Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Kultura Prawna” czasopismem poruszającym istotne problemy życia publicznego

Data publikacji: 05.04.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris prowadzi nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Kultura Prawna”.

· Pozycja porusza szeroki zakres tematów z zakresu prawa, historii, filozofii, kulturoznawstwa czy antropologii.

· W poprzednich numerach artykuły dotyczyły m.in. skutków niesłusznego skazania, pojęcia suwerenności czy problemu realizacji wartości konstytucyjnych w czasie pandemii koronawirusa.

STRONA CZASOPISMA - LINK

Jak donosiła Polska Agencja Prasowa, Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego, wystąpił o kwotę 26 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania od Skarbu Państwa za krzywdę doznaną przez jego ojca. W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał mu 1,5 mln zł od Skarbu Państwa wraz odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny, a apelację od niego złożył pełnomocnik Skarbu Państwa.

Tematyka zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne skazanie jest niejednokrotnie poruszana w nauce prawa na całym świecie. W niektórych państwach funkcjonują także wyspecjalizowane ciała mające za zadanie badać zaistniałe przypadki niesłusznych skazań i rekomendować rozwiązania, które zapobiegłyby podobnym sytuacjom w przyszłości. Jednak wymiar sprawiedliwości nie jest nieomylny i co pewien czas ujawniane są przypadki poniesienia odpowiedzialności karnej przez niewinną osobę.

Do podobnego zagadnienia odnosi się w swoim artykule opublikowanym w najnowszym numerze „Kultury Prawnej” Przemysław Pietrzak. Analityk Ordo Iuris porusza serię problemów związanych ze stosowaniem rozwiązań prawnych mających na celu kompensację skutków niesłusznego skazania, w tym kwestie związane z możliwością uzyskania takiej przez osoby niebędące osobą niesłusznie skazaną.

To tylko jeden z wielu tematów poruszanych na łamach czasopisma. „Kultura Prawna” przyjmuje zgłoszenia tekstów naukowych w trybie ciągłym. Materiały spełniające wymogi formalne przesłane do dnia 31 maja 2023 r., po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w numerze za rok 2023.

Kwalifikowane są teksty polsko- i anglojęzyczne (w niemal wszystkich dotychczasowych egzemplarzach opublikowano co najmniej jeden tekst autora zagranicznego). Każdy numer czasopisma składa się z działów poddawanych recenzji i tych, które tej recenzji nie są poddawane (dział varia). Teksty można zgłaszać za pośrednictwem systemu OJS, wraz z krótkimi streszczeniami (w jęz. polskim oraz jęz. angielskim).

Teksty muszą spełniać następujące kryteria:

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany, ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst jest zapisany w formacie Microsoft Word.
  • Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; czcionka Times New Roman; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu), a także osobnych plikach.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania przypisów i bibliografii.

- „Kultura Prawna” pozostaje miejscem swobodnej wymiany myśli akademickiej. Jest to szczególnie istotne w erze „cancel culture”, czyli „kultury wykluczenia, o której w swoim artykule pisze prof. Stephen Baskerville. Gorąco zachęcamy do lektury obecnego i poprzednich numerów na stronie internetowej thelegalculture.com. Treści udostępniane są nieodpłatnie w ramach najlepszych standardów nauki – podkreśla Przemysław Pietrzak, sekretarz redakcji „Kultury Prawnej”.

Pytania można kierować na adres: [email protected]

Wspieram
Działalność Instytutu

11.05.2023

Pomóż nam przyznać „Lwy Ordo Iuris”!

W tym roku mija dokładnie 10 lat od dnia, w którym Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją misję obrony życia, rodziny i wolności. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, pierwsza dekada istnienia Ordo Iuris była czasem bezprecedensowego rozwoju naszego wyjątkowego projektu. W ramach obchodów 10. rocznicy powstania Instytutu, rozpoczynamy nowy projekt, który ma zjednoczyć polskie środowisko obrońców życia, rodziny i wolności. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.05.2023

Oferta pracy - specjalista ds. administracji

Specjalista ds. administracji

 

Zakres obowiązków

· koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej (nadawanie listów, prowadzenie rejestrów, przygotowywanie wysyłek, obsługa programu pocztowego, skanowanie korespondencji)

· obsługa połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących

· zarządzanie kalendarzami

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.05.2023

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

21.04.2023

Sąd oddalił apelację byłego łódzkiego kuratora oświaty ws. edukatorów seksualnych

 • Dr Grzegorz Wierzchowski pełniąc funkcję łódzkiego kuratora oświaty, wezwał w 2019 r. SPUNK Fundację Nowoczesnej Edukacji w Łodzi do zaprzestania posługiwania się rekomendacją kuratorium w sprawie oferowanych przez nią warsztatów z edukacji seksualnej. 

• Fundacja w opublikowanej na swojej stronie odpowiedzi odmówiła usunięcia rekomendacji.  

Czytaj Więcej