Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Centralny Port Komunikacyjny - projekt półwiecza, który nigdy nie powstał

Data publikacji: 28.05.2024

Adobe Stock

Plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wywołują znaczącą dyskusję. Nowy port lotniczy pozwoliłby na skierowanie do Polski znacznej części ruchu towarowego. Korzyści dla budżetu państwa z samego ruchu towarowego na lotnisku CPK szacowane są na ok. 3 mld euro (12,7 mld zł) w ciągu pierwszych 13 lat funkcjonowania portu. Tego zagadnienia dotyczy kolejny tekst z cyklu Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie", prowadzonego przez Ośrodek Analiz Cegielskiego. Autorem artykułu jest Michał Ciesielski. 

PRZECZYTAJ TEKST - LINK

Koncepcja centralnego lotniska w Polsce ma swoje korzenie w latach 70. XX wieku. W ciągu kolejnych dekad, aż do czasów III RP, projekt ten był rozwijany przez różne rządy, w skład których wchodziły partie takie jak SLD-PSL-UP, PO-PSL oraz PiS-SP-Porozumienie.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) miał stać się największym lotniskiem w Europie Środkowo-Wschodniej, pełniącym rolę regionalnego węzła przesiadkowego. Plan z 2023 roku zakładał zakończenie budowy do 2028 roku z przepustowością 34 mln pasażerów rocznie, z możliwością rozbudowy do 40 mln, a do 2045 roku – 65 mln pasażerów. Szacowany koszt budowy wynosił 63 mld zł, z czego 13 mld zł miał pokryć Skarb Państwa.

Nowe lotnisko miało umożliwić skierowanie do Polski znacznej części ruchu towarowego, co przyniosłoby korzyści dla budżetu państwa szacowane na około 3 mld EUR (12,7 mld zł) w ciągu pierwszych 13 lat funkcjonowania portu. Projekt CPK obejmował również rozbudowę sieci kolejowej, co zakładało budowę lub modernizację około 2 tys. km linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości.

Jednak przyszłość projektu CPK jest obecnie niepewna. Koalicja rządowa (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica) unika ostatecznych decyzji dotyczących lotniska. Sugerowane są opóźnienia w budowie oraz rozbudowa innych portów lotniczych, co może oznaczać całkowitą rezygnację z dużego lotniska przesiadkowego w centrum Polski. Komponent kolejowy CPK prawdopodobnie zostanie zarzucony lub znacznie ograniczony i realizowany w innym modelu.

Autorem tekstu jest Michał Ciesielski, ekonomista i prezes Centrum Myśli Gospodarczej, który posiada doświadczenie w sektorze publicznym, szczególnie w opracowywaniu strategii i programów gospodarczych. Jego zainteresowania obejmują demografię, ekonomię rozwoju, gospodarkę współdzielenia oraz katolicką naukę społeczną.

Wspieram

Cios w solidarnościowe fundamenty ustroju – projekt Ryszarda Petru o ograniczeniu wolnych niedziel

· Dogmatyczni liberałowie chcieliby cofnięcia debaty publicznej o całą dekadę.

Czytaj Więcej

Europejska unia bankowa a interes Polski

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Czytaj Więcej

Polskie zmagania z programem atomowym

„Program polskiej energetyki jądrowej” jest strategicznym dokumentem, który wskazuje, że bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki oraz ochrona środowiska są kluczowymi celami polityki energetycznej państwa. Dostęp do stabilnych i zrównoważonych źródeł energii jest nie tylko warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego, ale także kwestią bezpieczeństwa narodowego. Więcej na ten temat w tekście Piotra Głowackiego.

Czytaj Więcej

Senacka Komisja popiera dyrektywę „antydyskryminacyjną” ingerującą w swobodę działalności gospodarczej

· Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej obradowała na temat dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Czytaj Więcej