fbpx Przywrócić wolność debaty akademickiej – rozpoczęcie roku na Collegium Intermarium | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przywrócić wolność debaty akademickiej – rozpoczęcie roku na Collegium Intermarium

Data publikacji: 29.09.2021

Adobe Stock

· 1 października rozpocznie się rok akademicki na Collegium Intermarium – uczelni założonej przez Instytut Ordo Iuris.

· Inauguracją będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”.

· W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, politycy i publicyści z wielu krajów, m.in. Marion Maréchal, Sohrab Ahmari, prof. Adrian Vermuele czy dr Józef Zych.

· Dzień wcześniej, Collegium Intermarium i francuska uczelnia ISSEP podpiszą umowę o współpracę.

 

STRONA KONFERENCJI - LINK

Konferencja ma odpowiadać na pytania o wyzwania stojące przed światem akademickim w czasach ideologicznych ataków na swobodę debaty naukowej. Także w Polsce dochodziło w ostatnich latach do działań uderzających w wolność akademicką. Przykładem jest sprawa prof. Ewy Budzyńskiej, którą Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Śląskiego ukarała naganą za prowadzenie wykładów o rodzinie. Dlatego założeniem Collegium Intermarium jest stworzenie platformy współpracy akademików (przede wszystkim z Europy Środkowej) w celu prowadzenia swobodnej wymiany poglądów naukowych i kształtowania rzetelnej debaty.

Zagadnieniu systemowego wykluczania określonych postaw z przestrzeni uniwersyteckiej poświęcona będzie konferencja inaugurująca rok akademicki. Weźmie w niej udział m.in. Sohrab Ahmari – pisarz, autor wielu bestsellerów i redaktor opinii w „New York Post”. Uczestnikiem wydarzenia będzie również prof. Adrian Vermuele – wykładowca prawa na Uniwersytecie Harvarda, twórca doktryny „common-good constitutionalism”. Wśród prelegentów jest też księżna prof. Ingrid Detter de Frankopan – kierownik Katedry Prawa Collegium Intermarium, która przez lata doradzała papieżowi Janowi Pawłowi II. W konferencji uczestniczyć będą także m.in. dr Gladden Pappin z Uniwersytetu w Dallas, były marszałek Sejmu dr Józef Zych, prof. Anna Łabno czy rektor CI - dr Tymoteusz Zych.

Prelegentami wydarzenia są również przedstawiciele władz publicznych. W konferencji udział wezmą Piotr Mazurek – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, Paweł Jabłoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz dr Stjepo Bartulica – poseł z Chorwacji.

Ponadto, uczestnikiem wydarzenia będzie Marion Maréchal – była deputowana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, wnuczka założyciela Frontu Narodowego Jeana-Marie Le Pena oraz siostrzenica deputowanej Marine Le Pen. Jest ona także założycielką Instytutu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP) w Lyonie. Dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego, Collegium Intermarium oraz ISSEP podpiszą umowę o współpracę.

Konferencja inaugurująca rozpocznie się o godz. 10. Wydarzenie będzie miało miejsce w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

 

 

Wspieram
Edukacja

02.08.2022

ETPC rozstrzygnie, czy sądy powinny współdecydować o tym, kto może nauczać religii w szkole  

· Wkrótce Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecyduje, czy sądom państwowym wolno podważyć decyzję Kościoła lub innego związku wyznaniowego o cofnięciu misji katechecie do nauczania religii w szkole.

Czytaj Więcej

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.06.2022

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej.

Czytaj Więcej