Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Strategiczne znaczenie terminala kontenerowego w Świnoujściu. Kolejny tekst z cyklu "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie"

Data publikacji: 06.05.2024

Adobe Stock

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu stanowi kluczową inwestycję zarówno z perspektywy gospodarczej, jak i bezpieczeństwa Polski, a także rozwoju regionu Pomorza Zachodniego. Jednakże, aby właściwie ocenić znaczenie tego terminala, konieczne jest spojrzenie na niego nie jako na izolowaną inwestycję, lecz jako część kompleksowego systemu transportowego. Temu zagadnieniu poświęcony jest kolejny tekst z cyklu "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie". Autorami analiz są eksperci Ośrodka Analiz Cegielskiego.

PRZECZYTAJ TEKST - LINK

Porty pełnią istotną rolę w globalnym łańcuchu transportowym, który umożliwia skuteczne przemieszczanie ładunków od nadawcy do odbiorcy. Nawet najnowocześniejszy port traci na wartości, jeśli nie zapewnia efektywnego, ekonomicznego i bezpiecznego transportu ładunków w obie strony. Dlatego też inwestycja w terminal kontenerowy musi uwzględniać nie tylko sam port, lecz także jego zaplecze infrastrukturalne oraz możliwości komunikacyjne, zarówno drogą, koleją, jak i wodnymi szlakami śródlądowymi.

W kontekście Świnoujścia, geograficzne położenie nad Bałtykiem czyni ten terminal istotnym czynnikiem wzmacniającym bezpieczeństwo Polski. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na istniejący opór wobec inwestycji ze strony niemieckich polityków i organizacji pozarządowych, co wymaga uwzględnienia w procesie planowania i realizacji projektu.

Autor analizy, Damian Adamus, podkreśla racjonalność ekonomiczną budowy terminala oraz konieczność szerokiego spojrzenia na projekt, uwzględniając całość systemu transportowego i krajową logistykę.

Cała analiza zawiera kompleksowe spojrzenie na terminal kontenerowy w Świnoujściu, uwzględniając aspekty ekonomiczne, logistyczne i bezpieczeństwa. Jest to niezbędna lektura dla wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury portowej Polski oraz dla tych, którzy pragną lepiej zrozumieć dynamikę współczesnego transportu i jego wpływ na gospodarkę.

Analiza Strategicznego znaczenia terminala kontenerowego w Świnoujściu stanowi istotny wkład w dyskusję nad rozwojem infrastruktury portowej Polski, kładąc szczególny nacisk na aspekty gospodarcze, bezpieczeństwo narodowe oraz współpracę międzynarodową.

 

 

Wspieram

Via Carpatia - strategiczny szlak Międzymorza

Projekt szlaku Via Carpatia stanowi ważny element szerszej inicjatywy Trójmorza i jest jej sztandarową inwestycją infrastrukturalną, choć zapoczątkowaną jeszcze przed rozpoczęciem współpracy w ramach tego formatu.

Czytaj Więcej

Unijne strategie polityczne zmierzające do federalizacji na przykładzie powstania unii bankowej

Autor najnowszej analizy Ośrodka Analiz Cegielskiego, Piotr Głowacki, ekonomista i publicysta, przybliża istotę unii bankowej, wskazując na jej kluczową rolę w procesie integracji europejskiej. Proces formowania unii bankowej stanowi studium przypadku metod stosowanych przez unijne elity do forsowania integracji europejskiej. Prezentujemy kolejny tekst z cyklu "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie".

Czytaj Więcej

Patriotyzm gospodarczy a polityka Unii Europejskiej. Nowy cykl Ośrodka Analiz Cegielskiego i Ordo Iuris

Z działaniami Unii Europejskiej wiąże się szereg zagrożeń dla polskich interesów gospodarczych. W tym kontekście ważna pozostaje edukacja młodego pokolenia oraz uświadamianie społeczeństwa co do znaczenia ich codziennych wyborów konsumenckich.

Czytaj Więcej

Patriotyzm gospodarczy - droga Polski do dobrobytu i suwerenności. Cykl "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie"

Esej "Patriotyzm gospodarczy" pozwala poznać głębsze znaczenie zaangażowania w rozwój gospodarczy kraju i odkryć, jak możemy wszyscy przyczynić się do budowy lepszej przyszłości dla naszej Ojczyzny.

PRZECZYTAJ TEKST - LINK

Czytaj Więcej