Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sukces pierwszej edycji Akademii Ordo Iuris

Data publikacji: 07.09.2020

Ordo Iuris

Dobiegła końca pierwsza edycja Akademii Ordo Iuris – autorskiego programu edukacyjnego, poprzez który Instytut Ordo Iuris kształci nowe elity prawnicze. W dwudniowym szkoleniu uczestniczyli najlepsi słuchacze szkoleń pierwszego stopnia. W dziesięciu wydarzeniach naukowych w roku akademickim 2019/2020 wzięło udział ponad 180 uczestników. Prelegentami byli m.in. prof. Ewa Budzyńska, prof. Przemysław Czarnek czy podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński. Cykl szkoleń ma na celu przygotowanie profesjonalnych prawników, którzy odważnie będą bronić ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznych fundamentów.

STRONA AKADEMII ORDO IURIS

Akademia Ordo Iuris to autorski program edukacyjny przygotowany przez Instytut Ordo Iuris przy współpracy z kołami naukowymi działającymi na uniwersytetach w całej Polsce. Program szkoleń wyróżnia się na tle innych programów edukacyjnych czy liderskich wartościami i perspektywą, z jaką przygotowuje się przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris. Dlatego wykłady czerpią z systemu wartości Konstytucji RP. Absolwenci Akademii to prawnicy i społecznicy, którzy w swojej pracy szanują porządek prawny i wartości poręczone w Konstytucji RP.

W pierwszej edycji Akademii Ordo Iuris odbyło się 8 szkoleń I stopnia. Jednodniowe szkolenia miały miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz Uczelni Łazarskiego. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikające z tego ograniczenia wprowadzone na uczelniach, trzy szkolenia odbyły się w formie online.

Wśród prelegentów Akademii znaleźli się m.in. prof. Ewa Budzyńska, poseł Krzysztof Bosak, poseł prof. Przemysław Czarnek, podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński, dr Tymoteusz Zych, mec Jerzy Kwaśniewski, prof. Tomasz Bekrycht, prof. Andrzej Szymański, dr Andrzej Drogoń, dr Bartosz Lewandowski, dr Filip Furman, dr Marcin Olszówka, wojewoda łódzki dr Tobiasz Adam Bocheński czy Karolina Pawłowska.

Podczas szkoleń uczestnicy mieli unikalną szansę poszerzania merytorycznej wiedzy oraz uzupełnienia jej o kompetencje miękkie, jak budowanie wizerunku, sztuka autoprezentacji czy wystąpień publicznych. Połączenie wiedzy i umiejętności oraz kompleksowe spojrzenie na kulturę prawną w Polsce i Europie, gwarantuje uczestnikom poszerzenie horyzontów i zdobycie umiejętności przydatnych w rozwoju kariery prawniczej i działaniach podejmowanych w przestrzeni społecznej.

W sierpniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa dedykowana studentom i doktorantom, której tematem było „Prawo i praktyka jego stosowania w świetle aksjologii Konstytucji RP”. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Ordo Iuris Uniwersytetu Śląskiego, które powstało w tym roku akademickim jako owoc udziału w Akademii Ordo Iuris studentów Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami konferencji byli w większości słuchacze Akademii Ordo Iuris, co potwierdza zaangażowanie i wysokie kompetencje naukowo-badawcze studentów korzystających ze szkoleń prowadzonych przez Instytut Ordo Iuris.

Wraz z początkiem nowego roku akademickiego rozpocznie się II edycja Akademii Ordo Iuris. Już w październiku zainaugurowany zostanie nowy cykl szkoleń na poszczególnych uczelniach w całej Polsce. W maju 2021 r. zaplanowana została kolejna ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i doktorantów, a także uroczysty finał II edycji Akademii.

„Akademia Ordo Iuris dedykowana jest studentom i doktorantom, a także absolwentom studiów prawa, administracji i innych nauk społecznych oraz humanistycznych. W rekrutacji mogą wziąć udział także studenci innych kierunków, zainteresowani tematyką szkoleń oraz chcący zaangażować się w kształtowanie ładu prawnego. Udział w Akademii Ordo Iuris jest bezpłatny. Uczestnicy szkoleń otrzymują zawsze materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Akademii. Szczegółowe informacje o programie szkoleń i rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej akademia.ordoiuris.pl –  podkreśla Łukasz Bernaciński, Koordynator Akademii Ordo Iuris.

 

Wspieram
Edukacja

23.05.2023

O suwerenności Polski – szkolenie w ramach Akademii Ordo Iuris

· Przed nami kolejne szkolenie z cyklu Akademia Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.05.2023

Ordo Iuris złoży skargę kasacyjną od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Ordo Iuris w sprawie przeciwko prof. Wojciechowi Popiołkowi.

Czytaj Więcej
Edukacja

20.04.2023

Collegium Intermarium zaprasza na Festiwal Nauki Klasycznej

• Festiwal Nauki Klasycznej jest najnowszym projektem Uczelni Collegium Intermarium, który jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Edukacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.04.2023

Chrześcijańska Polska wobec Unii Europejskiej. Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski

· W tym roku po raz piąty obchodzimy Święto Chrztu Polski.

· Z tej okazji Uczelnia Collegium Intermarium organizuje konferencję naukową poświęconą chrześcijańskiemu dziedzictwu Polski.

· Wydarzenie nosi tytuł „Chrześcijańska Polska wobec Unii Europejskiej. Co z chrześcijańskiego dziedzictwa możemy wnieść w struktury UE”.

Czytaj Więcej