Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt ustawy ograniczający cenzurę w Internecie. Opinia Ordo Iuris

Data publikacji: 05.11.2021

Adobe Stock

· Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy regulującej funkcjonowanie portali społecznościowych i serwisów streamingowych w Polsce.

· Projektowane prawo ogranicza uprawnienia właścicieli portali do nieograniczonego usuwania treści sprzecznych z tzw. „normami społeczności” oraz przewiduje jasną ścieżkę postępowania odwoławczego od decyzji serwisu społecznościowego.

· Projekt jest odpowiedzią na przypadki cenzury treści w serwisach takich jak Facebook czy YouTube.

· Instytut Ordo Iuris, na zaproszenie Ministerstwa, przekazał swoją opinię na temat projektu.

POBIERZ OPINIĘ - LINK

Ordo Iuris popiera zmiany aktualnego stanu prawnego i kompleksową regulację w prawie krajowym zasad odnoszących się do usuwania treści w serwisach społecznościowych. Instytut zwraca uwagę na duże zagrożenie związane z niekontrolowanym usuwaniem lub ograniczaniem widoczności treści zarówno w portalach społecznościowych (np. Facebook), jak też w serwisach streamingowych (np. YouTube). Usuwanie treści często odbywa się pod pretekstem rzekomego szerzenia dezinformacji albo niezgodności z bardzo ogólnymi „wytycznymi” lub „regułami społeczności”.

Naprzeciw tym zagrożeniom wychodzi powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Zaproszenie Instytutu Ordo Iuris do udziału w konsultacjach publicznych pozwoliło na zgłoszenie uwag, które dopełnią i zapewnią wyższą efektywność samej ustawy. Instytut postuluje: wprowadzenie generalnego zakazu usuwania lub blokowania treści zamieszczanych w internetowych serwisach społecznościowych. Prawnicy proponują również wdrożenie zmian legislacyjnych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie prawo telekomunikacyjne, które stanowiłyby dopełnienie projektowanej ustawy w zakresie odnoszącym się do zapewnienia wolności słowa.

Postulatem Instytutu jest także wprowadzenie ogólnej zasady, zgodnie z którą, jeśli dany materiał nie stanowiłby treści bezprawnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 projektu ustawy, zakazanym byłoby ograniczenie dostępu do internetowego serwisu społecznościowego. Niedozwolone byłoby również ograniczanie dostępu do treści poprzez stosowanie dyskryminacyjnych kryteriów. Ordo Iuris proponuje również zakaz jakiegokolwiek automatycznego lub manualnego różnicowania przez usługodawcę zasięgu treści zamieszczanych przez użytkowników (shadow banning). Prawnicy postulują też zakazanie różnicowania, ograniczanie lub wyłączanie przez usługodawcę możliwości monetyzacji (zarabiania) przez użytkownika na reklamach wyświetlanych w internetowym serwisie społecznościowym przed zamieszczanymi treściami.

 

„Oprócz zainicjowanych przez Instytut Ordo Iuris precedensowych spraw przeciwko największym portalom społecznościowym i streamingowym, ważne są też działania na rzecz wprowadzenia lepszego prawa. Ministerstwo Sprawiedliwości trafnie dostrzegło istniejący problem i przygotowało popierany przez nas projekt ustawy, która, jeśli zostanie uchwalona, zwiększy poziom ochrony wolności słowa na portalach społecznościowych. Rolą Instytutu w toku konsultacji publicznych było wskazanie słabszych stron projektu, tak aby ograniczyć możliwość omijania projektowanych przepisów. Cały czas będziemy też monitorować treść projektu ustawy tak, aby na którymkolwiek z etapów legislacyjnych nie wprowadzano regulacji, które wolność słowa mogłyby ograniczać” - zaznaczył adwokat Tomasz Piotr Chudzinski, zajmujący się w Instytucie Ordo Iuris sprawami z zakresu ochrony wolności słowa w serwisach społecznościowych.

 

W kontekście ochrony wolności słowa w Internecie, Instytut Ordo Iuris jest aktywny nie tylko na polu legislacyjnym, lecz również procesowym. Na zaawansowanym etapie znajduje się np. sprawa przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w którym adw. Tomasz Piotr Chudzinski reprezentuje interesy właściciela gazety internetowej „Super Polska” – medium, którego wszystkie artykuły po publikacji wywiadów z konserwatywnymi politykami zostały na blisko trzy lata oznaczone jako „treść niebezpieczna”.

 

W innych sprawach Instytut Ordo Iuris reprezentuje m.in. dziennikarza Pawła Lisickiego, który walczy o ochronę dóbr osobistych w związku z oznaczeniem kilku emitowanych na YouTube odcinków programu „Wierzę” jako treści szerzącej nienawiść. Skupienie na kilku strategicznych przypadkach wynika m.in. z gigantycznych kosztów procesowych w sytuacjach, gdy osoba pokrzywdzona decyduje się na walkę z właścicielami największych serwisów społecznościowych.

 

„Żywimy głęboką nadzieję, że projektowana ustawa zostanie uchwalona ponad podziałami w polskim Parlamencie. Pozwoliłoby to na ograniczenie cenzurowania tych treści oraz profili, które najczęściej są usuwane, blokowane lub ograniczane na zagranicznych portalach społecznościowych – treści prawicowych, konserwatywnych, które pomimo zgodności z polskim prawem, padają ofiarą politycznie poprawnych moderatorów” - dodaje adw. Chudzinski.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.09.2023

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2023

Głęboka ingerencja w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej

W ostatnich dniach ukazał się Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej, mającej za zadanie przygotować propozycję reformy Unii Europejskiej. Publikacja zawiera szereg daleko idących propozycji, odnoszących się do obszarów takich jak rządy prawa, reforma instytucji unijnych czy pogłębienie oraz rozszerzenie integracji o nowe państwa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej