fbpx szwajcaria | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
szwajcaria

szwajcaria

Wolność Sumienia

16.05.2022

Trybunał w Strasburgu: byłego muzułmanina, nawróconego na chrześcijaństwo, nie można deportować z powrotem do Pakistanu

· Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił skargę mężczyzny nawróconego z islamu na chrześcijaństwo, którego Szwajcaria chciała deportować z powrotem do Pakistanu.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.12.2021

Akty oskarżenia dla wydawcy czasopisma, w którym publikował ks. Oko

· Ks. prof. Manfred Hauke, wydawca czasopisma „Theologisches”, otrzymał dwa akty oskarżenia w związku z artykułem ks. prof. Dariusza Oko, opublikowanym w tym magazynie.

·  Działania prawne przeciwko ks. Hauke podjęła organizacja Pink Cross (Różowy Krzyż) propagująca hasła ruchu LGBT oraz ks. Wolfgang Rothe – orędownik zbliżenia postulatów lobby LGBT i stanowiska niemieckiego episkopatu.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

06.12.2019

Trybunał w Strasburgu: Szwajcaria naruszyła prawa człowieka odmawiając azylu chrześcijaninowi nawróconemu z islamu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Szwajcaria naruszyła prawa człowieka odmawiając azylu Afgańczykowi, który nawrócił się z islamu na chrześcijaństwo i uciekł ze swojej ojczyzny z obawy przed prześladowaniami. Zdaniem Trybunału deportacja uniemożliwiłaby mężczyźnie swobodne praktykowanie religii i naraziłaby go na poniżające i nieludzkie traktowanie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.09.2016

Wielka Izba ETPCz zdecyduje, czy Konwencja będzie gwarantować prawo do wspomaganego samobójstwa

Zespół pięciu sędziów Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyjął wniosek Szwajcarii o przekazanie sprawy Alda Gross przeciwko Szwajcarii do Wielkiej Izby.
Czytaj Więcej

ETPCz nie pozwolił się wykorzystać do forsowania eutanazji

Dodane przez ordoiuris.admin - pon., 10/06/2014 - 14:54

30 września Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznała skargę Aldy Gross przeciwko Szwajcarii za niedopuszczalną. Uzasadnieniem tej decyzji był fakt, iż skarżąca domagająca się prawa do asystowanego samobójstwa nie żyła już od trzech lat, jednak działająca na rzecz Aldy Gross organizacja forsująca legalizację eutanazji, zataiła ten fakt przed Trybunałem.

 

Alda Gross była obywatelką Szwajcarii, która chciała poddać się eutanazji. Nie cierpiała z powodu jakiejkolwiek choroby klinicznej. Miała jednak trudności z koncentracją i nie była w stanie chodzić na długie spacery. Nie udało się jej znaleźć lekarza, który przepisałby śmiertelną dawkę leku. Gross weszła zatem na drogę sądową, jednak nie uzyskała sądowego nakazu asystowania jej w samobójstwie.

 

Odmowa ze strony lekarzy stała się podstawą skargi do ETPCz, którego II Sekcja uznała powództwo Aldy Gross. 14 maja 2013 r. czterema głosami przeciwko trzem, uznając, że Szwajcaria naruszyła przepis art. 8 Konwencji, tj. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dokonując kreatywnej wykładni przepisów konwencyjnych, Druga Sekcja Trybunału wskazała na istnienie indywidualnego prawa do asystowanego samobójstwa w ramach prawa do poszanowania życia prywatnego. W sierpniu 2013 r. Szwajcaria odwołała się od tego wyroku do Wielkiej Izby Trybunału.

 

W styczniu 2014 r. rząd szwajcarski poinformował Trybunał, że Alda Gross zmarła w listopadzie 2011 r. Jak się okazało, 24 października otrzymała receptę na śmiertelną dawkę leku i umarła 10 listopada, na półtora roku przed orzeczeniem Drugiej Sekcji Trybunału.

 

W orzeczeniu z 30 września 2014 r. Wielka Izba Trybunału uznała, że intencją Aldy Gross było wprowadzenie Trybunału w błąd w sprawie dotyczącej istoty jej skargi. Jak się okazało, skarżąca, współdziałając z organizacją propagująca eutanazję, podjęła specjalne środki ostrożności aby informacja o jej śmierci nie została ujawniona, co skutkowałoby umorzeniem postępowania w jej sprawie. Trybunał stwierdził, iż jej zachowanie stanowiło nadużycie prawa do skargi (art. 35 par. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

 

Z danych sprawy wynika, że pełnomocnik Aldy Gross nie wiedział o wielu istotnych aspektach dotyczących skarżącej. Potwierdził on, iż utrzymywał ze swoją klientką kontakt poprzez zaufaną osobę, która działała na rzecz stowarzyszenia dla wspomaganego samobójstwa EXIT. Alda Gross poprosiła tę osobę aby nie informowała prawnika o popełnieniu przez nią samobójstwa ponieważ chciała aby jej sprawa "otworzyła drogę dla innych osób w podobnej sytuacji".

 

Trybunał wysłał 30 września jasny i wyraźny komunikat, który nie jest często spotykany w jego orzecznictwie w sprawach społecznych: nie można instrumentalizować Trybunału aby przeforsować nowe „prawa” pod dyktando organizacji kwestionujących dotychczasowe fundamenty życia społecznego. Sprawa ta pokazuje również do jakich nadużyć dochodzić może w majestacie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niestety, rzadko kiedy podobna instrumentalizacja spotyka się z podobną reakcją ze strony Trybunału.

Kategoria
Ochrona życia

Ochrona życia

06.10.2014

ETPCz nie pozwolił się wykorzystać do forsowania eutanazji

30 września Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznała skargę Aldy Gross przeciwko Szwajcarii za niedopuszczalną.
Czytaj Więcej
Subskrybuj szwajcaria