Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oświadczenie Zarządu Instytutu Ordo Iuris

Data publikacji: 29.01.2022

Ordo Iuris

W związku z nierzetelnymi doniesieniami medialnymi, jakie są następstwem skierowanego do prasy listu dr. Tymoteusza Zycha o rzekomym rozłamie w Ordo Iuris, czujemy się w obowiązku przedstawić poniższe wyjaśnienie.

 

Przez niemal dziesięć lat swojej działalności, Instytut Ordo Iuris stał się jednym z najpoważniejszych globalnie ośrodków analitycznych, występujących w obronie podstawowych praw i wolności. Cele Instytutu Ordo Iuris oraz jego misję wyznaczają konstytucyjne zasady afirmujące chrześcijańskie dziedzictwo europejskiej kultury prawnej, w tym takie wartości jak ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny zbudowanej na jego fundamencie, ochrona i promocja macierzyństwa i rodzicielstwa, jak również ochrona naturalnych praw i wolności obywatelskich, przeciwdziałanie aktom nienawiści i dyskryminacji wymierzonym w tych wszystkich, którzy wyrażają przywiązanie do tych podstawowych zasad i wartości. Instytut prowadzi swoją działalność procesową i ekspercką w oparciu o współpracę z Darczyńcami i Przyjaciółmi, których wsparcie czyni Ordo Iuris realnie niezależnym think tankiem i ośrodkiem aktywności społecznej.

 

Ekspertami Instytutu są prawnicy praktycy i akademicy wielu dziedzin. Wierność misji Instytutu oznacza szczere przywiązanie naszych współpracowników i Darczyńców do tak wyrażonych fundamentów, ściśle wywodzonych z norm naturalnych, potwierdzonych konstytucyjnie oraz w międzynarodowym systemie praw człowieka.

 

Zespół Instytutu Ordo Iuris, obejmujący blisko czterdziestu stałych pracowników i współpracowników oraz kilkudziesięciu ekspertów krajowych i zagranicznych - wbrew doniesieniom medialnym - nie uległ istotnej zmianie. Ponad trzy miesiące temu, na żądanie prezesa Instytutu Jerzego Kwaśniewskiego, swoją rezygnację z pełnionych funkcji złożył dr Tymoteusz Zych, wraz z nim współpracę z Instytutem postanowiła zakończyć Karolina Pawłowska, dr Filip Furman oraz jeden stażysta. Przez ostatnie trzy miesiące dr Zych zrezygnował lub został odwołany z funkcji pełnionych w siedmiu innych organizacjach społecznych, akademickich i gospodarczych. Zmiany w Zarządzie Ordo Iuris, obejmujące rezygnację dr Zycha, ale przede wszystkim stanowiące wyraz rozwojowego otwarcia Zarządu na najbardziej doświadczonych ekspertów Instytutu, zostały zakomunikowane jeszcze w październiku 2021 roku.

 

W ostatnich dniach z przykrością czytamy, że osoby, które zakończyły przed miesiącami współpracę z Instytutem, wprowadzają opinię publiczną w błąd co do okoliczności ich odejścia z Ordo Iuris. W rzeczywistości przesłanki rozstania były następstwem ich decyzji o charakterze osobistym, powiązanych w naszej ocenie już w październiku z publicznym wyrażaniem opinii sprzecznych ze spójnym od lat stanowiskiem Instytutu Ordo Iuris, między innymi w takich kwestiach jak trwałość małżeństwa, ochrona rodziny, ochrona podstawowych praw i wolności przed ingerencją państwa przekraczającą konstytucyjnie dopuszczalne granice. W tych okolicznościach Prezes Zarządu podjął niezwłoczną decyzję o żądaniu rezygnacji dr Tymoteusza Zycha.

 

Wydając to stanowisko możemy z perspektywy już ponad trzech miesięcy powiedzieć, że zmiany w organizacji Instytutu doprowadziły do usystematyzowania działalności procesowej i prac analitycznych, skutecznie poszerzyły krąg odbiorców naszych publikacji i analiz oraz zostały pozytywnie odebrane przez licznych Przyjaciół i Darczyńców.

 

Jako think tank realizujący statutową misję obrony kultury prawnej zakorzenionej w chrześcijańskim i europejskim dziedzictwie, jesteśmy nie tylko uprawnieni, ale przede wszystkim zobowiązani do tego, aby integralną postawą dawać świadectwo wartościom, w których obronie występujemy.

 

Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu

Monika Leszczyńska, Wiceprezes Zarządu ds. Członkowskich

Magdalena Majkowska, Członek Zarządu, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej

Rafał Dorosiński, Członek Zarządu, Dyrektor Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej

Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych

Wspieram
Działalność Instytutu

28.11.2023

Konferencja "Tranzycja - «zmiana płci» czy nowa odsłona rewolucji?"

Centrum Życia i Rodziny zaprasza na wyjątkową konferencję „Tranzycja – zmiana płci czy nowa odsłona ideologicznej rewolucji?”.

Ideologia gender – przedstawiana przez aktywistów w kolorowej i afirmującej formie – zdobywa coraz większą popularność wśród młodych Polaków. Konsekwencją tego są zaburzenia tożsamości płciowej, przyjmowanie hormonów, a także w skrajnych przypadkach samookaleczanie czy nawet próby samobójcze.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.11.2023

Spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim

Bractwo Przedmurza zaprasza na spotkanie z cyklu "Mężczyzna z charakterem". Gościem wydarzenia będzie prezes Instytutu Ordo Iuris, adw. Jerzy Kwaśniewski.

30 listopada, godz. 18:00

Salka św. Rocha przy parafii Św. Krzyża w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 3 (wejście od ul. Traugutta przez podwórze)

Spotkanie tylko dla mężczyzn.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

11.11.2023

Powołano Kolegium Suwerenności i Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową

Instytut Ordo Iuris oraz Collegium Intermarium powołują Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową, jako niezależny ośrodek, łączący wysiłki przedstawicieli wielu dziedzin akademickich z profesjonalizmem ekspertów posiadających doświadczenie administracyjne i rządowe. Zadaniem Centrum jest zapewnienie stabilnego eksperckiego zaplecza dla wszystkich ruchów suwerennościowych powoływanych licznie w tych dniach w Polsce.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

06.11.2023

Nowi eksperci w zespole Ordo Iuris

Do zespołu Instytutu Ordo Iuris dołączyli kolejni eksperci - Tomasz Rowiński i Paweł Kwaśniak.

Czytaj Więcej