Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dziecko to nie pasożyt. Apel w związku z wypowiedzią dr Anny Orawiec

Data publikacji: 27.03.2024

Adobe Stock

· Głośnym echem w przestrzeni publicznej odbiła się debata o aborcji wyemitowana na internetowym Kanale Zero.

· Podczas dyskusji ginekolog dr Anna Orawiec stwierdziła, że dziecko nienarodzone jest wobec swojej matki „pasożytem”.

· Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny oraz Konfederacja Kobiet RP apelują do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie o wyciągnięcie konsekwencji wobec dr Orawiec.

· Autorzy petycji wskazują, że takie stwierdzenie jest sprzeczne ze stanem wiedzy naukowej oraz urąga godności nienarodzonych dzieci i ich matek.

· W apelu podkreślono, że wypowiedź dr Anny Orawiec narusza art. 38 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który nakazuje lekarzowi „z poczuciem szczególnej odpowiedzialności odnosić się do procesu przekazywania życia ludzkiego”.

· Petycję można podpisywać na stronie dzieckotoniepasozyt.pl.

 

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

W debacie prowadzonej przez Roberta Mazurka brały udział przedstawicielki środowisk medycznych i politycznych. Wśród uczestniczek była m.in. prof. Ewa Dmoch Gajzlerska – ginekolog, członek Rady Naukowej Ordo Iuris. Podczas debaty pytania mogli zadawać także widzowie.

„Z punktu widzenia biologii pasożytnictwo to jest sytuacja, w której jedna oso…jeden organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian. I ciąża w pewien sposób jest taką sytuacją, ponieważ płód nie odżywia w żaden sposób kobiety. Więc jest pasożytem, ale większość kobiet jednak na to pasożytnictwo się decyduje i jest szczęśliwe z tego pasożyta, który jest w środku” – stwierdziła dr Anna Orawiec, odpowiadając na pytanie jednego z widzów.

W petycji wskazano, że takie porównanie „jest skandalicznie niestosowne, urągające godności ludzi na prenatalnym etapie rozwoju i ich matek”. Autorzy apelu zaznaczają też, że tego typu retoryka bywa od lat wykorzystywana przez środowiska proaborcyjne w celu dehumanizacji dzieci nienarodzonych.

Określenie użyte przez dr Orawiec jest też sprzeczne ze stanem wiedzy naukowej.

„Pasożyty powodują szereg chorób i powinny być zwalczane. Ciąża z kolei jest fizjologicznym stanem, niezależnie od tego, czy jest pożądana, czy nie” – czytamy w petycji.

Autorzy apelu zauważają również, że stwierdzenie, iż dziecko nienarodzone można porównać z pasożytem, gdyż „pasożyt to organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian”, także jest niewłaściwe.

„Dziecko nienarodzone daje swojej matce cały ogrom darów – emocjonalnych, psychicznych, duchowych, a także zdrowotnych. To elementarz wiedzy perinatologicznej” – wskazano.

Organizacje, które zainicjowały petycję domagają się od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie przeprowadzenia postępowania wobec dr Orawiec. Wskazują, że jej wypowiedź naruszyła art. 38 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że „lekarz powinien z poczuciem szczególnej odpowiedzialności odnosić się do procesu przekazywania życia ludzkiego”. Ponadto, art. 39. Kodeksu posługuje się określeniem „dziecko” w odniesieniu do osoby na prenatalnym etapie życia.

„O tym, że słowa lekarki uderzały w godność dzieci nienarodzonych, świadczy skala oburzenia, którą wywołały te słowa. Zmusiła ona autorkę wypowiedzi do zamieszczenia komentarza, jednak zabrakło w nim wycofania się z oburzającego porównania” – napisano w apelu.

Wspieram
Ochrona życia

19.06.2024

Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej ciąży? Portal Ordo Iuris dla matek

· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z zajściem w ciążę.

· Instytut Ordo Iuris uruchomił portal internetowy, na którym można znaleźć poradnik dla matek w trudnej ciąży, wskazujący, gdzie mogą one szukać wsparcia.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

06.06.2024

Imperium Europa czy Europa Narodów. Dyskusja o planowanej reformie traktatów unijnych

Europejski panel dyskusyjny przeprowadzony przez Instytut Ordo Iuris w ramach konferencji o przyszłości Europy zorganizowanej przez Telewizję Media Narodowe w Warszawie 20 maja. 50-minutowa dyskusja koncentrowała się na projekcie reformy traktatów Unii Europejskiej przyjętym przez Parlament Europejski w listopadzie ubiegłego roku, a następnie zatwierdzonym przez Radę UE w grudniu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.06.2024

Szpitale bez aborcji stracą kontrakty z NFZ? Ministerstwo Zdrowia walczy z wolnością sumienia

· Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmienia zasady dotyczące ogólnych warunków umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z placówkami medycznymi.

· W przepisach rozporządzenia znalazło się postanowienie umożliwiające zrywanie przez NFZ kontraktów z tymi podmiotami, w których nie jest możliwe dokonanie aborcji z uwagi na to, że wszyscy zatrudnieni tam lekarze zdecydowali się skorzystać z klauzuli sumienia.

Czytaj Więcej