Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
jasełka

jasełka

Edukacja

02.03.2023

Kurator oświaty interweniuje w sprawie kontrowersyjnych „jasełek” w Gdańsku

· Pomorska Kurator Oświaty Małgorzata Bielang podjęła interwencję w sprawie „jasełek” zorganizowanych w grudniu 2022 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Gdańsku.

· Podczas przedstawienia zaprezentowano m.in. scenę, w której w postać Jezusa wcielił się półnagi uczeń siedzący na taczce.

· Instytut Ordo Iuris przekazał kuratorium opinię, w której apelował o zobowiązanie dyrektora do podjęcia odpowiednich działań wychowawczych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.01.2023

Sąd zezwala na obrażanie św. Jana Pawła II

Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Robert Biedroń naruszył kult pamięci św. Jana Pawła II. Niestety sąd jednocześnie odmówił promującej nauczanie moralne polskiego papieża Fundacji Instytut Działalności Religijnej prawa do występowania w obronie dobrego imienia naszego wielkiego rodaka i oddalił pozew. Tymczasem kto mógłby być bardziej uprawniony do żądania przeprosin niż ci, którzy codziennie nazywają św. Jana Pawła II swoim „duchowym ojcem”.

W miniony czwartek miał miejsce się pogrzeb papieża Benedykta XVI. Telewizyjna transmisja ceremonii pogrzebowej przypomniała mi pożegnanie św. Jana Pawła II, gdy cała Polska zjednoczyła się w żałobie. Wielu Polaków przybyło wtedy do Rzymu. Spory ucichły, a wszystkie media przez kilka dni prowadziły swoiste "narodowe rekolekcje”. Nawet kibice zwaśnionych drużyn piłkarskich z Krakowa organizowali wspólnie „marsz pojednania”.

Papież Polak na celowniku radykalnej lewicy

Nikomu z nas nie przyszło wówczas do głowy, że już niedługo staniemy w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II… opluwanego przez własnych rodaków. Według Joanny Senyszyn Ojciec Święty był przestępcą, Klaudia Jachira przypisuje mu sprzyjanie pedofiliom, a Robert Biedroń chciał, aby powstawały „place ofiar Jana Pawła II”. Te wypowiedzi ośmielają innych. Znieważanie Papieża staje się modą. Ataki na św. Jana Pawła II przestały być krytyką i przeobraziły się w kampanię kłamliwych insynuacji. Bez względu na fakty i zasługi Papieża, szereg polityków i celebrytów postanowiło zaistnieć, prześcigając się w najbardziej odrażających insynuacjach i kłamstwach na temat Ojca Świętego.

Dlatego rok temu powołaliśmy Program obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Bezczelne kłamstwa muszą zostać sprostowane przed sądem, a prawo musi stać po stronie tych wszystkich, których ranią zniewagi wobec ukochanego i bliskiego im człowieka.

Już wtedy pisałem, że czeka nas długa i trudna droga ku uzyskaniu prawnej ochrony pamięci naszego wielkiego rodaka. Od początku byliśmy nastawieni na długotrwały marsz przez kolejne instancje sądowe. Dlatego nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem, że kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie wybrał łatwą ścieżkę i oddalił pozew przeciwko Robertowi Biedroniowi. Naszym sukcesem było uznanie przez sąd słów polityka za naruszające pamięć Jana Pawła II. Niestety… jednocześnie sąd stwierdził, że reprezentowane przez prawników Ordo Iuris środowisko świeckiego Zakonu Rycerzy Jana Pawła II nie jest dostatecznie związane z osobą Wielkiego Polaka. Tymczasem kto mógłby być bardziej uprawniony do żądania przeprosin niż ci, którzy codziennie nazywają św. Jana Pawła II swoim „duchowym ojcem”.

Będziemy walczyć do końca. Natychmiast po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku zapadnie decyzja co do możliwości wywiedzenia apelacji i jej kierunku. Wciąż czekamy też na wyrok w drugiej sprawie, w której pozwaliśmy Roberta Biedronia za te same słowa. Tym razem w imieniu Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.

Kontynuujemy też dwa inne postępowania w obronie pamięci polskiego papieża – wszczęte przeciwko posłance Lewicy Joannie Senyszyn, która na swoim profilu na Twitterze pisała o „kręceniu pedofilskich lodów” przez Jana Pawła II.

