Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
macierzyństwo zastępcze

macierzyństwo zastępcze

Macierzyństwo zastępcze: Czy Konwencja haska wymusi legalizację surogacji w państwach członkowskich?

• Haska Konferencja Prywatnego Prawa Międzynarodowego od kilku lat pracuje nad prawnym uregulowaniem praw rodzicielskich w przypadkach surogacji.

• W przygotowanym raporcie eksperci podkreślają, że w niektórych krajach osoby korzystające z surogacji mają trudności w uzyskaniu obywatelstwa dziecka i praw rodzicielskich.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.07.2023

Surogacja i śmierć noworodka w USA – kilka uwag o współczesnym handlu dziećmi

Surogacja, czyli macierzyństwo zastępcze, pomimo tego, że w swej istocie stanowi formę handlu dziećmi, jest dopuszczalna także w państwach potocznie określanych jako „cywilizowane”. Oczywiście nazywana i przedstawiana jest inaczej – jako sposób zaspokojenia najgłębszych pragnień posiadania potomstwa, tworzenia rodziny, realizacji postulatu równouprawnienia par jednopłciowych, etc. Generalnie obecnie buduje się obraz macierzyństwa zastępczego jako czegoś pozytywnego, dającego szczęście i spełnienie.

Czytaj Więcej

Prawo UE nie wymaga legalizacji surogacji i „hodowli” ludzi w laboratoriach – analiza Ordo Iuris

· Politycy partii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego domagają się legalizacji surogacji i ektogenezy, czyli „hodowli” ludzi w warunkach laboratoryjnych, twierdząc, że jest to warunek przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej

ETPC: nielegalne „nabycie” praw rodzicielskich od surogatki nie daje prawa do adopcji dziecka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę Norweżki, która chciała adoptować dziecko swojego byłego konkubenta, wskazując, że wcześniej w USA „nabyła” prawa rodzicielskie od surogatki.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris przed ETPC w obronie godności kobiet i dzieci wykorzystywanych w procederze surogacji  

· Do Trybunału w Strasburgu wpływają skargi przeciwko państwom, które odmawiają uznawania skutków prawnych tzw. macierzyństwa zastępczego – surogacji.

Czytaj Więcej

Polska nie musi uznawać skutków prawnych zagranicznej umowy o surogację – potwierdza ETPC

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pary mężczyzn dotyczącą odmowy przyznania polskiego obywatelstwa bliźniętom pozostającym pod ich opieką.

Czytaj Więcej
Subskrybuj macierzyństwo zastępcze