Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przywrócić wolność debaty akademickiej – rozpoczęcie roku na Collegium Intermarium

Data publikacji: 29.09.2021

Adobe Stock

· 1 października rozpocznie się rok akademicki na Collegium Intermarium – uczelni założonej przez Instytut Ordo Iuris.

· Inauguracją będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”.

· W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, politycy i publicyści z wielu krajów, m.in. Marion Maréchal, Sohrab Ahmari, prof. Adrian Vermuele czy dr Józef Zych.

· Dzień wcześniej, Collegium Intermarium i francuska uczelnia ISSEP podpiszą umowę o współpracę.

 

STRONA KONFERENCJI - LINK

Konferencja ma odpowiadać na pytania o wyzwania stojące przed światem akademickim w czasach ideologicznych ataków na swobodę debaty naukowej. Także w Polsce dochodziło w ostatnich latach do działań uderzających w wolność akademicką. Przykładem jest sprawa prof. Ewy Budzyńskiej, którą Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Śląskiego ukarała naganą za prowadzenie wykładów o rodzinie. Dlatego założeniem Collegium Intermarium jest stworzenie platformy współpracy akademików (przede wszystkim z Europy Środkowej) w celu prowadzenia swobodnej wymiany poglądów naukowych i kształtowania rzetelnej debaty.

Zagadnieniu systemowego wykluczania określonych postaw z przestrzeni uniwersyteckiej poświęcona będzie konferencja inaugurująca rok akademicki. Weźmie w niej udział m.in. Sohrab Ahmari – pisarz, autor wielu bestsellerów i redaktor opinii w „New York Post”. Uczestnikiem wydarzenia będzie również prof. Adrian Vermuele – wykładowca prawa na Uniwersytecie Harvarda, twórca doktryny „common-good constitutionalism”. Wśród prelegentów jest też księżna prof. Ingrid Detter de Frankopan – kierownik Katedry Prawa Collegium Intermarium, która przez lata doradzała papieżowi Janowi Pawłowi II. W konferencji uczestniczyć będą także m.in. dr Gladden Pappin z Uniwersytetu w Dallas, były marszałek Sejmu dr Józef Zych, prof. Anna Łabno czy rektor CI - dr Tymoteusz Zych.

Prelegentami wydarzenia są również przedstawiciele władz publicznych. W konferencji udział wezmą Piotr Mazurek – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, Paweł Jabłoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz dr Stjepo Bartulica – poseł z Chorwacji.

Ponadto, uczestnikiem wydarzenia będzie Marion Maréchal – była deputowana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, wnuczka założyciela Frontu Narodowego Jeana-Marie Le Pena oraz siostrzenica deputowanej Marine Le Pen. Jest ona także założycielką Instytutu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP) w Lyonie. Dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego, Collegium Intermarium oraz ISSEP podpiszą umowę o współpracę.

Konferencja inaugurująca rozpocznie się o godz. 10. Wydarzenie będzie miało miejsce w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

 

 

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

20.09.2023

Rodzice mają prawo wglądu w oceny pełnoletnich uczniów – analiza Ordo Iuris

· Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat, z którego miałoby wynikać, że w niektórych szkołach może dochodzić do naruszeń praw uczniów przez przepisy regulujące funkcjonowanie placówki.

· Naruszenia miałyby polegać m.in. na braku możliwości samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przez pełnoletnich uczniów oraz odmowy uznania oświadczenia o braku zgody na udzielanie rodzicom informacji o ocenach tych uczniów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.09.2023

Studenckie organizacje pro-life blokowane. Kryzys wolności akademickiej w Niemczech?

Instytucja uniwersytetu to jeden z filarów kultury europejskiej. Stanowi miejsce otwartej dyskusji, argumentacji, dowodzenia twierdzeń. Tymczasem w ośrodkach akademickich nad Renem i Dunajem dochodzi do bulwersujących naruszeń wolności akademickiej, o podtekście ideologicznym.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.09.2023

Przywrócić „blask prawdy”. Konferencja w 30-lecie encykliki Jana Pawła II

· W tym roku mija 30 lat od opublikowania encykliki „Veritatis splendor” papieża Jana Pawła II.

Czytaj Więcej