Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jak zapewnić efektywne sądownictwo w Polsce – raport Ordo Iuris

Data publikacji: 26.10.2021

Ordo Iuris

· W Polsce nie milknie debata na temat koniecznych zmian w sądownictwie.

· Wymiar sprawiedliwości cieszy się stosunkowo niewielkim zaufaniem Polaków.

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris i Ośrodka Analiz Cegielskiego przygotowali raport dotyczący tej kwestii pt. „W kierunku efektywnego sądownictwa w Polsce. Propozycje i kierunki zmian”.

· Odnosi się on m.in. do finansowania wymiaru sprawiedliwości, zarządzania referatem sędziowskim czy wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów dla zmniejszenia obłożenia sądów powszechnych sprawami wnoszonymi przez obywateli.

· Raport został zaprezentowany na konferencji prasowej.


POBIERZ RAPORT - LINK

Propozycje ekspertów dotyczą kwestii takich jak dokonanie nowego podziału pomiędzy sędziego a personel administracyjny. Autorzy raportów postulują również upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), czyli mediacji, arbitrażu czy sądu polubownego. Ich popularność wpływa bowiem pozytywnie na sytuację wymiaru sądownictwa państwowego. Zdaniem ekspertów, w kształtowanie inicjatyw z tego zakresu mogą w większym stopniu zaangażować się organizacje pozarządowe. 

Autorzy publikacji proponują pewne rozwiązania popularyzujące ADR. Należy do nich tworzenie przez instytucje państwowe i badawcze materiałów promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów. Eksperci postulują również położenie większego nacisku na szkolenie prawników i studentów prawa w tym zakresie.

Pozwoliłoby to na odciążenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tym bardziej, że, jak pokazują badania, cieszy się ona niewielkim zaufaniem opinii publicznej (35 proc. w Polsce, względem 51 proc. w całej Unii Europejskiej). Wpływają na to mało efektywny tryb pracy, niedostateczna sprawność sądów (w tym ich zaplecza administracyjnego) oraz przewlekłość postępowań. Tym gorzej sytuacja zaczęła wyglądać w dobie pandemii COVID-19, kiedy to instytucje publiczne zostały w znacznej mierze sparaliżowane wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi.

Raport został zaprezentowany w siedzibie uczelni Collegium Intermarium. W debacie na ten temat wzięli udział autorzy publikacji oraz inni eksperci. W wydarzeniu uczestniczyli adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, r. pr. dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris, dr hab. Krzysztof Koźmiński, analityk Ośrodka Analiz Cegielskiego, a także Paulina Krzyżanowska-Ruszczak – specjalistka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Głos zabrał również były marszałek Sejmu dr Józef Zych – kierownik Katedry Prawa Cywilnego Collegium Intermarium.

Wspieram
Działalność Instytutu

17.01.2022

Oferta pracy - aplikant adwokacki

Instytut Ordo Iuris poszukuje aplikanta adwokackiego do stałej współpracy w Centrum Interwencji Procesowej.

 

OPIS STANOWISKA:

  • Zastępowanie adwokatów w czynnościach przed sądami, Policją, prokuraturą;
  • Sporządzanie pism procesowych;
  • Sporządzanie opinii prawnych;
  • Współpraca z prawnikami współpracującymi z Instytutem;
  • Komunikacja z organami procesowymi;
  • Udział w wybranych zadaniach analitycznych w ramach Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.01.2022

Oferta pracy - adwokat/radca prawny

Instytut Ordo Iuris poszukuje adwokata lub radcy prawnego do stałej współpracy w Centrum Interwencji Procesowej.

 

OPIS STANOWISKA:

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

13.01.2022

Sąd utrzymał w mocy wyrok uniewinniający lewicowe aktywistki. Ordo Iuris zapowiada kasację

· Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający trzy lewicowe aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.01.2022

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

Czytaj Więcej