Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Poznaj Collegium Intermarium – Dzień Otwarty na uczelni

Data publikacji: 28.06.2021

Adobe Stock

• Trwa rekrutacja na Uczelnię Collegium Intermarium.

• 1 lipca odbędzie się Dzień Otwarty dla zainteresowanych studiami.

• Wydarzenie będzie przeprowadzone w formie online.

• Wezmą w nim udział eksperci z kraju i zagranicy.

 

„Tworząc Collegium Intermarium, chcemy zaoferować edukację o unikalnym charakterze, opartą o klasyczne wartości, zindywidualizowane podejście do nauczania i międzynarodowy wymiar. Przyszli studenci mają jednak prawo mieć wiele pytań o to, jak chcemy tę misję zrealizować w praktyce. Dzień Otwarty Collegium Intermarium pozwoli przyszłym studentom uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie do studiów, poznać naszą ofertę i kadrę – także wykładowców zagranicznych” – podkreśla szef działu PR uczelni Jacek Władysław Bartyzel.

Wydarzenie jest skierowane do zainteresowanych studiami magisterskimi na kierunku prawo oraz programem LLM. Będzie to okazja do spotkania z władzami uczelni i wykładowcami. Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli poznać zasady funkcjonowania Collegium Intermarium i dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądają studia. Przewidziana jest także możliwość rozmowy z przedstawicielami kadry uczelni osobiście lub w małych grupach.

W Dniu Otwartym wezmą udział akademicy z Polski i innych krajów. Wśród uczestników znajdą się m.in. rektor CI dr Tymoteusz Zych, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej Karolina Pawłowska i dziekan Wydziału Prawa dr Bartosz Lewandowski. Prelegentami będą także dr Stephen Baskerville – kierownik Katedry Nauki o Państwie oraz dr Andreas Kinneging. 

Wydarzenie rozpocznie się o 16:00. Zapisy na stronie Colegium Intermarium. Po wystąpieniach przedstawicieli kadry uczelni odbędą się trzy sesje rozmów z przedstawicielami uczelni.

Wspieram
Edukacja

09.09.2021

Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach „cancel culture”

• Wraz z początkiem roku akademickiego, działalność dydaktyczną rozpocznie Uczelnia Collegium Intermarium.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.09.2021

Trwa rekrutacja na Collegium Intermarium. „Na niektórych kierunkach więcej chętnych niż miejsc”

• Trwa druga tura rekrutacji na Prawo w Collegium Intermarium.

• Wciąż można także rekrutować na kierunki podyplomowe oraz anglojęzyczne studia LL.M.

• Zajęcia na uczelni rozpocznie międzynarodowa konferencja.

Czytaj Więcej
Edukacja

31.08.2021

Ordo Iuris w obronie dzieci przed wulgarnymi treściami

• Instytut Ordo Iuris przypomina rodzicom o ich prawach od początku roku szkolnego

Czytaj Więcej

Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem – raport o federalizacji Unii Europejskiej

• Uczelnia Collegium Intermarium zainaugurowała Centrum Badań nad Integracją Europejską.

• Początkiem działalności Centrum była prezentacja raportu „Między Europą narodów a superpaństwem”, autorstwa ekspertów Collegium Intermarium i Instytutu Ordo Iuris.

• W wydarzeniu wzięli udział naukowcy i eurodeputowani z kilku krajów.

Czytaj Więcej