Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Podczas Marszu Niepodległości nie odnotowano większych naruszeń prawa – sprawozdanie obserwatorów Ordo Iuris

Data publikacji: 18.11.2021

Adobe Stock

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris po raz kolejny objęli monitoringiem prawnym warszawski Marsz Niepodległości.

· Podobnie jak w poprzednich latach, potwierdzono, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości postępowało zgodnie z prawem.

· Organizatorzy sprawnie reagowali na sporadyczne incydenty, które nie wpłynęły na pokojowy przebieg zgromadzenia.

· Instytut opublikował sprawozdanie z monitoringu Marszu Niepodległości.

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE - LINK

„Po perypetiach związanych z organizacją Marszu Niepodległości, on sam przebiegł wyjątkowo spokojnie. Potwierdza to raport Instytutu Ordo Iuris oraz doniesienia medialne, także tych mediów, które zazwyczaj nie są przychylne inicjatorom Marszu” – komentuje Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, Instytut Ordo Iuris wskazał osoby, które uczestniczyły w manifestacji w charakterze obserwatorów. Zagwarantowano im dostęp do spotkań poprzedzających wydarzenie oraz umożliwiono prowadzenie szerokiego monitoringu na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Prawnicy Ordo Iuris nie stwierdzili jakichkolwiek sprzecznych z prawem działań stowarzyszenia Marsz Niepodległości, odpowiadającego za faktyczną organizację wydarzenia. Obserwatorzy wskazali też na prawidłową współpracę Straży Marszu Niepodległości z Policją i innymi służbami, dzięki czemu manifestacja odbyła się w sposób pokojowy. Inicjatorzy wydarzenia sprawnie reagowali na sporadyczne zdarzenia mogące naruszać prawo, np. używanie środków pirotechnicznych. Tego typu incydenty nie miały wpływu na pokojowy przebieg wydarzenia. Nie odnotowano też w związku z nimi żadnych szkód.

Podczas Marszu dominowała symbolika narodowa (głównie biało-czerwone flagi). Uczestnicy wydarzenia eksponowali też znaki organizacji społecznych oraz symbole patriotyczne i religijne. Prezentowane były również transparenty o podobnej treści. Do tej tematyki odnosiły się także hasła skandowane przez osoby biorące udział w Marszu. Intonowano, ponadto, pieśni patriotyczne, religijne i modlitwy. Pojawiały się też symbole narodowe innych państw, m.in. Węgier.

Zaobserwowano jednak zachowania o charakterze prowokacyjnym. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Marszu, przy Rotundzie w pobliżu Ronda Dmowskiego, miała miejsce kontrmanifestacja Obywateli RP, której uczestnicy przepychali się ze strażą Marszu Niepodległości, ta jednak zachowała spokój i profesjonalizm, nie dając się sprowokować. Funkcjonariusze Policji, z uwagi na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i ryzyko konfrontacji z uczestnikami, podjęli decyzję o ewakuacji kontrmanifestantów.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.01.2022

Ograniczenia na granicy zgodne z Konstytucją RP

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys wywołany wzmożonymi ruchami migracyjnymi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.01.2022

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.01.2022

Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych

· Grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. weryfikację zaświadczeń covidowych przez przedsiębiorców.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.01.2022

Czy decyzja o nałożeniu kwarantanny doręczana jest skutecznie? Analiza Ordo Iuris

· Do Instytutu Ordo Iuris napływają liczne zgłoszenia w związku z wątpliwościami dotyczącymi legalności poszczególnych sposobów doręczania decyzji o obowiązku poddania się kwarantannie.

Czytaj Więcej