Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris broni prawa szkół do samodzielnego ustalania zasad wyglądu uczniów

Data publikacji: 05.11.2021

Adobe Stock

· Przepisy prawa przyznają szkołom znaczną dowolność, jeśli chodzi o ustalenie tego, co powinno składać się na wygląd, w tym ubiór ucznia.

· Mimo to, jedno ze stowarzyszeń podejmuje działania zmierzające do wykreślenia ze statutów wybranych szkół postanowień odnoszących się do wyglądu uczniów, twierdząc, że Prawo oświatowe pozwala regulować wyłącznie ich ubiór.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną wykazującą błędy stanowiska kolportowanego przez stowarzyszenie. Opinia została przekazana zainteresowanym szkołom i kuratorom oświaty.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Dość powszechnym jest umieszczanie w statutach szkół regulacji dotyczących wyglądu uczniów, co ma wielorakie uzasadnienie. Sprzeciwia się temu Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które wysyła do właściwych kuratorów oświaty wnioski o przeprowadzenie kontroli i uchylenie stosownych postanowień statutów. Do wniosków dołączana jest opinia prawna dotyczącą dopuszczalnego prawem zakresu ingerencji w wygląd uczniów nakładanego na mocy statutów szkół. Przedstawione w niej wnioski są rażąco błędne, co zostało wykazane w opinii Instytutu Ordo Iuris.

"Prawo oświatowe pozwala na regulowanie przez szkoły zasad dotyczących wyglądu uczniów. Art. 99 ustawy wymienia minimalny zakres obowiązków – w tym dotyczących ubioru – które powinny zostać w nim uregulowane, pozostawiając wszystko, co ponad to, w gestii szkoły. Innymi słowy, znajdujący się w art. 99 prawa oświatowego katalog nie ma charakteru zamkniętego. Oznacza to, że umieszczenie w statucie szkoły innych regulacji niż te, które wymienia wspomniany przepis, w tym takich, które odnoszą się do wyglądu uczniów, a nie tylko ubioru, jest zgodne z ustawą" - zauważa adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Celem ustawodawcy przy tworzeniu projektu ustawy Prawo oświatowe było, aby przepisy statutów szkół były sformułowane w sposób możliwie precyzyjny. Zamiast takich sformułowań jak „schludny”, „ekstrawagancki” czy „awangardowy”, które mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne, statut szkoły powinien posługiwać się bardziej czytelnymi kryteriami. W konsekwencji takie, spotykane w praktyce, wymogi dotyczące wyglądu jak przykładowo zakaz farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci, tatuaży, noszenia dużej ilości biżuterii, noszenia bluz z kapturami, piercingu czy noszenia dredów należy uznać za zgodne z regulacjami ustawowymi.

Instytut Ordo Iuris wysłał swoją opinię do wszystkich szkół, których zgodne z prawem postanowienia statutowe miały zostać zakwestionowane jak również do kuratorów oświaty, którzy otrzymali wprowadzającą w błąd opinię SUS.

Wspieram
Edukacja

22.11.2021

Legalność obostrzeń wprowadzanych w szkołach. Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości

· Do Instytutu Ordo Iuris napływają liczne zgłoszenia w związku z wątpliwościami dotyczącymi legalności kształtowania przepisów wewnętrznych w szkole, na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspekcji Sanitarnej.

· Wątpliwości wynikają z braku podania na stronach rządowych podstaw prawnych wprowadzanych restrykcji.

Czytaj Więcej
Edukacja

18.11.2021

Skuteczne ściganie przestępczości internetowej – konferencja naukowa Collegium Intermarium

· Przestępczość internetowa stanowi coraz większy problem, dlatego wzrasta potrzeba skutecznych metod jej ścigania.

· Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja naukowa zorganizowana przez Collegium Intermarium, Instytut Ordo Iuris i Fundację Edukacja do Wartości.

· Prelegenci przedstawili metody działania przestępców internetowych oraz trudności związane z ustalaniem sprawców tego procederu.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.11.2021

Projekt ustawy ograniczający cenzurę w Internecie. Opinia Ordo Iuris

· Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy regulującej funkcjonowanie portali społecznościowych i serwisów streamingowych w Polsce.

Czytaj Więcej
Edukacja

27.10.2021

Stop indoktrynacji. Ordo Iuris pomaga rodzicom w związku z „Tęczowym Piątkiem”

 

· Aktywiści LGBT po raz kolejny organizują „Tęczowy Piątek”.

· Ideologiczne wydarzenie w szkołach ma się odbyć 29 października.

Czytaj Więcej