Klaudia Jachira chce usunąć Jana Pawła II z przestrzeni publicznej

Zareagowaliśmy również na wypowiedź poseł Klaudii Jachiry z Platformy Obywatelskiej, która z mównicy sejmowej krzyczała, że „czas odjaniepawlić polską, świecką przestrzeń publiczną”, sugerując przy tym publicznie, że Jan Paweł II krzywdził lub dopuszczał do krzywdzenia dzieci. Uruchomiliśmy internetową petycję, w której wezwaliśmy Komisję Etyki Poselskiej do zdyscyplinowania posłanki, a w przypadku braku przeprosin, do jej odpowiedniego ukarania. Nasz apel wsparła Społeczna Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Polsce, która zwróciła się do każdej placówki oświatowej noszącej imię papieża Polaka z prośbą o poparcie naszej inicjatywy.

Wcześniej uruchomiliśmy stronę internetową, za pomocą której każdy zainteresowany może włączyć się w walkę z oszczerczymi atakami na św. Jana Pawła i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, zgłaszając przypadki zniesławiania naszych wybitnych rodaków.

Szkolne jasełka zamienione w polityczny kabaret

Ataki na polskiego papieża wpisują się w podejmowaną przez lewicę kampanię nienawiści wobec chrześcijańskiego dziedzictwa naszej Ojczyzny.

Jej rezultatem były też chociażby „jasełka” zorganizowane w jednej z gdańskich szkół średnich, które zamiast opowiadać o Bożym Narodzeniu, zostały wykorzystane jako pretekst do szydzenia z chrześcijaństwa. Przygotowujemy w tej sprawie opinię prawną dla pomorskiej kurator, która już zażądała od władz szkoły wyjaśnień. W piśmie zwrócimy uwagę na to, że do obowiązków nauczycieli należy zadbanie o to, aby szkolne przedstawienia cechowały się wysoką kulturą i szanowały uczucia religijne uczniów.

Bierność w tych sprawach doprowadzi do tego, że Polska stanie się rajem dla wszelkiej maści prowokatorów, którzy będą mogli bezkarnie obrażać największe symbole i bohaterów – takich jak św. Jan Paweł II ­– który jest najwybitniejszym Polakiem w dziejach naszego narodu i symbolem Polski dla milionów ludzi z całego świata.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris

Czytaj Więcej
Edukacja

06.12.2019

W każdej szkole wolno wystawiać jasełka – przypomina Ordo Iuris w opiniach prawnych

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie w wielu szkołach kultywuje się polskie zwyczaje związane z tym świętem takie jak ubieranie choinki, organizowanie spotkań opłatkowych, śpiewanie kolęd czy wystawianie jasełek. Zdarza się jednak, że przeciwko takim praktykom protestują pojedynczy rodzice lub nauczyciele.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

19.12.2018

Opinia prawna w sprawie konstytucyjnej i ustawowej ochrony prawa do organizacji spotkań świątecznych w formie „Wigilii” oraz jasełek w szkołach publicznych

Koniec grudnia oraz początek stycznia każdego roku obfituje w święta, podczas których chrześcijanie wspominają narodziny Jezusa Chrystusa oraz najważniejsze wydarzenia związane z początkiem religii chrześcijańskiej.

Czytaj Więcej
Edukacja

19.12.2018

Jasełka i opłatek przeszkadzają dyrektorom szkół? Ordo Iuris interweniuje

W ostatnim czasie Instytut Ordo Iuris informował o możliwości udzielenia pomocy prawnej rodzicom posyłającym dzieci do szkół, w których postanowiono ograniczyć religijną oprawę świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj Więcej
Edukacja

11.12.2018

ZNP nie zna prawa? Organizowanie świątecznych wydarzeń w szkołach zgodne z Konstytucją

Polskie prawo jest jednoznaczne w kwestii obecności treści religijnych w placówkach oświatowych. Podobnie jak gwarantuje nauczanie religii i odmawianie modlitwy w szkołach, tak dopuszcza strojenie choinki w ozdoby z motywami religijnymi, wystawianie jasełek oraz śpiewanie kolęd. Zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty, by zaprzestać bądź ograniczyć pielęgnowanie tej tradycji są sprzeczne z polskim prawem i zmierzają do dyskryminacji katolików.

Czytaj Więcej
Subskrybuj jasełka