Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Obsceniczne sugestie jednak nieetyczne. Reklama filmu uznana za niemoralną przez Komisję Etyki Reklamy

Data publikacji: 20.09.2016

15 października 2013 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, uznał, że reklama filmu „Do zaliczenia” narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół orzekający stwierdził, że kampania reklamowa nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Treść orzeczenia zasługuje na aprobatę, przy czym należy zauważyć, że zostało ono wydane przeszło dwa miesiące po zakończeniu inkryminowanej kampanii reklamowej.

 

Reklama przedstawiała zdjęcie głównej bohaterki filmu opatrzone hasłem: „Zalicz ją w te wakacje”. Zawierała również listę wyuzdanych czynności seksualnych „do zaliczenia” przez młodą studentkę. Plakaty zawierające powyższe treści eksponowane były w przestrzeni publicznej, w tym na przystankach komunikacji miejskiej. Były więc dostępne także dla dzieci. Grupą docelową reklamy była zaś młodzież.

 

Zarzuty odnośnie treści reklamy wydają się oczywiste i nie wymagają właściwie komentarza. Uprzedmiotowienie kobiet, sprowadzenie głównej bohaterki filmu do roli obiektu seksualnego czy też świadczeniodawcy usług seksualnych jest oczywiste. Wulgarność treści marketingowej, w szczególności wobec publicznej ekspozycji plakatów, może być oceniona wyłącznie negatywnie. Za groteskowe można więc uznać tłumaczenie dystrybutora, który twierdził, że hasło reklamowe to gra słów ujęta w konwencji humorystycznej, szanująca dobre obyczaje. Cóż, można jedynie ubolewać nad poczuciem humoru dystrybutora i doradzającej mu agencji reklamowej.

 

Na marginesie powyższego orzeczenia należy zauważyć, że podobne treści marketingowe zazwyczaj nie są przypadkowym i niecelowym naruszeniem zasad etyki reklamy i dobrych obyczajów w ogólności. Zazwyczaj są planowym działaniem zmierzającym do wykorzystania efektywności reklamy odwołującej się do seksu. Ewentualnie są działaniem obliczonym na wywołanie skandalu, który może przełożyć się na sukces komercyjny reklamowanego produktu. Efektem jest wulgaryzacja przestrzeni publicznej, promocja dyskryminacji kobiet i psucie obyczajów. Cieszy więc jednoznaczność komentowanego orzeczenia, które przyczynia się do promowania dobrych standardów w reklamie.

 

Ciekawym jest, że amerykański zwiastun filmu próbował zachęcić widzów hasłem: "Zobacz co jeszcze jest do zaliczenia, a czego nie pozwalają nam pokazać tutaj". Dzięki orzeczeniu Komisji także polscy reklamodawcy będą mieli większą świadomość granic etyki reklamy.

Autor: Mec. Jakub Sewerynik