fbpx Międzynarodowa koalicja w obronie życia. Ordo Iuris wśród sygnatariuszy apelu do prezydenta Francji | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Międzynarodowa koalicja w obronie życia. Ordo Iuris wśród sygnatariuszy apelu do prezydenta Francji

Data publikacji: 18.03.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris dołączył do sygnatariuszy listu międzynarodowej koalicji organizacji społecznych, sprzeciwiających się intencjom wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

· Koalicję tworzy ponad 100 organizacji z 15 krajów Europy.

· List do prezydenta Francji Emmanuela Macrona ma związek z jego wypowiedzią, w której stwierdził, że aborcja powinna zostać uznana za prawo podstawowe.

Słowa Emmanuela Macrona padły 19 stycznia podczas przemówienia przed Parlamentem Europejskim, po rozpoczęciu przez Francję prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezydent Francji podkreślił wówczas potrzebę nadania aborcji charakteru prawa podmiotowego, które należy umieścić w Karcie Praw Podstawowych UE, co stoi w sprzeczności z zasadą prawa do życia. Co istotne, drugi artykuł wspomnianej Karty mówi wprost, że “każdy ma prawo do życia”.

Wpisuje się to obecną od dłuższego czasu na forum unijnym praktykę działań środowisk proaborcyjnych. W czerwcu 2021 r. Parlament Europejski przyjął raport, w którym określono aborcję jako podstawową usługę opieki zdrowotnej oraz skrytykowano korzystanie przez lekarzy z prawa do odmowy jej wykonywania ze względu na sprzeciw sumienia.

Choć legalizacja aborcji na poziomie traktatów unijnych wymagałaby zgody wszystkich państw członkowskich, to odczuwalny jest coraz silniejszy nacisk na poszerzenie dostępu do aborcji w państwach członkowskich za pomocą innych instrumentów prawnych. Koalicja skierowała swój apel już teraz, aby pokazać, że w Europie występuje szeroki społeczny sprzeciw wobec tego rodzaju postulatów, a zwolennicy ochrony życia wciąż mają bardzo szeroką reprezentację. List podpisało 105 organizacji m.in. z Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoch, Słowacji, Węgier i Polski

Sygnatariusze apelu przypominają międzynarodowe deklaracje, w których zagwarantowano prawo do życia. „Jak możemy sprzeciwić się Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., ogłoszonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, która zapewnia uznanie i powszechne stosowanie prawa do życia i «wrodzonej godności wszystkich ludzi»? bez różnicy, czy są narodzeni, czy są w stadium prenatalnym?” – napisano.

W liście wspomniana została też Konwencja Rzymska z 1950 r., „która gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do życia”. Przytoczono również Konwencję o prawach dziecka z 1989 r., w preambule której stwierdzono, że dziecko potrzebuje „właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

„Współpraca w walce przeciwko aborcji nie może ograniczać się jedynie do debaty krajowej, ale powinna dążyć do silnego sojuszu międzynarodowego mogącego kształtować debatę na szerszym forum, które jak pokazuje praktyka ostatnich lat, zyskuje na znaczeniu również w kontekście rozwoju spraw wewnętrznych państw członkowskich. Oczywiście przeciwne nam środowiska dysponują potężnymi zasobami natomiast nie może to nas zniechęcać do aktywności i uczciwej walki na rzecz przywrócenia porządku opartego na prawie naturalnym. Nawet nasze skromne działania mogą przynieść pozytywne skutki w długoterminowej perspektywie” – podkreślił Michał Pełka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2022

Budujemy globalny sojusz w obronie naszych rodzin i Ojczyzny

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło na początku września rezolucję, wymieniającą wśród praw człowieka prawo do „swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych z seksualnością, w tym zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym”. Dokument precyzyjne stwierdza, że „prawa seksualne i reprodukcyjne” to między innymi dostęp do antykoncepcji, pigułek wczesnoporonnych i aborcji. Jednym z projektodawców rezolucji była Polska.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.09.2022

Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji

· W Nowym Jorku rozpocznie się debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli doroczne spotkanie szefów państw i rządów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.09.2022

Kontrowersyjna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Możliwy instrument nacisku na państwa

W ostatnich dniach wiele komentarzy wywołała rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca m.in. dostępu do aborcji, który to miałby być uznany za rzekome prawo człowieka. Liczne kontrowersje wzbudziło też stanowisko Polski, która znalazła się wśród projektodawców dokumentu. W imieniu Polski, jak i wszystkich państw Unii Europejskiej, poparcie dla rezolucji wyraził przedstawiciel Czech. Warto prześledzić, co de facto znalazło się w tym akcie oraz jakie konsekwencje może przynieść jego przyjęcie.  

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.09.2022

Zarzuty dla lekarzy z Pszczyny. Tragedia instrumentalnie wykorzystana przez środowiska proaborcyjne

Postawienie przez prokuraturę zarzutów trzem lekarzom sprawującym opiekę nad ciężarną pacjentką w szpitalu w Pszczynie powinno zakończyć wszelkie insynuacje, że za śmierć kobiety miałoby odpowiadać prawo obowiązujące po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prokuratury, lekarze opiekujący się panią Izabelą postępowali niezgodnie z wiedzą i sztuką medyczną.

Czytaj Więcej