Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ochrona praw podstawowych w Europie – prof. Lina Papadopoulou gościem Collegium Intermarium

Data publikacji: 11.04.2023

Adobe Stock

· Kolejnym naukowcem profesorem wizytującym uczelnię Collegium Intermarium jest prof. Lina Papadopoulou z Grecji.

· Lina Papadopoulou jest profesorem prawa konstytucyjnego i kierownikiem katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego i Kultury im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach - AUTh. Doświadczenie zdobywała na uczelniach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

· W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami konstytucyjnymi oraz prawami człowieka, a także kwestiami bioetycznymi, takimi jak eutanazja czy medyczne wspomaganie prokreacji.

· Prof. Papadopulou jest również członkiem kilku międzynarodowych gremiów prawniczych.

· 13 kwietnia prof. Papadopulou wygłosi w Warszawie wykład pt. „Wielopoziomowa ochrona praw podstawowych w Europie”.

Prof. Lina (Triantafyllia) Papadopoulou była akademickim koordynatorem Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta w obszarze europejskiego konstytucjonalizmu i religii. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Hannowerze. Studiowała również teorie polityczne w London School of Economics. Na tej samej uczelni, a także na AUTh, była stypendystką im. Marii Curie-Skłodowskiej w dziedzinie europejskiego prawa konstytucyjnego.

Jej główne obszary specjalizacji obejmują krajowe i europejskie zagadnienia konstytucyjne oraz prawa człowieka. W szczególny sposób prof. Papadopulou zajmuje się tematyką demokracji i partii politycznych, równości i niedyskryminacji, religii i państwa oraz kwestii bioetycznych (zwłaszcza medycznie wspomaganej prokreacji, eutanazji itp.). Jest autorką monografii „Europejskie partie polityczne” (1999), „Konstytucja narodowa i prawo wspólnotowe: kwestia „supremacji” (2009), „Instytucje „demokracji bezpośredniej w konstytucji” (2014). Opublikowała także ponad 60 artykułów w języku greckim, angielskim i niemieckim opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

Prof. Papadopoulou jest członkiem greckiego stowarzyszenia prawników konstytucyjnych „Aristovoulos Manesis”, a także Sieci Europejskiego Prawa Konstytucyjnego (ECLN), Europejskie Konsorcjum Badań nad Kościołem i Państwem (przewodnicząca - 2021/22) oraz Europejskiej Komisji Prawa Orientacji Seksualnej.

13 kwietnia w auli Collegium Intermarium prof. Papadopoulou wygłosi wykład pt. „Wielopoziomowa ochrona praw podstawowych w Europie”. Prelegentka weźmie pod uwagę relacje między krajowym konstytucjami, a postanowieniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omówi też sposoby radzenia sobie z napięciami między aktami prawa krajowego i międzynarodowego.

13 kwietnia, godz. 18:00 – aula Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12 w Warszawie

Do tej pory, w ramach programu profesorów wizytujących, uczelnię Collegium Intermarium odwiedzili prof. Jane Adolphe z Kanady, dr Gregor Puppinck z Francji, dr Stephen Baskerville z USA oraz dr Dragan Dakić z Serbii.

Wspieram
Edukacja

24.05.2024

Zmiany w podstawie programowej. Uwagi Ordo Iuris przekazane MEN

· W nowym roku szkolnym mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

· Po etapie prekonsultacji, w ramach których do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ponad 50 tys. uwag dotyczących propozycji cięć w podstawie programowej, resort zaprezentował projekty rozporządzeń w tej sprawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.05.2024

Zmiany w traktatach unijnych - co to znaczy dla Polski?

Najnowsza analiza z serii „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie” skupia się na potencjalnych negatywnych skutkach dla Polski wynikających z planowanych zmian w Traktatach Unii Europejskiej. Komisja Europejska dąży do stworzenia suwerennego państwa federalnego z centralną władzą w Brukseli. Proces zmian traktatowych może obejmować przeprowadzenie referendów ogólnokrajowych, a w Polsce takie referendum może odbyć się po wyborach prezydenckich, które wygra kandydat popierający federalizację UE. Autorką analizy jest prof. Anna Łabno.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Pozorne działanie Unii Europejskiej w walce z korupcją – organ do spraw etyki

· Parlament Europejski opowiedział się za wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie powołania międzyinstytucjonalnego organu do spraw etyki.

· Ma on na celu ustanowienie wspólnych ram etycznego postępowania we wszystkich instytucjach UE. 

· Wniosek dotyczący powołania organu stanowi odpowiedź na aferę „katargate”, która ujawniła proceder związany z łapówkami za wpływy w Parlamencie Europejskim.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej