Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Będzie wniosek o złożenie kasacji w sprawie znieważenia wizerunku Matki Boskiej

Data publikacji: 16.03.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Częstochowie utrzymał postanowienie umarzające postępowanie w sprawie znieważenia obrazu Czarnej Madonny poprzez zestawienie go z logotypem ruchu LGBT.

· Sytuacja miała miejsce podczas tzw. Marszu Równości, w pobliżu Jasnej Góry.

· Sąd w swojej argumentacji pominął oczywiste sprzeczności między celami ruchu LGBT a doktryną Kościoła katolickiego.

· Sąd uznał wiarygodność wyjaśnień oskarżonego, przedstawiającego siebie jako katolika, mimo jego aktywności społecznej, jednoznacznie uderzającej w Kościół.

· Instytut Ordo Iuris złoży w tej sprawie wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.

 

Do sytuacji doszło w 2019 r. W pobliżu Jasnej Góry w Częstochowie miała miejsce manifestacja ruchu LGBT. Oskarżony prezentował w trakcie zgromadzenia znieważony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

We wrześniu 2021 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie umarzający postępowanie. Sąd Okręgowy podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, uznając, że nie doszło w tej sprawie do znieważenia przedmiotu czci religijnej. Sąd nie dostrzegł sprzeczności między postulatami ruchu LGBT a symboliką ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, pomijając całkowicie Pismo Święte, tradycję i Katechizm Kościoła Katolickiego.

 

Sąd nie wziął pod uwagę faktu, że za symboliką logotypu ruchu LGBT stoją w szczególności postulaty w dziedzinie płciowości człowieka, oparte na ideologii gender, zgodnie z którą o płci nie decydują obiektywne czynniki, a wewnętrzne przekonanie danej osoby.  Nie dostrzeżono również rażącej sprzeczności postulatów lobby LGBT z nauczaniem Kościoła w sprawach takich jak seksualność pozbawiona wymiaru moralnego, wychowanie dzieci w oparciu o skrajnie wulgarny model opracowany przez WHO czy dążenie do prawnego uznania „małżeństw” osób tej samej płci i możliwości przysposobienia dzieci w takich związkach.

 

W ocenie sądu, oskarżony nie działał umyślnie. Sąd uznał wiarygodność wyjaśnień oskarżonego, który przedstawiał się jako osoba wierząca, afirmująca kult maryjny. Dla sądu nie miały znaczenia ujawnione w toku postępowania, opublikowane przez oskarżonego wpisy na Facebooku, na których mężczyzna pozuje ze wspomnianym obrazem oraz egzemplarzem magazynu erotycznego w zębach. Oskarżony zestawiał również Jezusa Chrystusa z Karolem Marksem. Sąd całkowicie pominął fakt działalności mężczyzny w Partii Razem, której postulaty są radykalnie sprzeczne ze stanowiskiem Kościoła katolickiego.

 

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris, reprezentujący oskarżycieli posiłkowych, złożą wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie w tej sprawie kasacji do Sądu Najwyższego.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej

Lekarze błędnie zdiagnozowali śmierć dziecka. Sprawa wraca do prokuratury

· Sąd Rejonowy w Lubartowie wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie kobiety, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

· Lekarze namawiali pacjentkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo martwego dziecka.

· Matka odmówiła jednak zażycia środka, po czym urodziła zdrową córkę.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.09.2023

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2023

Głęboka ingerencja w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej

W ostatnich dniach ukazał się Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej, mającej za zadanie przygotować propozycję reformy Unii Europejskiej. Publikacja zawiera szereg daleko idących propozycji, odnoszących się do obszarów takich jak rządy prawa, reforma instytucji unijnych czy pogłębienie oraz rozszerzenie integracji o nowe państwa.

Czytaj Więcej