Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie – konferencja naukowa w Collegium Intermarium

Data publikacji: 01.03.2024

Adobe Stock

· Dziedzictwo św. Tomasza z Akwinu od wieków znajduje się u podstaw nauczania Kościoła.

· Uczestnicy konferencji naukowej „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie” postarają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób współcześnie realizować naukę Akwinaty.

· W wydarzeniu wezmą udział eksperci reprezentujący kilka ośrodków naukowych z Polski i USA.

· Konferencja odbędzie się 9 marca w murach uczelni Collegium Intermarium w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI - LINK

Filozofia św. Tomasza była przez wieki polecana przez licznych papieży, jako odpowiedź na zagrożenia występujące w danej epoce. Papież Leon XIII w encyklice „Aeterni Patris” wskazywał, że nauka Doktora Anielskiego może posłużyć do identyfikowania i podjęcia dyskusji z błędami intelektualnymi w każdym czasie. Z kolei św. Pius X w encyklice „Pascendi Dominici gregis” zauważał, że wszelkie pomijanie św. Tomasza przy studiach, zwłaszcza w kwestiach metafizycznych, przynosi poważny uszczerbek”. Natomiast św. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” ze smutkiem stwierdził, iż dziedzictwo Akwinaty spotyka się z coraz mniejszym zainteresowaniem. „W wielu szkołach katolickich można było zauważyć pewien regres w tej dziedzinie, co było wyrazem mniejszego poważania nie tylko dla filozofii scholastycznej, ale w ogóle dla studium filozofii jako takiej” – zaznaczył papież Wojtyła. W tym samym dziele Jan Paweł II pisał również o „nieprzemijającej myśli” św. Tomasza.

Konferencja poświęcona zostanie zagadnieniu realizacji nauki Doktora Anielskiego we współczesnych realiach. Jednym z prelegentów będzie prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, filozof wykładający na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Collegium Intermarium, wieloletni badacz filozofii klasycznej, w tym nauczania św. Tomasza. Wygłosi on wystąpienie zatytułowane „Św. Tomasz z Akwinu – filozof. Źródło inspiracji i klarownych rozwiązań”.

Głos zabierze również o. dr Michał Chaberek – dominikanin, wykładowca Collegium Intermarium, specjalista w dziedzinie teologii stworzenia, badacz zagadnienia ewolucji, autor kilku książek, w tym publikacji „Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja”. W swoim wystąpieniu pochyli się on nad problemem możliwości uzgodnienia metafizyki św. Tomasza z metafizyką ewolucjonizmu.

Kolejnym prelegentem będzie dr Steve Cain - filozof z Thomas Aquainas College w Kaliforni. Wygłosi on prelekcję pt. „O niezbędności ładu w edukacji. Podążając za św. Tomaszem z Akwinu”. Zagadnieniem antropologii św. Tomasza wobec gender, transhumanizmu i sztucznej inteligencji, zajmie się natomiast dr hab. Zbigniew Pańpuch, reprezentujący KUL i CI. Swój wykład przedstawi także o. dr Michał Mrozek. Dominikanin, przedstawiciel Instytutu Tomistycznego poruszy temat roli natury i cnót u Akwinaty. Konferencję zakończy dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny „Christianitas”. Wygłosi on prelekcję zatytułowaną „Niechciany, nadużywany, pożądany – trzy sposoby traktowania Akwinaty na tle sporów nowoczesności”. 

 

9 marca, godz. 9:30

Aula Collegium Intermarium

Warszawa, ul. Bagatela 12

 

Patronami medialnymi wydarzenia są Katolicka Agencja Informacyjna, PCh24.pl, Tysol.pl, „Do Rzeczy", Afirmacja.info, „Christianitas" i TV Media Narodowe.

Wspieram
Edukacja

12.04.2024

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej