Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej

Kryzys demograficzny jest współcześnie jednym z najpoważniejszych problemów. Sposobom jego rozwiązania poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej” zorganizowana prze Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium. Uczestnicy wydarzenia skupili się na tym, w jaki sposób kultura wpływa na postawy ludzi dotyczące ich życia rodzinnego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Węgier. Reprezentowali oni różne dziedziny nauki – socjologię, ekonomię, kulturoznawstwo czy prawo.

Bracy Bersnak z USA, profesor Christendom College, zwrócił uwagę na współczesne tendencje do budowania kultury indywidualizmu. Podkreślił on, że państwo liberalne z jednej strony stara się być gwarantem ludzkiej wolności, a jednocześnie przedstawia rodzinę jako zagrożenie dla wolności jednostki.

- Praca jest ważna, ale nie jest najważniejsza w życiu.  Znacznie ważniejsze jest to, kto będzie o nas pamiętał, gdy umrzemy.  Rodzice muszą nauczyć swoje dzieci życia w małżeństwie i posiadania dzieci. Nie mogą brać za pewnik, że dzieci same będą chciały to zrobić – zauważył Bracy Bersnak. 

Rzeczywistych przyczyn kryzysu demograficznego poszukiwał adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris. Wskazał on, że sytuacja w tym obszarze nie poprawia się, mimo polepszenia statusu ekonomicznego. Zwrócił uwagę na wrogą rodzinę propagandę medialną.

- O ile teza, jakoby do podniesienia poziomu dzietności było konieczne dalsze polepszenie sytuacji materialnej, stoi w wyraźniej sprzeczności z tym, co obserwujemy, o tyle teza wskazująca na znaczenie osobistych preferencji, jest zbieżna z obserwowanymi trendami kulturowymi, które podważają rodzicielstwo – wskazał adw. Dorosiński.

Belinda Brown z University College London zwróciła uwagę na wpływ feminizmu na sposób myślenia kobiet i mężczyzn.

- Najbardziej podstawowym błędem feministek była ich determinacja, by zlikwidować wspierającą rolę mężczyzny w rodzinie. Projekt feministyczny polegał na „uwolnieniu" kobiet od zależności od mężczyzn, która według feministek była źródłem patriarchatu i ucisku. Ponieważ małżeństwo było ucieleśnieniem tej zależności, głównym celem feminizmu było rozbicie samego małżeństwa – zaznaczyła Belinda Brown.

Podczas konferencji głos zabrał również prof. Mark Regnerus z Uniwersytetu w Teksasie. Socjolog mówił o wpływie jaki na relacje międzyludzkie wywierają nowoczesne środki komunikacji. Wskazał też na zagrożenia wynikające z promowania w mediach pornografii i antykoncepcji. Odniósł się przy tym do nauczania papieża Pawła VI zawartego w encyklice „Humanae vitae”.

- Technologie komunikacyjne spowodowały obniżenie kosztów seksu, sprawiły, że prawdziwe zaangażowanie stało się "droższe" i trudniejsze w nawigacji, spowodowały ogromne spowolnienie rozwoju długoterminowych relacji, zwłaszcza małżeństwa, zagroziły płodności kobiet, zwiększając popyt na leczenie niepłodności. Odbiły się na zdolności mężczyzn do zawarcia małżeństwa – zauważył prof. Regnerus.

Sytuację demograficzną Węgier przybliżył Árpád Mészáros, wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp. Wskazał on na politykę prorodzinną prowadzoną przez rząd Węgier.

- Przesłanie płynące z przykładu węgierskiego jest takie, że posiadanie rodziny i dzieci nie może być przywilejem i nie jest tylko prywatną sprawą, ale najbardziej publiczną spośród spraw osobistych, o którą należy walczyć i na rzecz której trzeba działać w celu zachowania Europy oraz europejskiej kultury i wartości – zaznaczył Árpád Mészáros.

Dr Michał Kot, prezes Instytutu Pokolenia, wskazał na upowszechnienie się problemu samotności. Zwrócił uwagę na przyczyny tego zjawiska zachodzącego głównie wśród młodzieży.

- Badania przeprowadzone wśród młodych ludzi pokazują, że osoby, które nadużywają Internetu, mają mniej niż dwójkę przyjaciół w klasie i nie podejmują aktywności fizycznej, to osoby, które mają zdecydowanie gorsze samopoczucie. To wpływa na stan psychiczny i jest skorelowane ze zjawiskiem, które jest główną przyczyną samotności, mianowicie upowszechnieniem się komunikacji elektronicznej – podkreślił dr Kot.

Jako ostatni wystąpił prof. Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Podkreślił on znaczenie życia rodzinnego zarówno dla jednostek, jak i dla całego społeczeństwa. Omówił tez temat kryzysu męskości i wskazał na korzyści dla mężczyzny wypływające z posiadania rodziny.

- Bez rodziny nie ma rozwoju, nie ma przyszłości. Rodzina warunkuje odtwarzanie społeczeństwa od wymiaru biologicznego po społeczno-kulturowy. To instytucja, która jest strategicznie ważna – zauważył prof. Michalski.

Wydarzenie zakończyły dwa panele dyskusyjne. Wzięli w nich udział uczestnicy konferencji, którzy odpowiadali także na pytania publiczności. Konferencja była także połączona z inauguracją roku akademickiego na Collegium Intermarium.

Skuteczne ściganie przestępczości internetowej – konferencja naukowa Collegium Intermarium

Przestępczość internetowa stanowi coraz większy problem, dlatego wzrasta potrzeba skutecznych metod jej ścigania. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja naukowa zorganizowana przez Collegium Intermarium, Instytut Ordo Iuris i Fundację Edukacja do Wartości. Prelegenci przedstawili metody działania przestępców internetowych oraz trudności związane z ustalaniem sprawców tego procederu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej.

Czytaj Więcej

"Przestrzeń wolnej debaty i integralnego rozwoju" - rozpoczęcie roku na Collegium Intermarium

1 października 2021 roku Uczelnia Collegium Intermarium rozpoczęła rok akademicki. Inauguracją była międzynarodowa konferencja z udziałem naukowców, polityków i publicystów m.in. z USA, Francji, Węgier, Chorwacji i Polski. W wydarzeniu wzięli udział m.in. francuska polityk Marion Maréchal, redaktor opinii "New York Post" Sohrab Ahmari, prof. Adrian Vermuele z Uniwersytetu Harvarda czy były marszałek Sejmu dr Józef Zych. Konferencja nosiła tytuł "Collegium Intermarium: miejsce prawdy w czasach cancel culture". Tematy wystąpień dotyczyły m.in.

Czytaj Więcej

Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem – raport o federalizacji Unii Europejskiej

• Uczelnia Collegium Intermarium zainaugurowała Centrum Badań nad Integracją Europejską.

• Początkiem działalności Centrum była prezentacja raportu „Między Europą narodów a superpaństwem”, autorstwa ekspertów Collegium Intermarium i Instytutu Ordo Iuris.

• W wydarzeniu wzięli udział naukowcy i eurodeputowani z kilku krajów.

Czytaj Więcej

Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce

• Minimalny koszt rozpadu rodziny w Polsce w 2019 r. wyniósł 5 mld 699 mln zł.

• Rozpad rodziny niesie ze sobą liczne koszty dla finansów publicznych, między innymi dla opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony zdrowia. Ma także negatywny wpływ na dzietność, której spadek prowadzi do zmniejszenia zasobu siły roboczej i osłabia możliwości produkcyjne gospodarki.

Czytaj Więcej

Przestrzeń wolności i ładu – inauguracja Collegium Intermarium

Przedstawiciele władz państwowych oraz wybitni akademicy i publicyści z kraju i zagranicy wzięli udział w konferencji inaugurującej powstanie Collegium Intermarium. Uczelnia ma na celu stworzenie płaszczyzny współpracy między akademikami z regionu Międzymorza. Jej flagowym kierunkiem jest prawo, ale posiada ona także bogaty program studiów podyplomowych. Konferencję otworzyli m.in. wicepremier prof. Piotr Gliński oraz minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek.

Czytaj Więcej

Czy perspektywa gender jest perspektywą kobiet? Druga konferencja z cyklu „W obronie praw kobiet”

Utrudnieniem w realizacji rzeczywistych praw kobiet jest częste przedstawianie tego pojęcia na sposób ideologiczny. Jednym z najbardziej promowanych we współczesnym dyskursie kierunków mających służyć realizacji praw kobiet jest perspektywa gender. Jak się jednak okazuje koncepcja ta budzi szereg wątpliwości, które wynikają z jej silnie ideologicznego charakteru oraz braku skuteczności w realnej poprawie sytuacji kobiet na świecie. Tym zagadnieniom poświęcona była druga z cyklu konferencji „W obronie praw kobiet”.

Czytaj Więcej