fbpx Odpowiedź na kryzys życia akademickiego – porozumienie między Collegium Intermarium a ISSEP | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Odpowiedź na kryzys życia akademickiego – porozumienie między Collegium Intermarium a ISSEP

Data publikacji: 30.09.2021

Ordo Iuris

· Uczelnia Collegium Intermarium rozpoczyna działalność dydaktyczną, wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

· 30 września CI podpisało umowę o współpracę z francuskim Instytutem Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP).

· Uczelnię tę reprezentowała jej założycielka – francuska polityk Marion Maréchal.

· Porozumienie ma być odpowiedzią na „kryzys cywilizacji i życia akademickiego”.

· Współpraca dotyczyć będzie m.in. publikacji ekspertyz, organizacji wydarzeń i wymiany studenckiej.

Początkiem działalności dydaktycznej uczelni założonej przez Instytut Ordo Iuris będzie międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, politycy i publicyści z wielu krajów. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Adrian Vermuele – wykładowca prawa na Uniwersytecie Harvarda, Sohrab Ahmari – redaktor opinii „New York Post” i autor bestsellerowych książek, a także dr Józef Zych - były marszałek Sejmu. Konferencja odbędzie się 1 października.

Dzień wcześniej, Collegium Intermarium oraz ISSEP podpisały umowę o współpracy. Porozumienie ma się opierać na „ochronie i promocji wspólnych wartości, do których należą niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna, dziedzictwa chrześcijańskiego, kultury i etyki”. Sygnatariusze zapewniają, że będą „przypominać o prawdziwym celu edukacji – integralnym rozwoju człowieka”. Celem umowy jest także „budowanie przestrzeni do dyskusji o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji cywilizacji europejskiej”.

Współpraca uczelni będzie dotyczyć m.in. tworzenia raportów i ekspertyz. Obie placówki mają współdziałać także w obszarze doskonalenia metod dydaktycznych oraz organizacji wydarzeń naukowych. Collegium Intermarium i ISSEP planują również prowadzenie wymiany studenckiej. Porozumienie podpisał dr Tymoteusz Zych - rektor Collegium Intermarium oraz Marion Maréchal – dyrektor wykonawczy ISSEP, była deputowana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

- Dzisiaj akademia odeszła bardzo daleko od jej właściwego ducha, od oryginalnej idei uniwersytetu, od pojmowania uniwersytetu jako przestrzeni wolnej i nieskrępowanej debaty, poszukiwania prawdy, dla którego także idee dobra, prawdy i piękna są stałym punktem odniesienia. Dzisiaj coraz mniej jest miejsca na prawdę, a coraz więcej na ideologię – podkreślił podczas konferencji prasowej rektor Collegium Intermarium, dr Tymoteusz Zych.

- Pojęcia prawdy i dobra są we współczesnych czasach bardzo kontestowane. Cieszę się, że w Collegium Intermarium odnalazłam przywiązanie do kultury klasycznej, wolności debaty, pluralizmu intelektualnego, a także ideę całkowitego kształtowania osobowości, a nie tylko formowania ekspertów – zaznaczyła Marion Maréchal.

Wspieram
Edukacja

02.08.2022

ETPC rozstrzygnie, czy sądy powinny współdecydować o tym, kto może nauczać religii w szkole  

· Wkrótce Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecyduje, czy sądom państwowym wolno podważyć decyzję Kościoła lub innego związku wyznaniowego o cofnięciu misji katechecie do nauczania religii w szkole.

Czytaj Więcej

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.06.2022

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej.

Czytaj Więcej