fbpx Trwa rekrutacja na Collegium Intermarium. „Na niektórych kierunkach więcej chętnych niż miejsc” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Trwa rekrutacja na Collegium Intermarium. „Na niektórych kierunkach więcej chętnych niż miejsc”

Data publikacji: 01.09.2021

Adobe Stock

• Trwa druga tura rekrutacji na Prawo w Collegium Intermarium.

• Wciąż można także rekrutować na kierunki podyplomowe oraz anglojęzyczne studia LL.M.

• Zajęcia na uczelni rozpocznie międzynarodowa konferencja.

Wciąż można zapisać się na studia prawnicze w Collegium Intermarium. Uniwersytet powracający do klasycznego modelu kształcenia okazał się atrakcyjną ofertą dla tegorocznych maturzystów. Z powodu wysokiego zainteresowania, znacznie przekraczającego przewidzianą początkowo liczbę miejsc, władze uczelni postanowiły zaproponować ich więcej i otworzyć drugą turę rekrutacji. Rejestracja trwa do 23 września, zaś przed rozpoczęciem studiów kandydatów czeka ustny egzamin.

– Zainteresowanie studiami jest spore, zwłaszcza w obszarze studiów podyplomowych. Przykładowo, na kierunku „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności” mamy już niemal dwukrotnie więcej chętnych niż miejsc – komentuje Karol Handzel, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

Jak wskazują twórcy uczelni, Collegium Intermarium stawia na praktyczną i zindywidualizowaną dydaktykę, opartą na relacji mistrz-uczeń, która dotyczy każdego studenta na wszystkich etapach studiów. To praktyczne nastawienie idzie w parze z powrotem do klasycznej wizji uniwersytetu jako miejsca poszukiwania prawdy, dobra i piękna. Kształtując taki profil uczelni, jej twórcy proponują alternatywę wobec masowego charakteru współczesnego szkolnictwa wyższego.

„Collegium Intermarium to powrót do prawdziwej idei uniwersytetu. Do tego uniwersytetu, który - jak w średniowieczu - opiera się na rzeczywistej debacie, rzeczywistej wymianie myśli i poszukiwaniu prawdy, który jest zakorzeniony w ideach dobra i piękna, który jest zakorzeniony w klasycznej cywilizacji europejskiej, w cywilizacji chrześcijańskiej. Uniwersytetu, na którym podejmowanie odważnych wyzwań badawczych jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego uczestnika społeczności akademickiej" – mówi rektor uczelni, dr r. pr. Tymoteusz Zych.

Dwa centra badawcze, działające w ramach Collegium, opublikowały już swoje pierwsze raporty eksperckie. Centrum Badań nad Rodziną i Demografią przedstawiło publikację pt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”. Natomiast Centrum Badań nad Integracją Europejską zaprezentowało raport o federalizacji Unii Europejskiej pt. „Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem”, pokazujący, jak instytucje unijne przekraczają swoje kompetencje wynikające z obowiązujących traktatów.

Do 30 września trwają w Collegium Intermarium zapisy na studia podyplomowe, w tym na nowoutworzony kierunek Organizacja i mentoring edukacji domowej. Inne propozycje to: Polityka rodzinna w samorządzie, Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności, Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka, Nowoczesne metody dowodowe, Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Uczelnia prowadzi również jedyne w swoim rodzaju anglojęzyczne studia LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution dedykowane osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę oraz udoskonalić umiejętności praktyczne z zakresu praw człowieka i międzynarodowego rozwiązywania sporów.

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, 1 października odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”, która będzie spotkaniem przedstawicieli świata akademickiego, rozpoznawalnych osobistości medialnych oraz polityków międzynarodowego formatu. Gościem specjalnym będzie Sohrab Ahmari, redaktor opinii New York Post, autor wielu bestsellerów, w tym tłumaczonej obecnie na język polski książki The Unbroken Thread: Discovering the Wisdom of Tradition in the Age of Chaos.

Wydarzenie będzie dostępne stacjonarnie oraz transmitowane online po polsku i angielsku. Rejestracja poprzez stronę internetową https://konferencjacancelculture.pl/ umożliwia bezpłatny udział. Organizatorzy liczą, że konferencja zyska międzynarodowy rozgłos, podobnie jak miało to miejsce w przypadku konferencji inaugurującej powstanie Collegium Intermarium (którą relacjonowały między innymi takie tytuły jak Washington Post, Independent, czy Fox News).

Wspieram
Edukacja

30.01.2023

Benedykt XVI – profeta, teolog, papież. Konferencja Collegium Intermarium

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni była śmierć Benedykta XVI. Dokładnie miesiąc po śmierci papieża-emeryta, Collegium Intermarium organizuje konferencję poświęconą osobie kard. Josepha Ratzingera oraz jego wpływowi na współczesny Kościół i świat. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak teologia, filozofia czy historia – reprezentujący m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj Więcej
Edukacja

24.01.2023

Gender transformative education, czyli wojna wypowiedziana płci

Jesteśmy świadkami coraz śmielszych prób przekształcania systemu edukacyjnego w duchu ideologii gender. Przykładem jest Szczyt Edukacyjny ONZ poświęcony temu zagadnieniu. Podczas wydarzenia skupiano się na koncepcji gender transformative education, czyli kształtowaniu edukacji w oparciu o poglądy, zgodnie z którymi płeć jest jedynie konstruktem społecznym. Posunięto się nawet nie tylko do oddzielania społecznych aspektów płciowości od rzeczywistości biologicznej, ale wręcz do całkowitego odrzucenia podziału na kobiety i mężczyzn.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

02.01.2023

Oferta pracy – analityk w Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki

Życie jest wartością, która zasługuje na najwyższy poziom ochrony. Prawo do życia, jak i prawo do ochrony tego podstawowego dobra przysługuje każdemu człowiekowi – czy to w fazie rozwoju prenatalnego, czy też zbliżającemu się do schyłku egzystencji.

Czytaj Więcej
Edukacja

15.12.2022

Ordo Iuris w obronie wolności wypowiedzi nauczyciela akademickiego

· Instytut Ordo Iuris złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w sprawie prof. Tadeusza Żuchowskiego.

· Historyk sztuki został skazany na grzywnę i wpłatę środków na cel społeczny za rzekome zniesławienie prof. Ingi Iwasiów.

· Prof. Żuchowski krytycznie odniósł się do wulgarnej wypowiedzi prof. Iwasiów, którą wygłosiła ona podczas protestu zorganizowanego w ramach tzw. strajku kobiet.

Czytaj Więcej