Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej

Kryzys demograficzny jest współcześnie jednym z najpoważniejszych problemów. Sposobom jego rozwiązania poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej” zorganizowana prze Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium. Uczestnicy wydarzenia skupili się na tym, w jaki sposób kultura wpływa na postawy ludzi dotyczące ich życia rodzinnego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Węgier. Reprezentowali oni różne dziedziny nauki – socjologię, ekonomię, kulturoznawstwo czy prawo.

Bracy Bersnak z USA, profesor Christendom College, zwrócił uwagę na współczesne tendencje do budowania kultury indywidualizmu. Podkreślił on, że państwo liberalne z jednej strony stara się być gwarantem ludzkiej wolności, a jednocześnie przedstawia rodzinę jako zagrożenie dla wolności jednostki.

- Praca jest ważna, ale nie jest najważniejsza w życiu.  Znacznie ważniejsze jest to, kto będzie o nas pamiętał, gdy umrzemy.  Rodzice muszą nauczyć swoje dzieci życia w małżeństwie i posiadania dzieci. Nie mogą brać za pewnik, że dzieci same będą chciały to zrobić – zauważył Bracy Bersnak. 

Rzeczywistych przyczyn kryzysu demograficznego poszukiwał adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris. Wskazał on, że sytuacja w tym obszarze nie poprawia się, mimo polepszenia statusu ekonomicznego. Zwrócił uwagę na wrogą rodzinę propagandę medialną.

- O ile teza, jakoby do podniesienia poziomu dzietności było konieczne dalsze polepszenie sytuacji materialnej, stoi w wyraźniej sprzeczności z tym, co obserwujemy, o tyle teza wskazująca na znaczenie osobistych preferencji, jest zbieżna z obserwowanymi trendami kulturowymi, które podważają rodzicielstwo – wskazał adw. Dorosiński.

Belinda Brown z University College London zwróciła uwagę na wpływ feminizmu na sposób myślenia kobiet i mężczyzn.

- Najbardziej podstawowym błędem feministek była ich determinacja, by zlikwidować wspierającą rolę mężczyzny w rodzinie. Projekt feministyczny polegał na „uwolnieniu" kobiet od zależności od mężczyzn, która według feministek była źródłem patriarchatu i ucisku. Ponieważ małżeństwo było ucieleśnieniem tej zależności, głównym celem feminizmu było rozbicie samego małżeństwa – zaznaczyła Belinda Brown.

Podczas konferencji głos zabrał również prof. Mark Regnerus z Uniwersytetu w Teksasie. Socjolog mówił o wpływie jaki na relacje międzyludzkie wywierają nowoczesne środki komunikacji. Wskazał też na zagrożenia wynikające z promowania w mediach pornografii i antykoncepcji. Odniósł się przy tym do nauczania papieża Pawła VI zawartego w encyklice „Humanae vitae”.

- Technologie komunikacyjne spowodowały obniżenie kosztów seksu, sprawiły, że prawdziwe zaangażowanie stało się "droższe" i trudniejsze w nawigacji, spowodowały ogromne spowolnienie rozwoju długoterminowych relacji, zwłaszcza małżeństwa, zagroziły płodności kobiet, zwiększając popyt na leczenie niepłodności. Odbiły się na zdolności mężczyzn do zawarcia małżeństwa – zauważył prof. Regnerus.

Sytuację demograficzną Węgier przybliżył Árpád Mészáros, wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp. Wskazał on na politykę prorodzinną prowadzoną przez rząd Węgier.

- Przesłanie płynące z przykładu węgierskiego jest takie, że posiadanie rodziny i dzieci nie może być przywilejem i nie jest tylko prywatną sprawą, ale najbardziej publiczną spośród spraw osobistych, o którą należy walczyć i na rzecz której trzeba działać w celu zachowania Europy oraz europejskiej kultury i wartości – zaznaczył Árpád Mészáros.

Dr Michał Kot, prezes Instytutu Pokolenia, wskazał na upowszechnienie się problemu samotności. Zwrócił uwagę na przyczyny tego zjawiska zachodzącego głównie wśród młodzieży.

- Badania przeprowadzone wśród młodych ludzi pokazują, że osoby, które nadużywają Internetu, mają mniej niż dwójkę przyjaciół w klasie i nie podejmują aktywności fizycznej, to osoby, które mają zdecydowanie gorsze samopoczucie. To wpływa na stan psychiczny i jest skorelowane ze zjawiskiem, które jest główną przyczyną samotności, mianowicie upowszechnieniem się komunikacji elektronicznej – podkreślił dr Kot.

Jako ostatni wystąpił prof. Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Podkreślił on znaczenie życia rodzinnego zarówno dla jednostek, jak i dla całego społeczeństwa. Omówił tez temat kryzysu męskości i wskazał na korzyści dla mężczyzny wypływające z posiadania rodziny.

- Bez rodziny nie ma rozwoju, nie ma przyszłości. Rodzina warunkuje odtwarzanie społeczeństwa od wymiaru biologicznego po społeczno-kulturowy. To instytucja, która jest strategicznie ważna – zauważył prof. Michalski.

Wydarzenie zakończyły dwa panele dyskusyjne. Wzięli w nich udział uczestnicy konferencji, którzy odpowiadali także na pytania publiczności. Konferencja była także połączona z inauguracją roku akademickiego na Collegium Intermarium.

III ogólnopolska konferencja prawnicza „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii”

III ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii” podejmuje najbardziej aktualne problemy i porusza zagadnienia związane z prawem rodzinnym, znajdujące się w centrum debaty publicznej, m.in.:
Czytaj Więcej

Prawo i współczesna rodzina. Podsumowanie konferencji „Rodzina przed obliczem Temidy"

20 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata nad kondycją polskiego prawa rodzinnego. Wysoka frekwencja, szeroki wachlarz omawianych zagadnień, interesujące wystąpienia oraz ożywiona dyskusja świadczą o potrzebie debaty na ten temat. Organizatorem konferencji „Rodzina przed obliczem Temidy” był Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj Więcej

Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

22 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”, której organizatorami był Instytut Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj Więcej

Konferencja "Rodzina przed obliczem Temidy" - zaproszenie do wygłoszenia prelekcji

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do nadsyłania propozycji tematów wystąpień.
Czytaj Więcej

Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej

24-25 września 2012 odbyła się Międzynarodowa, prawnicza konferencja naukowa
Czytaj Więcej

Podsumowanie wizyty Nikolasa Nikasa w Polsce

W dniach 22-26 kwietnia 2013r. na zaproszenie Ordo Iuris odwiedził Polskę Nikolas Nikas
Czytaj Więcej