fbpx Czy „Rafalala” wykorzystał niepełnosprawnego do innej czynności seksualnej? Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy „Rafalala” wykorzystał niepełnosprawnego do innej czynności seksualnej? Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

Data publikacji: 11.03.2021

Adobe Stock

W mediach społecznościowych zamieszczony został film z udziałem celebryty o pseudonimie „Rafalala”, który uważa się za osobę transpłciową. Na nagraniu widać, jak podejmuje on czynności, które, w ocenie prawników Ordo Iuris, miały doprowadzić niepełnosprawnego umysłowo mężczyznę do innej czynności seksualnej. „Rafalala” wykorzystuje bezradność pokrzywdzonego i brak świadomości, że nie ma on do czynienia z kobietą. Instytut Ordo Iuris złożył w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 198 Kodeksu karnego, a także o konieczności dogłębnego zbadania sprawy pod kątem jeszcze innych przestępstw, takich jak oszustwo czy zgwałcenie. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności.

 

Nagranie dokumentuje spotkanie „Rafalali” z mężczyzną, najprawdopodobniej upośledzonym lub chorym psychicznie. Wypowiedzi, modulacja głosu i gesty wykonywane przez „Rafalalę” mają charakter obsceniczny. Na nagraniu udokumentowane zostały czynności takie jak pocałunki, obejmowanie czy próba wręczenia pieniędzy pokrzywdzonemu.

 

O ograniczeniu umysłowym pokrzywdzonego świadczy fakt, że nie jest on świadomy seksualnego kontekstu całego zdarzenia oraz myśli, że rozmawia z kobietą. Z jego wypowiedzi wynika, że jest mężczyzną heteroseksualnym, zatem prawdopodobnie, będąc świadomym, z kim ma do czynienia, nie wszedłby w intymną relację z „Rafalalą”. Mężczyzna być może nie wie także, że jest nagrywany. Mówi on również, iż pracuje siedem godzin dziennie, co jest typowym wymiarem pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

W ocenie prawników Ordo Iuris, prawdopodobnym jest, że między „Rafalalą”, a pokrzywdzonym mogło dojść do innej czynności seksualnej. „Rafalala” wykorzystał przy tym ograniczenie umysłowe i bezradność mężczyzny, czego zabrania art. 198 kk. Zarejestrowana sytuacja świadczy, że mogły wówczas mieć miejsce także inne przestępstwa, takie jak naruszenie nietykalności cielesnej, oszustwo czy zgwałcenie.

 

„Jak wynika z komentarzy pod załączonymi do materiału dowodowego filmami, wywołały one powszechne oburzenie oraz wezwania internautów do zgłoszenia tej sprawy do prokuratury. W szczególności wykorzystanie ufności ofiary, jej bezradności i słabości egzemplifikuje duży ładunek społecznej szkodliwości tego czynu. Instytut Ordo Iuris, kierując się interesem publicznym, na podstawie art. 304 kpk, złożył stosowne zawiadomienie mające na celu weryfikację czy doszło do popełnienia przestępstwa a przede wszystkim chciałby, po ustaleniu tożsamości pokrzywdzonego, udzielić mu niezbędnej pomocy prawnej” – podkreślił Grzegorz Górka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

03.08.2022

Oferta pracy – Analityk w Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris otwiera rekrutację na stanowisko Analityka w Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej. 

Zakres obowiązków:

• Sporządzanie materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów, analiz, opinii prawnych oraz opinii amici curiae;

• Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

• Możliwość wystąpień w mediach;

 

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej