Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dyrektor Teatru Dramatycznego odwołana. Wojewoda uwzględnił argumentację Ordo Iuris

Data publikacji: 25.11.2022

Adobe Stock

· Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił powołanie Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie.

· W sierpniu, podczas inauguracji kadencji nowej dyrektor, w teatrze umieszczono rzeźbę przedstawiającą żeński organ płciowy, stylizowany na figurę Matki Bożej.

· W reakcji na ten fakt, Instytut Ordo Iuris skierował do wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności wyboru Moniki Strzępki i przedstawił opinię prawną w tej sprawie.

· Instytut wskazywał, że koncepcja programowa nowej dyrektor odbiegała od oczekiwań wyrażonych przez organizatora konkursu na to stanowisko, które zakładały podtrzymanie tradycji teatru i dostosowanie repertuaru do dotychczasowej publiczności.

· Monika Strzępka podkreślała natomiast, że zamierza promować repertuar kontrowersyjny, skierowany do innego rodzaju audytorium.

· Instytut skierował też wnioski do instytucji publicznych o udzielenie informacji w tej sprawie oraz przygotował petycję z apelem o zaprzestanie finansowania Teatru Dramatycznego.

Procesyjne wprowadzenie rzeźby do Teatru odbyło się 31 sierpnia w ramach tzw. „Sabatu Dobrego Początku” zorganizowanego i sfinansowanego przez Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie we współpracy z grupą „Kolektyw Dramatycznego”. Środki na to wydarzenie pozyskane były z dotacji celowej od Miasta stołecznego Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Studio-Plac Defilad 2022”. Pod wpływem pism Instytutu, dyrektor Teatru Studio w Warszawie odciął się od dalszych związków z rzeźbą, twierdząc, że nie współfinansował zakupy tej rzeźby i nie zamierza jej zainstalować w prowadzonym przez siebie Teatrze Studio w Warszawie. Także w oficjalnym stanowisku Teatru Dramatycznego w Warszawie wskazano, że ustawienie rzeźby jest indywidualną decyzją Moniki Strzępki, a teatr nie dokonywał zakupu tej rzeźby. Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w odpowiedzi na wniosek Ordo Iuris o uzyskanie dostępu do informacji publicznej, potwierdziło, że nie finansuje Teatru Dramatycznego. Natomiast na stronie stopwulgaryzacjikultury.pl opublikowana została przygotowana przez fundację petycja z apelem o wstrzymanie finansowania placówki.

Instytut skierował do Wojewody Mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności zarządzenia prezydenta Warszawy ustanawiającego Monikę Strzępkę dyrektorem Teatru Dramatycznego. Z analizy dokumentu stanowiącego autorską koncepcję programową placówki, wynika, że wizja teatru przedstawiona przez nową dyrektor odbiega od oczekiwań organizatora konkursu. Kandydatka zapowiedziała promowanie repertuaru kontrowersyjnego, skierowanego do tzw. publiczności progresywnej, co nie wpisuje się w tradycje teatru, na której pielęgnowaniu zależało miastu. Organizator precyzyjnie wskazał, że działalność Teatru Dramatycznego powinna być kierowana do dotychczasowej stałej publiczności, z dbałością o jej komfort i oczekiwania, a Teatr powinien realizować ideę wspólnotowej niewykluczającej przestrzeni.

Nowa dyrektor w koncepcji programowej oświadczyła natomiast, że teatr ma być „miejscem dla mniejszości, dla tożsamości nienormatywnych, dla queeru”. Monika podkreśliła również, iż jej program Teatru Dramatycznego „wykorzysta i wzmocni energię społecznej zmiany, którą tworzą protesty kobiet, ruchy klimatyczne”. Zapowiedziała też, że „w obliczu kolejnych comingoutów rodziców dzieci trans, a także niezrozumienia nieheteronormatywności i niebinarności", w drugim sezonie artystycznym wystawiony zostanie spektakl dla nastolatków powyżej 12. roku życia pt. „„Starcie światów”, wyreżyserowany „przez osobę wybraną w drodze konkursu”.

Ponadto, w programie Moniki Strzępki znalazły się deklaracje uczynienia z Teatru Dramatycznego „feministycznej instytucji kultury”. Dobór współpracownikówzaproponowany repertuar jednoznacznie wskazywał, że program nowej dyrektor promuje jedną ideologię liberalno-lewicową.

W związku z tym, prawnicy Ordo Iuris zawnioskowali do Wojewody Mazowieckiego o wszczęcie procedury nadzorczej w celu ustalenia legalności wydanego przez prezydenta Warszawy. Istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie, że rozstrzygnięcie komisji konkursowej odbyło się ze szkodą przede wszystkim dla realizacji instytucji kultury, dla której został powołany Teatr Dramatyczny w Warszawie, ale również ze szkodą dla pozostałych kandydatów, którzy nie wykluczone, że spełnili warunki konkursowe. Wojewoda Mazowiecki przychylił się do argumentacji Ordo Iuris i uchylił zarządzenie, na podstawie którego Monika Strzępka została powołana na dyrektora teatru. 

Wspieram
Wolność Sumienia

10.04.2024

Prawo farmaceutów do sprzeciwu sumienia, czyli lewica kontra Konstytucja

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o prawie farmaceuty do sprzeciwu sumienia. Problem staje się palący zwłaszcza w kontekście usilnych prób zmiany prawa dot. tabletki „dzień po" oraz licznych wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, którzy próbują kwestionować nie tylko prawo farmaceutów do sprzeciwu sumienia, ale również podważają wolność sumienia lekarzy, pielęgniarek czy położnych.

Czytaj Więcej

Jak się obronić przed stratami spowodowanymi Strefami Czystego Transportu – poradnik Ośrodka Analiz Cegielskiego i Ordo Iuris

· W niektórych miastach Polski trwają przygotowania do wprowadzenia Stref Czystego Transportu.

· Ich istnienie może ograniczyć szereg praw i wolności obywatelskich, m.in. wolność przemieszczania się, prawo do dostępu do ochrony zdrowia czy prawo do wyboru miejsca pracy.

· Strefy w szczególny sposób uderzą w przedsiębiorców.

Czytaj Więcej
Edukacja

19.03.2024

Ordo Iuris interweniuje u wojewody wielkopolskiego w sprawie genderowej Strategii Oświatowej

· Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie wielkopolskiemu analizę wybranych założeń uchwalonej Strategii Oświatowej Miasta Poznania, wzywając go do podjęcia stosownych działań nadzorczych, w tym do stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.03.2024

„Babcia Kasia” ugryzła działacza pro-life. Trwa postępowanie

· W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczy się postępowanie karne przeciwko lewicowej działaczce Katarzynie A., pseudonim „Babcia Kasia”.

· Kobieta jest oskarżona o znieważenie i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu działacza Fundacji Pro-Prawo do życia poprzez ugryzienie.

· Do zdarzenia doszło podczas pikiety obrońców życia, którą próbowała zakłócić „Babcia Kasia”.

Czytaj Więcej