Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Imperium Europa czy Europa Narodów. Dyskusja o planowanej reformie traktatów unijnych

Data publikacji: 06.06.2024

Adobe Stock

Europejski panel dyskusyjny przeprowadzony przez Instytut Ordo Iuris w ramach konferencji o przyszłości Europy zorganizowanej przez Telewizję Media Narodowe w Warszawie 20 maja. 50-minutowa dyskusja koncentrowała się na projekcie reformy traktatów Unii Europejskiej przyjętym przez Parlament Europejski w listopadzie ubiegłego roku, a następnie zatwierdzonym przez Radę UE w grudniu.

Moderatorem dyskusji był dyrektor ds. komunikacji Ordo Iuris Olivier Bault, a wzięło w niej udział czterech uczestników z czterech różnych krajów:

- Hermann Tertsch z Hiszpanii, który od 2019 r. jest posłem do Parlementu Europejskiego z ramienia partii Vox i wiceprzewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR). Hermann Tertsch jest z zawodu dziennikarzem, a obecnie członkiem redakcji "La Gaceta de la Iberosfera", prawicowego portalu internetowego poświęconego Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. W przeszłości Hermann Tertsch był korespondentem w Europie Środkowej dla głównych hiszpańskich mediów, gdzie zajmował również najwyższe stanowiska, takie jak zastępca redaktora naczelnego "El País".

- Lorenzo Bernasconi z Włoch, który jest pracownikiem naukowym Centrum Machiavellego, głównego konserwatywnego think tanku we Włoszech. Lorenzo Bernasconi jest również doradcą ministra gospodarki i finansów w rządzie Giorgii Meloni i byłym urzędnikiem państwowym w Parlamencie Europejskim.

- Jean Messiha z Francji, który kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii Reconquest Erica Zemmoura. Jean Messiha jest byłym urzędnikiem Ministerstwa Obrony Francji, byłym członkiem biura politycznego Marine Le Pen, rzecznikiem Erica Zemmoura podczas ostatnich wyborów prezydenckich we Francji, a także znanym komentatorem i felietonistą.

- Jerzy Kwaśniewski, który jest prezesem zarządu Instytutu Ordo Iuris, przewodniczącym Rady Powierniczej Collegium Intermarium, wykładowcą prawa międzynarodowego publicznego oraz adwokatem i partnerem zarządzającym w kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski. Jerzy Kwaśniewski jest często wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych prawników w Europie. W ciągu ostatniej dekady został powołany do rad doradczych czterech kolejnych ministrów sprawiedliwości, zarówno liberalnych, jak i konserwatywnych. Jerzy Kwaśniewski jest również redaktorem i jednym z autorów raportu „Po co nam suwerenność?” poświęconego reformom Unii Europejskiej, opublikowanego przez Instytut Ordo Iuris.

 

RAPORT ORDO IURIS O REFORMIE TRAKTATÓW - LINK

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej