Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd w Szwajcarii uniewinnił wydawcę czasopisma, które opublikowało artykuł ks. Oko

Data publikacji: 31.05.2024

Adobe Stock

· Sąd karny w szwajcarskiej Bellinzonie uniewinnił ks. Manfreda Hauke od zarzutów dyskryminacji i podżegania do nienawiści wobec osób o skłonnościach homoseksualnych.

· Sprawa dotyczyła artykułu ks. prof. Dariusza Oko opublikowanego w czasopiśmie „Theologisches”, którego wydawcą jest ks. Hauke.

· Tekst opisywał działalność tzw. lawendowej mafii, czyli grupy powiązań duchownych, których łączyły homoseksualne praktyki. Grupa działała na szkodę dzieci i kleryków.

· Ks. Hauke został w 2022 r. skazany na warunkową grzywnę. Obecnie sąd uniewinnił go i nakazał zwrócenie mu 20 tys. franków szwajcarskich tytułem pokrycia kosztów procesowych.

· Artykuł w „Theologisches” był również przedmiotem postępowania przeciwko ks. Oko.

· Początkowo, polski duchowny skazany był na 4,8 tys. euro grzywny. W wyniku ugody, prokurator odstąpił od ścigania ks. Oko, reprezentowanego przez Instytut Ordo Iuris.

 

Tekst został opublikowany w dwóch częściach, w pierwszych dwóch numerach magazynu w 2021 roku. Sprawą zajęła się prokuratura w Ticino po zawiadomieniu ze strony szwajcarskiej organizacji „Różowy Krzyż”. Zdaniem jej działaczy, ks. Hauke, jako wydawca czasopisma, miał naruszyć artykuł szwajcarskiego kodeksu karnego, od 2020 r. penalizujący akty nienawiści ze względu na orientację seksualną.

Początkowo, ks. Hauke został skazany na warunkową grzywnę. Duchowny odwołał się od orzeczenia. Podczas ogłaszania ostatniego wyroku, sędzia uzasadniła uniewinnienie stwierdzeniem, że artykuł nie zawierał treści ideologicznych, dyskryminujących osoby o skłonnościach homoseksualnych. Była to długa publikacja akademicka, która nie mówiła o homoseksualistach w ogólności, ale skupiała się na ich wpływie na Kościół katolicki. Sędzia negatywnie oceniła jedynie szorstkie słownictwo użyte w tekście.

Sprawą ks. Hauke zajął się także Wydział Teologiczny w Lugano, gdzie wykładał ks. Hauke. Uczelnia ta, wraz ze stowarzyszonym z nią Uniwersytetem Włoskojęzycznej Szwajcarii, po ogłoszeniu orzeczenia ogłosiły w oświadczeniu, że, mimo, uniewinnienia kapłana, specjalna komisja będzie nadal badać „czy zachowanie profesora Hauke naruszyło podstawowe zasady uniwersytetu i jego kodeks etyczny”. W międzyczasie ks. Hauke złożył wniosek o zawieszenie w prawach wykładowcy na Wydziale Teologicznym.

Artykuł ks. Oko był również przedmiotem postępowania w Niemczech. Sprawę zgłosił organom ścigania ks. Wolfgang Rothe, przedstawiający się jako praktykujący homoseksualista. Przed sądem stanęli ks. prof. Dariusz Oko i ks. Johannes Stöhr, redaktor naczelny „Theologisches”. Obaj księża otrzymali wyroki nakazowe, zgodnie z którymi musieli zapłacić grzywnę. Dzięki interwencji Ordo Iuris, prokuratura odstąpiła od ścigania duchownych. Księża zgodzili się na wpłatę odpowiednio 3150 euro i 4000 euro na rzecz ofiar przestępstw seksualnych. Ks. Rothe zgłosił niemieckim śledczym również ks. Hauke. Prokuratura w Kolonii odmówiła jednak wszczęcia postępowania, nie stwierdzając wystarczających przesłanek do uznania przestępstwa podżegania do nienawiści.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej