Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Google dyskutowali o projekcie Ordo Iuris gwarantującym wolność słowa w sieci

Data publikacji: 09.05.2018

Przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Ordo Iuris i firmy Google dyskutowali o problemie cenzury w Internecie i przygotowanych przez Ordo Iuris założeniach projektu ustawy, która ma zagwarantować wolność słowa w sieciach społecznościowych. Propozycja jeszcze w maju trafi do Kancelarii Premiera i Ministerstwa Cyfryzacji.

Dyskusja stanowi odpowiedź na zjawisko kasowania i ograniczania dostępu od publikowanych na portalach społecznościowych treści, co często następuje w oparciu o kryteria ideologiczne i polityczne. Bardzo często kasowane lub cenzurowane są profile promujące wartości patriotyczne i chrześcijańskie lub podtrzymujące pamięć historyczną. Instytut Ordo Iuris zbiera podpisy pod petycją do Premiera RP i Ministra Cyfryzacji o przyjęcie zmian ustawowych, które zagwarantują faktyczną wolność słowa w Internecie.

PETYCJA NA STRONIE WWW.MASZWPLYW.PL

Tymoteusz Zych z Zarządu Instytutu Ordo Iuris podczas debaty zwrócił uwagę, że media społecznościowe przejmują dzisiaj funkcję „nowych regulatorów” i w coraz większym stopniu same określają ramy debaty publicznej. Wraz z ich rozwojem coraz większe znaczenie ma problem wykluczania części stanowisk z udziału w debacie publicznej. O skali zjawiska świadczy fakt, że, jak podaje sam Facebook, ok. 66 000 postów tygodniowo jest kasowanych na tym portalu ze względu na szeroko rozumianą przesłankę „mowy nienawiści”. Mniej widoczne są inne praktyki wpływające na realizację prawa do wolności słowa, jak np. różnicowanie zasięgów treści ze względu na kryteria polityczne, ideologiczne czy religijne. Takich praktyk trudniej jest dowieść, a istnienie takich praktyk zostało potwierdzone m.in. w raporcie opublikowanym na amerykańskim portalu Gizmodo przez byłych pracowników Facebooka.

- Proponujemy kilka prostych rozwiązań wolnościowych, które dotyczyłyby potentatów rynku internetowego, czyli sieci społecznościowych, które mają powyżej 2 milionów użytkowników w Polsce. Rozwiązania te można poprzeć na stronie maszwplyw.pl. – skomentował dr Zych, omawiając proponowane przez Ordo Iuris zmiany prawne. Opierają się one na prostej zasadzie – co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Oznacza to, że nadal będzie możliwe usuwanie treści niezgodnych z prawem i treści spamowych, natomiast materiały, które reprezentują poglądy kontrowersyjne, ale zgodne z prawem powinny być w tej przestrzeni obecne i dopuszczalne.

Jak twierdzi dr Tymoteusz Zych, na świecie dostrzeżono już potrzebę uregulowania statusu największych mediów społecznościowych. Świadczy o tym chociażby ustawodawstwo niemieckie, które zmusiło Facebook do przestrzegania prawa niemieckiego, oraz ostatnie przesłuchanie Marka Zuckerberga przed Senatem USA, które, zdaniem prawnika, jest zwiastunem tego, że regulacje prawne zostaną stworzone wkrótce także w Stanach Zjednoczonych.

- Na świecie dużo się w tym zakresie dzieje, są dążenia, aby uregulować prawnie podstawowe aspekty działania mediów społecznościowych. W Polsce ciągle mamy problem świadomościowy, ale także problem prawny związany z egzekwowaniem tych przepisów, które w naszym kraju obowiązują i powinny być egzekwowane. Do lutego bieżącego roku, przez ponad dekadę, w przypadku wszystkich sporów regulamin Facebooka odsyłał użytkowników do sądów w Kalifornii. Dla polskiego internauty to była całkowita abstrakcja i nie dziwi, że takich postępowań nie było – dodał dr Zych. W takich przypadkach powinno się stosować polskie prawo, zgodnie z którym konsument – z założenia słabszy – powinien mieć większe szanse dochodzenia swoich praw przed sądem krajowym. Także procedura odwoławcza wewnątrz portalu powinna być przejrzysta.

