Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Warszawski Marsz, czyli „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”

Data publikacji: 11.06.2024

Ordo Iuris

W niedzielę, 16 czerwca, ulicami Warszawy przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny!”. Wydarzenie to, organizowane przez Centrum Życia i Rodziny we współpracy z Instytutem Ordo Iuris oraz prawie 40 różnymi wspólnotami i organizacjami społecznymi, jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia dotyczące życia, rodziny i wartości chrześcijańskich w Polsce.

Marsz poprzedzi Msza Święta w intencji ochrony życia, małżeństwa i rodziny, która zostanie odprawiona o godz. 11:30 w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Po Mszy, około godz. 12:45, uczestnicy wyruszą w kierunku Sejmu RP, a następnie udadzą się pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.  Zakończenie odbędzie się na placu przy Belwederze.

Uczestnikom Marszu towarzyszyć będzie Dzwon „Głos Nienarodzonych”, mający na celu budzenie sumień polityków i tej części społeczeństwa, której do tej pory obojętny był los dzieci nienarodzonych. Każdy będzie miał możliwość uderzenia w dzwon i tym samym przypomnienia o niezbywalnym prawie do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Marsz dla Życia i Rodziny to nie tylko manifestacja, ale także okazja do wsparcia potrzebujących. W trakcie przemarszu będzie prowadzona kwesta na rzecz Domu Samotnej Matki w Chyliczkach k. Konstancina. Akcja „Słoiczek dla Chyliczek” to wsparcie dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, które znalazły schronienie w placówce pod Warszawą.

W obliczu politycznych zagrożeń konieczne jest wspólne działanie i publiczne wyrażenie sprzeciwu wobec niszczenia narodu poprzez zabijanie nienarodzonych dzieci, demoralizację młodzieży, dekonstrukcję oświaty, ataki na rodzinę i dechrystianizację Polski. Marsz dla Życia i Rodziny ma na celu zjednoczenie Polaków w obronie fundamentalnych wartości.

Wydarzenie ma również przywrócić wiarę, że działania jednostek mają wpływ na rzeczywistość. Zjednoczenie, o którym jest mowa w haśle Marszu, nie odnosi się tylko do organizacji wydarzenia, ale również zachęca do podjęcia aktywnych działań na rzecz poprawy relacji rodzinnych i społecznych. Polacy muszą połączyć się ponad podziałami politycznymi, aby zachować suwerenność państwową, rodzinną i osobistą oraz by obronić wartości chrześcijańskich w społeczeństwie.

„Chcemy pokazać, że nie jest to wydarzenie tylko jednej fundacji, ale wielu organizacji, ruchów, wspólnot, którym leży na sercu to, co dzieje się dziś w Polsce” - mówi Marcin Perłowski, dyrektor Centrum Życia i Rodziny.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Wspieram
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

UJAWNIAMY! „Tajemnice Ordo Iuris”

· Po wyborach 2023 roku Instytut Ordo Iuris zajął w wielu obszarach debaty publicznej miejsce głównego krytyka radykalnych rządowych posunięć zagrażających ładowi konstytucyjnemu, uderzających w prawne gwarancje ochrony życia, rodziny, wolności i suwerenności.

· Nowa rola Instytutu Ordo Iuris prowokuje kolejne fale ataków ze strony liberalnych polityków oraz związanych z nimi mediów i lewicowych aktywistów.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.06.2024

„Wobec sprawców kryzysu konstytucyjnego zostaną wyciągnięte konsekwencje” – deklaracja środowisk prawniczych

· W auli Collegium Intermarium miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk prawniczych, którego uczestnicy przyjęli deklarację porozumienia.

· Jej sygnatariusze sprzeciwiają się lekceważeniu przez obecną władzę zasad ustrojowych Rzeczypospolitej, poprzez m.in. kwestionowanie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów czy przejmowanie prokuratur i mediów publicznych.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej