fbpx Ordo Iuris broni prawa szkół do samodzielnego ustalania zasad wyglądu uczniów | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris broni prawa szkół do samodzielnego ustalania zasad wyglądu uczniów

Data publikacji: 05.11.2021

Adobe Stock

· Przepisy prawa przyznają szkołom znaczną dowolność, jeśli chodzi o ustalenie tego, co powinno składać się na wygląd, w tym ubiór ucznia.

· Mimo to, jedno ze stowarzyszeń podejmuje działania zmierzające do wykreślenia ze statutów wybranych szkół postanowień odnoszących się do wyglądu uczniów, twierdząc, że Prawo oświatowe pozwala regulować wyłącznie ich ubiór.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną wykazującą błędy stanowiska kolportowanego przez stowarzyszenie. Opinia została przekazana zainteresowanym szkołom i kuratorom oświaty.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Dość powszechnym jest umieszczanie w statutach szkół regulacji dotyczących wyglądu uczniów, co ma wielorakie uzasadnienie. Sprzeciwia się temu Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które wysyła do właściwych kuratorów oświaty wnioski o przeprowadzenie kontroli i uchylenie stosownych postanowień statutów. Do wniosków dołączana jest opinia prawna dotyczącą dopuszczalnego prawem zakresu ingerencji w wygląd uczniów nakładanego na mocy statutów szkół. Przedstawione w niej wnioski są rażąco błędne, co zostało wykazane w opinii Instytutu Ordo Iuris.

"Prawo oświatowe pozwala na regulowanie przez szkoły zasad dotyczących wyglądu uczniów. Art. 99 ustawy wymienia minimalny zakres obowiązków – w tym dotyczących ubioru – które powinny zostać w nim uregulowane, pozostawiając wszystko, co ponad to, w gestii szkoły. Innymi słowy, znajdujący się w art. 99 prawa oświatowego katalog nie ma charakteru zamkniętego. Oznacza to, że umieszczenie w statucie szkoły innych regulacji niż te, które wymienia wspomniany przepis, w tym takich, które odnoszą się do wyglądu uczniów, a nie tylko ubioru, jest zgodne z ustawą" - zauważa adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Celem ustawodawcy przy tworzeniu projektu ustawy Prawo oświatowe było, aby przepisy statutów szkół były sformułowane w sposób możliwie precyzyjny. Zamiast takich sformułowań jak „schludny”, „ekstrawagancki” czy „awangardowy”, które mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne, statut szkoły powinien posługiwać się bardziej czytelnymi kryteriami. W konsekwencji takie, spotykane w praktyce, wymogi dotyczące wyglądu jak przykładowo zakaz farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci, tatuaży, noszenia dużej ilości biżuterii, noszenia bluz z kapturami, piercingu czy noszenia dredów należy uznać za zgodne z regulacjami ustawowymi.

Instytut Ordo Iuris wysłał swoją opinię do wszystkich szkół, których zgodne z prawem postanowienia statutowe miały zostać zakwestionowane jak również do kuratorów oświaty, którzy otrzymali wprowadzającą w błąd opinię SUS.

Wspieram
Edukacja

18.05.2022

„Polityka równościowa” UAM w rzeczywistości prowadzi do dyskryminacji

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza opublikował dokument przedstawiający założenia „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”.

· Zawarte tam zasady w znacznej mierze odzwierciedlają postulaty ideologii gender.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.05.2022

Fundamenty Państwa – inauguracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium zainaugurowały cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”.

· Pierwsze seminarium pt. „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” miało miejsce w siedzibie CI.

· W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Anna Łabno, prof. Maria Gintowt-Jankowicz czy dr hab. Jacek Majchrowski.

Czytaj Więcej
Edukacja

29.04.2022

Uczniowie niedopuszczani do matury, mimo pozytywnych ocen. Ordo Iuris pyta warszawskie licea

· W ostatnim czasie do Instytutu Ordo Iuris zgłaszane są przypadki uczniów klas maturalnych, którzy otrzymali informację, że, pomimo spełnienia ustawowych kryteriów, nie otrzymają oni końcowej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej uprawniającej do udziału w egzaminie maturalnym.

Czytaj Więcej
Edukacja

25.04.2022

Konieczna ochrona chrześcijańskiego dziedzictwa Polski. Konferencja Collegium Intermarium

· Uczelnia Collegium Intermarium zorganizowała konferencję „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”.

· Celem wydarzenia było uczczenie Święta Chrztu Polski.

· W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej – m.in. dr Patryk Jaki, prof. dr hab. Jacek Bartyzel i Marek Jurek. Odczytany został również list ministra edukacji i nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.

Czytaj Więcej