fbpx Collegium Intermarium nagrodzi młodych mówców  | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Collegium Intermarium nagrodzi młodych mówców 

Data publikacji: 08.06.2022

Adobe Stock

· Już po raz drugi Collegium Intermarium organizuje dla licealistów Konkurs Krasomówczy „Obrońca i Prokurator” na najlepszą mowę końcową.

· Organizatorzy liczą przede wszystkim na udział tegorocznych maturzystów, dla których nagrodą główną jest bezpłatny indeks na studiowanie. 

· Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w siedzibie Uczelni.

· Tego samego dnia zorganizowany zostanie również dzień otwarty na Collegium Intermarium.

Uczestnicy konkursu debatować będą w parach prokurator-obrońca na podstawie otrzymanego wcześniej kazusu – historii, na podstawie której toczy się postępowanie sądowe. Każdy z uczestników otrzyma do 15 minut na wygłoszenie mowy, a także dodatkowe 3 minuty na replikę na wystąpienie swojego przeciwnika. Jak zapewniają organizatorzy, wiedza prawna nie będzie oceniana. 

- Celem konkursu jest sprawdzenie jak młodzi ludzie radzą sobie z zasadami argumentacji, logicznym wywodem czy prezentacją. To szczególnie ważne nie tylko pod kątem przyszłej działalności w zawodach prawniczych, ale również w erze „spłycania” przekazu w mediach społecznościowych, gdzie klasyczna sztuka debaty wypierana jest krzykiem, szybkim lub emocjonalnym przekazem – tłumaczy rektor uczelni, adw. dr Bartosz Lewandowski.

– W ubiegłym roku byliśmy pod wrażeniem poziomu przygotowania naszych uczestników. Znakomicie odnaleźli się oni w rolach prokuratora i obrońcy, nawet pomimo faktu, że przedstawiony kazus nie należał do najłatwiejszych – dodaje dr Lewandowski. 

Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium przy ulicy Bagatela 12 w Warszawie (III piętro). Początek o godzinie 15:00.  Zapisy trwają do 12 czerwca pod adresem https://collegiumintermarium.org/konkurs  

Tego samego dnia Uczelnia organizuje również swój dzień otwarty, podczas którego odbędzie się prezentacja kierunku prawo, zajęcia na symulatorze wypadków drogowych, zajęcia z kryminalistyki czy retoryki.

– Chcemy pokazać naszą wyjątkową na skalę Polski ofertę edukacyjną. Stawiamy nacisk na indywidualne kształcenie studenta, w małych grupach, z opieką tutora. Uczymy przedmiotów niesłusznie zapomnianych na innych uczelniach prawniczych, jak retoryka i erystyka, a także przygotowujemy do wykonywania zawodu poprzez udział w rozprawach, pisanie pism procesowych, czy praktyki w kancelariach – tłumaczy Bartosz Lewandowski.

Dzień otwarty rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 17:00. Zapisać można się poprzez stronę internetową https://collegiumintermarium.org/dzienotwarty/ 

Collegium Intermarium zostało założone w 2021 roku z inicjatywy prawników z Instytutu Ordo Iuris. Uczelnia ma za zadanie wzmacniać współpracę w  rejonie tzw. Międzymorza, a także przywracać klasyczne wartości w nauczaniu. W 2022 roku uczelnia prowadzi rekrutację na stacjonarne studia prawnicze, a także na szereg studiów podyplomowych, między innymi zarządzanie w organizacjach pozarządowych, Europę klasyczną oraz narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.  

 

 

Wspieram

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.06.2022

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej.

Czytaj Więcej
Edukacja

06.06.2022

Jerzy Kwaśniewski: Genderowa cenzura i …genderowa toaleta

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przegłosował skrajnie genderowy projekt „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Rektor uczelni prof.

Czytaj Więcej