fbpx Będzie wniosek o złożenie kasacji w sprawie znieważenia wizerunku Matki Boskiej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Będzie wniosek o złożenie kasacji w sprawie znieważenia wizerunku Matki Boskiej

Data publikacji: 16.03.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Częstochowie utrzymał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie znieważenia obrazu Czarnej Madonny poprzez zestawienie go z logotypem ruchu LGBT.

· Sytuacja miała miejsce podczas tzw. Marszu Równości, w pobliżu Jasnej Góry.

· Sąd w swojej argumentacji pominął oczywiste sprzeczności między celami ruchu LGBT a doktryną Kościoła katolickiego.

· Sąd uznał wiarygodność wyjaśnień oskarżonego, przedstawiającego siebie jako katolika, mimo jego aktywności społecznej, jednoznacznie uderzającej w Kościół.

· Instytut Ordo Iuris złoży w tej sprawie wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.

 

Do sytuacji doszło w 2019 r. W pobliżu Jasnej Góry w Częstochowie miała miejsce manifestacja ruchu LGBT. Oskarżony prezentował w trakcie zgromadzenia znieważony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

We wrześniu 2021 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie umarzający postępowanie. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, uznając, że nie doszło w tej sprawie do znieważenia przedmiotu czci religijnej. Sąd nie dostrzegł sprzeczności między postulatami ruchu LGBT a symboliką ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, pomijając całkowicie Pismo Święte, tradycję i Katechizm Kościoła Katolickiego.

 

Sąd nie wziął pod uwagę faktu, że za symboliką logotypu ruchu LGBT stoją w szczególności postulaty w dziedzinie płciowości człowieka, oparte na ideologii gender, zgodnie z którą o płci nie decydują obiektywne czynniki, a wewnętrzne przekonanie danej osoby.  Nie dostrzeżono również rażącej sprzeczności postulatów lobby LGBT z nauczaniem Kościoła w sprawach takich jak seksualność pozbawiona wymiaru moralnego, wychowanie dzieci w oparciu o skrajnie wulgarny model opracowany przez WHO czy dążenie do prawnego uznania „małżeństw” osób tej samej płci i możliwości przysposobienia dzieci w takich związkach.

 

W ocenie sądu, oskarżony nie działał umyślnie. Sąd uznał wiarygodność wyjaśnień oskarżonego, który przedstawiał się jako osoba wierząca, afirmująca kult maryjny. Dla sądu nie miały znaczenia ujawnione w toku postępowania, opublikowane przez oskarżonego wpisy na Facebooku, na których mężczyzna pozuje ze wspomnianym obrazem oraz egzemplarzem magazynu erotycznego w zębach. Oskarżony zestawiał również Jezusa Chrystusa z Karolem Marksem. Sąd całkowicie pominął fakt działalności mężczyzny w Partii Razem, której postulaty są radykalnie sprzeczne ze stanowiskiem Kościoła katolickiego.

 

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris, reprezentujący oskarżycieli posiłkowych, złożą wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie w tej sprawie kasacji do Sądu Najwyższego.

Wspieram
Wolności obywatelskie

25.01.2023

Liczne przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. OBWE uwzględnia raport Ordo Iuris

· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w różnych krajach w 2021 roku.

· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.

· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. śmiertelne pobicie księdza, atak z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę, zniszczenia kościołów i kapliczek, podpalenia czy kradzieże.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2023

Pluralizm niemile widziany. Europosłowie uderzają w przeciwników politycznych

W agendzie styczniowej sesji plenarnej PE znalazła się kolejna już debata, której temat oscyluje wokół rzekomych zagrożeń dla demokracji, praw człowieka i porządku konstytucyjnego ze strony polityków i aktywistów reprezentujących szeroko pojęte poglądy „prawicowe”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2023

Krakowska uchwała ws. Strefy Czystego Transportu wydana z przekroczeniem prawa – opinia Ordo Iuris

· Wojewoda Małopolski nie zdecydował się na stwierdzenie nieważności niezgodnej z prawem uchwały ws. Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

· Powołał się przy tym na opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

· Eksperci Ordo Iuris przygotowali opinię prawną uzupełniającą, w której odpierają argumenty ministerstwa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.01.2023

Parlament Europejski opowiada się za utworzeniem trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie

· Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do utworzenia trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

· Nowy trybunał zajmowałby się wyłącznie zbrodnią agresji na Ukrainę i stanowiłby uzupełnienie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Czytaj Więcej