Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Collegium Intermarium zaprasza na Festiwal Nauki Klasycznej

Data publikacji: 20.04.2023

Collegium Intermarium

• Festiwal Nauki Klasycznej jest najnowszym projektem Uczelni Collegium Intermarium, który jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Edukacji.

• Projekt ten jest skierowany dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Celem wydarzenia jest przedstawienie w sposób jasny i zrozumiały podstaw retoryki, dialektyki, erystyki, zapoznanie się ze scholastycznym sposobem argumentacji.

• Festiwal Nauki Klasycznej rozpoczął się 17 kwietnia i potrwa do 6 czerwca, kiedy to zakończy się debatą oksfordzką.

Uczelnia Collegium Intermarium poprzez realizację projektu pragnie nawiązać do najlepszych wzorców naszej kultury, biorąc za przewodników Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, a także innych wielkich filozofów. W programie Festiwalu Nauki Klasycznej zostały przygotowane trzy spotkania, które mają formę konwersatoriów oraz warsztatów, mających na celu wprowadzenie do zagadnienia kultury klasycznej. Zajęcia oraz warsztaty będą prowadzili najlepsi wykładowcy, pracujący na co dzień z młodzieżą akademicką – dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki (polonista, filozof, były dziennikarz radiowy), dr hab. Paweł Gondek (dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor KUL, krajowy sędzia debat oxfordzkich) oraz dr Paweł Milcarek (dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”, autor licznych książek).

Uczestnictwo w Festiwalu Nauki Klasycznej może zaowocować wzmocnieniem umiejętności miękkich, tak bardzo potrzebnych we współczesnym świecie. Chcemy, aby nauczyciele i uczniowie poprzez aktywny udział w zajęciach doskonalili swoje umiejętności dyskusji, samodzielnego myślenia, rzetelnej argumentacji oraz krytycznego przyjmowania treści medialnych.

Każde ze spotkań ma odrębny temat:

  • 17 kwietnia – godz. 9:30 - 15: 30 – Klasyczny Dyskurs Intelektualny. Prymat prawdy (Logosu) w dyskusji;
  • 17 maja – godz. 9:30 - 15:30 – Sztuka debatowania – historia i dzisiejsze zastosowanie;
  • 29 maja – godz. 9:30 – 15:30 – Podstawy Edukacji Klasycznej. Czym ona tak naprawdę jest?.

Festiwal Nauki Klasycznej zakończy się 6 czerwca konkursem dla uczestników (uczniów). Konkurs będzie miał formę debaty oksfordzkiej, którą uczestnicy przeprowadzą na zadany przez wykładowców temat. Nagrodą główną w tym konkursie jest indeks Collegium Intermarium, ale do wygrania jest też laptop, iPad i smartwatch.

Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej: www.festiwalnaukiklasycznej.pl

Wspieram
Edukacja

23.05.2023

O suwerenności Polski – szkolenie w ramach Akademii Ordo Iuris

· Przed nami kolejne szkolenie z cyklu Akademia Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.05.2023

Ordo Iuris złoży skargę kasacyjną od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Ordo Iuris w sprawie przeciwko prof. Wojciechowi Popiołkowi.

Czytaj Więcej

Zjednoczeni w obronie wartości – Ordo Iuris na CPAC Hungary

· W Budapeszcie trwa CPAC Hungary - doroczne spotkanie środowisk konserwatywnych z całego świata.

· Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. premier Węgier Viktor Orban, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, chorwacki europoseł Stephen Bartulica, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak i prezes Instytutu Ordo Iuris – Jerzy Kwaśniewski.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.04.2023

Chrześcijańska Polska wobec Unii Europejskiej. Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski

· W tym roku po raz piąty obchodzimy Święto Chrztu Polski.

· Z tej okazji Uczelnia Collegium Intermarium organizuje konferencję naukową poświęconą chrześcijańskiemu dziedzictwu Polski.

· Wydarzenie nosi tytuł „Chrześcijańska Polska wobec Unii Europejskiej. Co z chrześcijańskiego dziedzictwa możemy wnieść w struktury UE”.

Czytaj Więcej