Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prezes Ordo Iuris wzywa Pawła Rabieja do przeprosin Barbary Nowak

Data publikacji: 30.03.2019

facebook.com

W ostatnim czasie wiele komentarzy wywołał wpis umieszczony na Twitterze przez wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, w którym zniesławił on małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak i jej męża Ryszarda Nowaka. Prezes Ordo Iuris adw. Jerzy Kwaśniewski skierował do Pawła Rabieja wezwanie przedsądowe, żądając w imieniu małżonków przeprosin i wpłaty zadośćuczynienia na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wiceprezydent Warszawy napisał, że Barbara Nowak jest „bigotką, homofobką i antysemitką, podobnie jak jej mąż”. Paweł Rabiej włączył się w ten sposób w falę ataków, jakie spadły na kurator oświaty po sprzeciwie, jaki wyraziła wobec podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego tzw. Deklaracji LGBT.

W wypowiedziach medialnych poprzedzających atak Pawła Rabieja Barbara Nowak odniosła się do zapowiedzi wdrożenia w warszawskich szkołach edukacji seksualnej zgodnej ze „Standardami WHO”. Zwracała uwagę na to, że kontrowersyjny dokument WHO przewiduje, że „dziecko w tym wieku (6-9 lat) ma zrozumieć pojęcie «akceptowalne współżycie, akceptowalny seks», czyli odbywany za zgodą obu osób, dobrowolny, równy stosowny do wieku, kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie”. Barbara Nowak cytowała także standardy dla grupy wiekowej 9-12 lat: „naucz dziecko skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych, naucz dziecko podejmowania świadomych decyzji dotyczących zyskiwania lub nie doświadczeń seksualnych, naucz dziecko brania odpowiedzialności za bezpieczne oraz przyjemne doświadczenia seksualne.” W tym kontekście małopolska kurator wyraziła opinię, że wdrażane w Warszawie „Standardy WHO” mają charakter „propedofilski”. Barbara Nowak zaznaczyła także, że dokument przewiduje wprowadzenie do szkół treści sprzecznych z przewidywanym przez polskie prawo programem wychowania do życia w rodzinie.

Adw. Jerzy Kwaśniewski poinformował na Twitterze o skierowaniu do Pawła Rabieja przedsądowego wezwania do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Barbary Nowak i jej męża Ryszarda Nowaka. Prezes Ordo Iuris oczekuje od wiceprezydenta Warszawy przeproszenia małżonków oraz zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 30 tys. zł na rzecz programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jeśli nie zostanie to zrealizowane w terminie do 5 kwietnia, adw. Kwaśniewski zapowiada złożenie pozwu do sądu.

„Wiceprezydent Warszawy zaangażował swój urząd w zniesławiający i inspirujący falę nienawiści atak nie tylko na małopolską kurator oświaty, ale także na jej męża. Obowiązujące prawo stawia jasne wymogi odnośnie formy debaty publicznej, która wskutek emocjonalnych uproszczeń polaryzuje niechęć i prowadzi do erupcji nienawiści. Żądanie przeproszenia znieważonych małżonków oraz wsparcia programu stypendialnego uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin to absolutne minimum, aby przypomnieć zwolennikom ideologii w samorządach, że nawet krytyka musi być prowadzona z poszanowaniem drugiego człowieka” – skomentował podjęte kroki procesowe przeciwko wiceprezydentowi Pawłowi Rabiejowi mec. Jerzy Kwaśniewski.

 

 

 

Wspieram
Ochrona życia

23.08.2019

Sądy wciąż po stronie prawdy o aborcji. Działacze pro-life uniewinnieni

Zapadły kolejne dwa wyroki uniewinniające wolontariuszy Fundacji Pro-Prawo do Życia. Tym razem o braku winy działaczy pro-life orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie oraz Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

Czytaj Więcej

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” pomoże w ochronie dzieci

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy mający wzmocnić przewidzianą przez polskie prawo ochronę dzieci. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii” złożył na ręce Marszałka Sejmu ponad 260 000 podpisów z poparciem dla nowelizacji art. 200b Kodeksu Karnego zakazującego propagowania „zachowań o charakterze pedofilskim”.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

20.08.2019

Szansa na wzmocnienie gwarancji wolności sumienia – uwagi Ordo Iuris do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

Przygotowany w Ministerstwie Zdrowia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie wprowadza wyraźnej klauzuli sumienia. Zawiera jednak przepisy podkreślające samodzielność farmaceuty i wskazujące, że ma on obowiązek działać według zasad etyki zawodowej, które z kolei nakazują postępowanie zgodnie z sumieniem.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.08.2019

Trybunał w Strasburgu stanął po stronie ojca, któremu niesłusznie odebrano dzieci

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że pozbawienie ojca możliwości kontaktów z córką z powodu fałszywego oskarżenia o przemoc domową stanowi pogwałcenie jego prawa do poszanowania życia rodzinnego. W toku sprawy hiszpańskie sądy pominęły wiele istotnych okoliczności. Władze Hiszpanii powinny teraz ponownie rozpatrzeć sprawę tej rodziny.

Czytaj Więcej