Jednym z rozwiązań, mających pomóc uregulować sytuację w mediach społecznościowych jest projekt ustawy zaproponowany przez Instytut Ordo Iuris, którego założenia jeszcze w maju przekazane w formie petycji Premierowi RP i Ministerstwu Cyfryzacji. Urzędnicy będą mieli zgodnie z ustawą o petycjach 3 miesiące, żeby odnieść się do propozycji.

Do podpisania petycji Ordo Iuris w trakcie debaty zachęciła Jolanta Hajdasz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. „Zaproponowany przez Ordo Iuris projekt, który dotyczy zmian, żeby wzmocnić wolność słowa uważam za bardzo cenny i potrzebny” – podkreśliła dyrektor CMWP SDP.

Do projektu Ordo Iuris odniósł się w trakcie debaty także prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński, który powiedział - „Google powinien poprzeć projekt Ordo Iuris bo jest on najbardziej otwartym projektem ze wszystkich, które pojawiły się na świecie”.

Wcześniej do podpisania petycji Ordo Iuris zachęcał red. Witold Gadowski – wiceprezes SDP i moderator wtorkowej debaty.

Relacja z debaty na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich "Trzeba walczyć z cenzurą w sieci"

W debacie „Cenzura w sieci?, która odbyła się 8 maja 2018 roku w Centrum Prasowym Foksal wzięli udział: Krzysztof Skowroński i Witold Gadowski (SDP), Jolanta Hajdasz (Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP), Tymoteusz Zych (Zarząd Ordo Iuris), Marcin Rola (wRealu24) oraz Marcin Olender (Google).

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris oferują bezpłatną pomoc prawną internautom poszkodowanym w wyniku niezgodnego z prawem zablokowania bądź zamknięcia prowadzonych przez nich profili. Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy mogą się zgłaszać mailowo pod adresem konsumenci@ordoiuris.pl.

Wspieram
Działalność Instytutu

28.11.2019

Prawnokarna ochrona dobrego imienia w internecie - nagranie z wykładu adw. dr. Bartosza Lewandowskiego

Akademia Ordo Iuris to program edukacyjny przygotowany przez Instytut Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi. Trzecie spotkanie z tego cyklu odbyło się w Warszawie. Jednym z gości był mec. dr Bartosz Lewandowski - Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Wygłosił wykład pod tytułem "Prawnokarna ochrona dobrego imienia w internecie".

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.11.2019

Eksperci Ordo Iuris na temat artykułu w OKO.press

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wymierzonych m.in. w chrześcijan. Na portalu OKO.press zamieszczony został artykuł - jak ocenia Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski - "przeniknięty chrystianofobią". Eksperci Instytutu  skomentowali tę sprawę w mediach społecznościowych.

 

 

 

 

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.11.2019

Organizatorzy Marszu Niepodległości przestrzegali prawa – sprawozdanie obserwatorów Ordo Iuris

Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris po raz drugi objęli monitoringiem prawnym warszawski Marsz Niepodległości. Podobnie jak w roku ubiegłym, potwierdzono, że organizatorzy zgromadzenia postępowali zgodnie z prawem. Do wątpliwej z punktu widzenia prawnego sytuacji doszło za to przed manifestacją, kiedy władze Warszawy odmówiły posłowi Robertowi Winnickiemu możliwości dołączenia do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Instytut opublikował sprawozdanie z monitoringu Marszu Niepodległości.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.11.2019

Naklejki „Gazety Polskiej” nie łamią prawa – opinia Ordo Iuris przekazana sądowi

Naklejki wyrażające sprzeciw wobec ideologii ruchu LGBT, będące dodatkiem do jednego z lipcowych wydań „Gazety Polskiej”, cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników. Zostały one jednak wycofane z dystrybucji przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrzy zażalenie wydawcy czasopisma na to postanowienie.

Czytaj Więcej