Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Opowiedzieli o tajnikach miejsca zbrodni

Data publikacji: 08.07.2021

Adobe Stock

 

• Za nami dwa wydarzenia organizowane przez Collegium Intermarium – konkurs krasomówczy i spotkanie „Kulisy miejsca zbrodni”.

• Najlepszy z uczestników konkursu otrzymał możliwość bezpłatnego studiowania na uczelni.

• Podczas spotkania wybitni śledczy podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy na miejscu zabójstwa i z poszukiwania sprawców.

 

W konkursie wzięło udział 8 osób. Wcieliły się one w role obrońcy i prokuratora. Ich zadaniem było wygłoszenie mowy na podstawie otrzymanego wcześniej kazusu. Jury oceniało logikę uzasadnienia, jakość retoryki, sposób prezentacji, a także ogólne wrażenie z występu uczestnika. Zwycięzcą konkursu został p. Maciej Bukowicki.

 

- Na sali sądowej zwykle adwokaci są sprawniejsi retorycznie niż prokuratorzy. Mimo to, 98,5 procent spraw kończy się skazaniem. Uważam, że przyszli prawnicy powinni być szkoleni z retoryki i wystąpień publicznych. Dobrze, że Collegium Intermarium planuje takie zajęcia – podkreślił prokurator Jacek Skała, jeden z jurorów.

 

Po zakończeniu konkursu rozpoczęło się spotkanie „Kulisy miejsca zbrodni”. Jego gośćmi byli doświadczeni śledczy – Dariusz Loranty, Jacek Skała i Marek Pękała. Opowiedzieli oni o postępowaniu na miejscu zbrodni oraz o tym, co jest najistotniejsze w ustalaniu sprawcy.

 

Prokurator Jacek Skała to przewodniczący Związku Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej. Nadkomisarz Dariusz Loranty jest jednym z najsłynniejszych negocjatorów policyjnych i wykładowcą kilku uczelni. Natomiast Marek Pękała był zastępcą dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 

Obydwa wydarzenia unaoczniały praktyczny aspekt prawa, jako że nauka stosowania prawa, a nie tylko przepisów leży u podstaw założenia Collegium Intermarium.

 

- Żeby zostać prawnikiem, gotowym do odczytywania norm prawnych a nie tylko przepisów, gotowym do stosowania norm prawnych i dbania o to by wymierzano sprawiedliwość, należy najpierw zrozumieć idee, które stoją za prawem, potem rzeczywiście zgłębić prawo stanowione, a na końcu zrozumieć jeszcze to o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli jak to prawo wygląda w praktyce, jak ono jest stosowane, bo prawo nie istnieje poza realnym jego stosowaniem. Prawo urzeczywistnia się tam, gdzie jest przewlekane w konkretny czyn, w konkretne zastosowanie – podkreślał adwokat Jerzy Kwaśniewski podsumowując oba wydarzenia.

 

Za nami także dwa dni otwarte na uczelni. Wkrótce odbędą się kolejne wydarzenia dla chętnych do studiowania na Collegium Intermarium. Informacje na temat rekrutacji dostępne na stronie internetowej uczelni.

 

Wspieram

Obrona praw podstawowych ponad granicami. Powstaje ukraińskie Ordo Iuris

• Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Instytut Ordo Iuris i przedstawiciele ukraińskiej organizacji pozarządowej Vsi razom! podpisali umowę o współpracę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.09.2021

WSA po raz kolejny stwierdza nieważność uchwały śmieciowej Warszawy

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, określających zasady obliczania ilości zużytej wody, od której zależna jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie.

• Rozwiązania te są niekorzystne szczególnie dla rodzin posiadających wiele dzieci.

Czytaj Więcej

Fałszywe informacje o SKPR w mediach. Ordo Iuris domaga się sprostowań

• Instytut Ordo Iuris wysłał wnioski o sprostowanie do siedmiu różnych mediów, które w swoich publikacjach zamieściły nieprawdziwe informacje na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.09.2021

Arcybiskup ze Słowacji wyraża poparcie dla ks. prof. Dariusza Oko

• Arcybiskup Trnawy na Słowacji - Ján Orosch wyraził poparcie dla ks. prof. Dariusza Oko, skazanego za publikację artykułu naukowego dotyczącego tzw. lawendowej mafii w Kościele.

• Hierarcha podziękował polskiemu naukowcowi za pracę, która ma „przeciwstawić się temu programowi, który ma na celu zniszczenie chrześcijańskich korzeni naszej kultury”.

Czytaj Więcej