarantujemy możliwość nadania temu stypendium imienia – własnego lub innej znanej bądź bliskiej osoby. To doskonała szansa na to, by stać się mecenasem nauki i przyczynić się do sukcesu młodych, utalentowanych ludzi, którzy w przyszłości, jak wierzymy, wykorzystają swoje wykształcenie dla dobra Polski. Więcej informacji pod adresem collegiumintermarium.org/stypendia

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris, przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

24.03.2022

Niezaszczepieni studenci nie mogą być wykluczani z zajęć

· Studenci kierunków medycznych to jedna z grup osób objętych obowiązkiem szczepienia przeciwko COVID-19.

Czytaj Więcej
Edukacja

29.09.2021

Przywrócić wolność debaty akademickiej – rozpoczęcie roku na Collegium Intermarium

· 1 października rozpocznie się rok akademicki na Collegium Intermarium – uczelni założonej przez Instytut Ordo Iuris.

· Inauguracją będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”.

· W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, politycy i publicyści z wielu krajów, m.in. Marion Maréchal, Sohrab Ahmari, prof. Adrian Vermuele czy dr Józef Zych.

Czytaj Więcej
Edukacja

10.01.2020

Postępowanie przeciwko profesor za wykłady o rodzinie – Ordo Iuris interweniuje

Przedstawienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny jest w opinii Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wykroczeniem dyscyplinarnym. Dla wykładowcy socjologii Rzecznik zażądał kary nagany, uwzględniając skargę grupy studentów zarzucających prof. Ewie Budzyńskiej, że na swoich wykładach rzekomo promuje „homofobię”, „ideologię anti-choice” oraz „poglądy radykalno-katolickie”. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris reprezentują wykładowcę w postępowaniu dyscyplinarnym.

Czytaj Więcej
Subskrybuj studia