Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd Okręgowy oddalił powództwo Ordo Iuris przeciwko brukselskiemu aktywiście. Ordo Iuris złoży apelację

Data publikacji: 14.05.2024

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris przeciwko Neilowi Datcie, belgijskiemu działaczowi lewicowemu.

· Aktywista organizacji o nazwie Europejskie Forum Parlamentarne ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych został w 2021 r. pozwany za naruszenie dóbr osobistych. Instytut domagał się przeprosin i zadośćuczynienia.

· Przyczyną pozwu były artykuł oraz wystąpienie Datty w Parlamencie Europejskim, transmitowane na żywo na stronach PE i tłumaczone na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej.

· Neil Datta przedstawił zmanipulowane i nieprawdziwe informacje na temat Instytutu Ordo Iuris, zarzucając posiadanie przez niego agendy, do której należą m.in. trzy cele: „strefy wolne od LGBT”, legalizacja przemocy domowej i kryminalizacja edukacji seksualnej.

 

Instytut złożył w tej sprawie pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w 2021 r. Początkowo pozew został odrzucony ze względu na rzekomy brak jurysdykcji polskich sądów do rozstrzygania w tej sprawie. Postanowienie uchylił później Sąd Apelacyjny w Warszawie, który po zażaleniu Instytutu uznał, że uzasadnione jest pozwanie przed sąd kraju, w którym powód (czyli Instytut) ma centrum swoich interesów. Wczoraj SO oddalił powództwo Instytutu. Na razie nie są znane szczegółowe motywy wyroku, te sąd poda w pisemnym uzasadnieniu. Ordo Iuris zapowiada apelację od orzeczenia.

Instytut podkreśla, że celem pozwu nie było tłumienie krytyki czy ograniczanie wolności słowa (co próbowała wykazywać pełnomocnik Neila Datty), ale obrona jego dobrego imienia. Powództwo miało służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się kłamliwych twierdzeń, która mają charakter wyłącznie pomówień i zniewag.

Neil Datta w procesie z zarzutów wobec Instytutu się nie wycofał i nadal – podając się za eksperta, który miał przebadać działalność Ordo Iuris i innych organizacji „antydemokratycznych” – uważa je za słuszne i prawdziwe. Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów na prawdziwość swoich twierdzeń.

Pozwany i jego pełnomocnik próbowali natomiast z procesu, który za przedmiot miał konkretne, fałszywe stwierdzenia na temat Instytutu, uczynić sąd nad całą jego działalnością. W odpowiedzi na pozew i na rozprawie przedstawili oni ogólną krytykę Ordo Iuris z pozycji lewicowego aktywizmu. Jednak np. opinia Neila Datty, że Ordo Iuris rzekomo zwalcza prawa człowieka nie uniemożliwia Instytutowi obrony dóbr osobistych. W żaden sposób nie wykazuje to też, że wypowiedzi pozwanego objęte pozwem są prawdziwe. Nie dowodzi też, że Neil Datta dochował należytej staranności, zbierając materiały i informacje na temat Ordo Iuris.

Instytut wskazuje też na swoistą logikę zaprezentowaną przez Neila Dattę w procesie. Według niej, prawa człowieka nie przysługują dzieciom nienarodzonym, bo – jak powiedziała jego pełnomocnik – żaden traktat międzynarodowy o tym wprost nie stanowi.  Jednocześnie jednak Neil Datta za prawo człowieka uznaje tzw. prawo do przeprowadzania aborcji. To jednak nie jest zapisane w żadnym akcie prawa międzynarodowego (zwolennicy aborcji wywodzą je z prawa do prywatności). Nawet jeśli taka wewnętrznie sprzeczna wykładania prawa międzynarodowego byłaby prawidłowa, to i tak Instytut ma prawo bronić się przed rozpowszechnianiem kłamliwych informacji na jego temat, np. że rzekomo chce legalizacji przemocy domowej. Chronić swoje dobre imię może każdy, bez względu na to, co uważa na temat aborcji i jak rozumie prawa podstawowe.

Ordo Iuris zaznacza też, że opieranie się przez Neila Dattę na publicznie dostępnych informacjach też nie powinno prowadzić do odmówienia Instytutowi prawa do ochrony dóbr osobistych. Powielanie pomówień i dezinformacji – faktycznie obecnych w niektórych mediach – nie daje immunitetu do naruszania dóbr osobistych. Każdy, a zwłaszcza ekspert (a za takiego Neil Datta się podaje) powinien wykazać minimum krytycyzmu i selekcjonować materiały, a przede wszystkim dokładnie zapoznać się z danymi źródłowymi (np. publikacjami Instytutu).

W opinii Ordo Iuris, niesłuszny jest też (w tej sprawie) argument, że udział w debacie publicznej wymaga „grubszej skóry”. Ta generalnie prawidłowa zasada nie pozwala na publikowanie nieprawdy ani na nierzetelne wykorzystywanie materiałów medialnych.

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Co robić, gdy „klimatyści” łamią prawo? Szkolenie dla kierowców i przechodniów

· W Polsce i na świecie coraz częściej mają miejsce protesty aktywistów klimatycznych.

· Dochodzi m.in. do blokowania dróg, niszczenia zabytków i pomników czy zakłócania wydarzeń.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.05.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· W Sejmie RP miało miejsce wysłuchanie publiczne dotyczące projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość przeprowadzania aborcji. W dyskusji wzięła udział mec Katarzyna Gęsiak z Ordo Iuris i Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny.

Czytaj Więcej