fbpx Podczas Marszu Niepodległości nie odnotowano większych naruszeń prawa – sprawozdanie obserwatorów Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Podczas Marszu Niepodległości nie odnotowano większych naruszeń prawa – sprawozdanie obserwatorów Ordo Iuris

Data publikacji: 18.11.2021

Adobe Stock

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris po raz kolejny objęli monitoringiem prawnym warszawski Marsz Niepodległości.

· Podobnie jak w poprzednich latach, potwierdzono, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości postępowało zgodnie z prawem.

· Organizatorzy sprawnie reagowali na sporadyczne incydenty, które nie wpłynęły na pokojowy przebieg zgromadzenia.

· Instytut opublikował sprawozdanie z monitoringu Marszu Niepodległości.

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE - LINK

„Po perypetiach związanych z organizacją Marszu Niepodległości, on sam przebiegł wyjątkowo spokojnie. Potwierdza to raport Instytutu Ordo Iuris oraz doniesienia medialne, także tych mediów, które zazwyczaj nie są przychylne inicjatorom Marszu” – komentuje Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, Instytut Ordo Iuris wskazał osoby, które uczestniczyły w manifestacji w charakterze obserwatorów. Zagwarantowano im dostęp do spotkań poprzedzających wydarzenie oraz umożliwiono prowadzenie szerokiego monitoringu na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Prawnicy Ordo Iuris nie stwierdzili jakichkolwiek sprzecznych z prawem działań stowarzyszenia Marsz Niepodległości, odpowiadającego za faktyczną organizację wydarzenia. Obserwatorzy wskazali też na prawidłową współpracę Straży Marszu Niepodległości z Policją i innymi służbami, dzięki czemu manifestacja odbyła się w sposób pokojowy. Inicjatorzy wydarzenia sprawnie reagowali na sporadyczne zdarzenia mogące naruszać prawo, np. używanie środków pirotechnicznych. Tego typu incydenty nie miały wpływu na pokojowy przebieg wydarzenia. Nie odnotowano też w związku z nimi żadnych szkód.

Podczas Marszu dominowała symbolika narodowa (głównie biało-czerwone flagi). Uczestnicy wydarzenia eksponowali też znaki organizacji społecznych oraz symbole patriotyczne i religijne. Prezentowane były również transparenty o podobnej treści. Do tej tematyki odnosiły się także hasła skandowane przez osoby biorące udział w Marszu. Intonowano, ponadto, pieśni patriotyczne, religijne i modlitwy. Pojawiały się też symbole narodowe innych państw, m.in. Węgier.

Zaobserwowano jednak zachowania o charakterze prowokacyjnym. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Marszu, przy Rotundzie w pobliżu Ronda Dmowskiego, miała miejsce kontrmanifestacja Obywateli RP, której uczestnicy przepychali się ze strażą Marszu Niepodległości, ta jednak zachowała spokój i profesjonalizm, nie dając się sprowokować. Funkcjonariusze Policji, z uwagi na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i ryzyko konfrontacji z uczestnikami, podjęli decyzję o ewakuacji kontrmanifestantów.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.07.2022

Tomasz Woźniak: Kolejne ograniczenie tajemnicy informacji finansowych

Informacje finansowe, takie jak liczba i stan rachunków bankowych, kwoty obciążeń czy zawarte umowy kredytu mają charakter równie wrażliwy, jak informacje o zdrowiu. Jednym z elementów wolności obywateli jest natomiast prawo do ich zachowania w tajemnicy. Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia jednak organom podatkowym szerszy niż dotychczas dostęp do informacji finansowych. Budzi to poważne obawy i zachęca, aby pochylić się nad obowiązującymi w tym względzie regulacjami.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.06.2022

Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”

· Obecnie toczą się prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Światowa Organizacja Zdrowia, wraz z rządami państw i międzynarodowymi organizacjami, w tym Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative czy International Planned Parenthood Federation, pracuje nad rozwiązaniami, które mogą znacznie poszerzyć jej kompetencje.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.06.2022

Wątpliwości co do proporcjonalności zmian w Kodeksie karnym wykonawczym – analiza Ordo Iuris

· Do Sejmu trafił przygotowany przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.06.2022

Veronica Turetta: Globalne zarządzanie zdrowiem coraz bliżej. Trwają negocjacje

Trwają prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym Światowej Organizacji Zdrowia. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) omawia obecnie z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi zasadnicze elementy traktatu.

Czytaj Więcej