Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

areszt

Wolności obywatelskie

24.09.2020

Pięć miesięcy za kratkami po naruszeniu kwarantanny. Sąd uchylił areszt po interwencji Ordo Iuris

Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił areszt wobec kobiety, którą na ponad cztery miesiące pozbawiono wolności po tym jak naruszyła kwarantannę. Instytut Ordo Iuris przygotował na ten temat opinię „amicus curiae”. Prawnicy wskazali, że zastosowanie tak drastycznego środka zapobiegawczego było bezzasadne. Zdaniem Ordo Iuris, nie ma podstaw do obawy ucieczki lub ukrywania się kobiety, matactwa, utrudniania przez nią postępowania, popełnienia innego przestępstwa czy też do zastosowania tymczasowego aresztu wyłącznie z uwagi na surowość grożącej kary.

Czytaj Więcej

Bezprecedensowe zatrzymanie matki uciekającej przed Barnevernet

Królestwo Norwegii podjęło bezprecedensowe kroki na terenie Polski, zmierzające do wydania ich obywatelki. Kobieta uciekła na terytorium RP z obawy przed odebraniem jej trójki dzieci przez norweski Urząd ds. Ochrony Dzieci (Barnevernet). Norwegia wydała europejski nakaz aresztowania przeciwko matce.

Czytaj Więcej

Protestujący przeciwko koncertowi „Behemotha” uniewinniony

Dodane przez ordoiuris.admin - pt., 05/15/2015 - 11:45

Wyrokiem z dnia 12 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny uniewinnił Pana Roberta – członka Krucjaty Różańcowej – od zarzutu naruszenia nietykalności funkcjonariusza Policji podczas protestu przed koncertem zespołu „Behemoth” pod Klubem „Stodoła” w Warszawie 10 października 2014 r. Na prośbę Pana Roberta Instytut Ordo Iuris objął jego postępowanie programem interwencji procesowej, a jego obrony podjęli się adw. Jerzy Kwaśniewski i apl. adw. Bartosz Lewandowski.


Pan Robert został oskarżony o to, że w zamkniętym samochodzie policyjnym rzucił się na legitymującego go policjanta zadając mu co najmniej trzy uderzenia w klatkę piersiową i lewe ramię. Policja legitymowała uczestnika modlitewnego protestu w związku z rozsypaniem przez niego niewielkiej ilości soli egzorcyzmowanej podczas protestu przed koncertem zespołu „Behemoth”.


Podczas mowy końcowej obrońca mec. Bartosz Lewandowski podkreślał, że policjanci mieli motyw, aby pomawiać Pana Roberta o popełnienie przestępstwa. Pozbawili go bowiem wolności w celu niegodziwym i bez podstawy prawnej. Z obawy przed poniesieniem odpowiedzialności zdecydowali się pomówić mężczyznę dla własnego bezpieczeństwa.


Sąd podzielił argumentację obrońcy i nie dał wiary trzem zeznającym w sprawie policjantom. Uznał, że ich zeznania są jedynie pozornie spójne. Sąd wskazał, że zeznania funkcjonariuszy policji podlegają takim samym regułom oceny jak inne środki dowodowe i nie można im dawać z góry wiary. Ustalił, że faktycznie interwencja pod klubem „Stodoła” prowadzona była nieprawidłowo, a na miejscu panował ogromny chaos. Sąd stwierdził, że policjanci mieli realne powody, aby pomawiać Roberta B.


Wyrok nie jest prawomocny. Obecnie nie wiadomo, czy oskarżyciel zechce odwołać się od korzystnego dla Pana Roberta rozstrzygnięcia.

Kategoria
Wolność Sumienia

Wolność Sumienia

15.05.2015

Protestujący przeciwko koncertowi „Behemotha” uniewinniony

sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny uniewinnił Pana Roberta – członka Krucjaty Różańcowej – od zarzutu naruszenia nietykalności funkcjonariusza Policji podczas protestu przed koncertem zespołu „Behemoth” pod Klubem „Stodoła”
Czytaj Więcej
Subskrybuj areszt