Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Trwa rekrutacja na Collegium Intermarium. „Na niektórych kierunkach więcej chętnych niż miejsc”

Data publikacji: 01.09.2021

Adobe Stock

• Trwa druga tura rekrutacji na Prawo w Collegium Intermarium.

• Wciąż można także rekrutować na kierunki podyplomowe oraz anglojęzyczne studia LL.M.

• Zajęcia na uczelni rozpocznie międzynarodowa konferencja.

Wciąż można zapisać się na studia prawnicze w Collegium Intermarium. Uniwersytet powracający do klasycznego modelu kształcenia okazał się atrakcyjną ofertą dla tegorocznych maturzystów. Z powodu wysokiego zainteresowania, znacznie przekraczającego przewidzianą początkowo liczbę miejsc, władze uczelni postanowiły zaproponować ich więcej i otworzyć drugą turę rekrutacji. Rejestracja trwa do 23 września, zaś przed rozpoczęciem studiów kandydatów czeka ustny egzamin.

– Zainteresowanie studiami jest spore, zwłaszcza w obszarze studiów podyplomowych. Przykładowo, na kierunku „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności” mamy już niemal dwukrotnie więcej chętnych niż miejsc – komentuje Karol Handzel, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

Jak wskazują twórcy uczelni, Collegium Intermarium stawia na praktyczną i zindywidualizowaną dydaktykę, opartą na relacji mistrz-uczeń, która dotyczy każdego studenta na wszystkich etapach studiów. To praktyczne nastawienie idzie w parze z powrotem do klasycznej wizji uniwersytetu jako miejsca poszukiwania prawdy, dobra i piękna. Kształtując taki profil uczelni, jej twórcy proponują alternatywę wobec masowego charakteru współczesnego szkolnictwa wyższego.

„Collegium Intermarium to powrót do prawdziwej idei uniwersytetu. Do tego uniwersytetu, który - jak w średniowieczu - opiera się na rzeczywistej debacie, rzeczywistej wymianie myśli i poszukiwaniu prawdy, który jest zakorzeniony w ideach dobra i piękna, który jest zakorzeniony w klasycznej cywilizacji europejskiej, w cywilizacji chrześcijańskiej. Uniwersytetu, na którym podejmowanie odważnych wyzwań badawczych jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego uczestnika społeczności akademickiej" – mówi rektor uczelni, dr r. pr. Tymoteusz Zych.

Dwa centra badawcze, działające w ramach Collegium, opublikowały już swoje pierwsze raporty eksperckie. Centrum Badań nad Rodziną i Demografią przedstawiło publikację pt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”. Natomiast Centrum Badań nad Integracją Europejską zaprezentowało raport o federalizacji Unii Europejskiej pt. „Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem”, pokazujący, jak instytucje unijne przekraczają swoje kompetencje wynikające z obowiązujących traktatów.

Do 30 września trwają w Collegium Intermarium zapisy na studia podyplomowe, w tym na nowoutworzony kierunek Organizacja i mentoring edukacji domowej. Inne propozycje to: Polityka rodzinna w samorządzie, Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności, Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka, Nowoczesne metody dowodowe, Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Uczelnia prowadzi również jedyne w swoim rodzaju anglojęzyczne studia LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution dedykowane osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę oraz udoskonalić umiejętności praktyczne z zakresu praw człowieka i międzynarodowego rozwiązywania sporów.

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, 1 października odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture”, która będzie spotkaniem przedstawicieli świata akademickiego, rozpoznawalnych osobistości medialnych oraz polityków międzynarodowego formatu. Gościem specjalnym będzie Sohrab Ahmari, redaktor opinii New York Post, autor wielu bestsellerów, w tym tłumaczonej obecnie na język polski książki The Unbroken Thread: Discovering the Wisdom of Tradition in the Age of Chaos.

Wydarzenie będzie dostępne stacjonarnie oraz transmitowane online po polsku i angielsku. Rejestracja poprzez stronę internetową https://konferencjacancelculture.pl/ umożliwia bezpłatny udział. Organizatorzy liczą, że konferencja zyska międzynarodowy rozgłos, podobnie jak miało to miejsce w przypadku konferencji inaugurującej powstanie Collegium Intermarium (którą relacjonowały między innymi takie tytuły jak Washington Post, Independent, czy Fox News).

Wspieram
Ochrona życia

05.06.2023

Jak powstrzymać proceder eutanazyjny? Konferencja naukowa na Collegium Intermarium

· W siedzibie Uczelni Collegium Intermarium miała miejsce konferencja naukowa „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”, współorganizowana przez Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

02.06.2023

Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne - konferencja naukowa

Debata dotycząca legalizacji eutanazji dociera także do Polski. Instytut Ordo Iuris dostrzega potrzebę podzielenia się naukowymi refleksjami na ten temat przez prawników, medyków, naukowców i innych przedstawicieli życia publicznego.  W związku z tym, uczelnia Collegium Intermarium oraz Ordo Iuris zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca w godz. 9:45 - 16:00 w auli Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie – ul.

Czytaj Więcej

„Ideologia prowadzi społeczeństwa w ślepy zaułek” – Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji na Litwie

· Litewski Ruch Rodzin zorganizował w miniony weekend w Wilnie międzynarodową konferencję pt. „Stając w obronie praw naturalnych, wspólnie ocalmy Europę”.

· Dyskusja podczas wydarzenia skupiła się na podkreśleniu wartości rodziny i podstawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zagrożeń im towarzyszących w związku z postępem technologicznym, globalizacją i promocją ideologii gender.

Czytaj Więcej
Edukacja

23.05.2023

O suwerenności Polski – szkolenie w ramach Akademii Ordo Iuris

· Przed nami kolejne szkolenie z cyklu Akademia Ordo Iuris.

Czytaj Więcej