fbpx Ordo Iuris w obronie działaczy pro-life. Zwycięstwa w dwóch kolejnych sprawach | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie działaczy pro-life. Zwycięstwa w dwóch kolejnych sprawach

Data publikacji: 29.03.2021

Pixabay

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim uniewinnił działacza pro-life, który ustawił przed szpitalem furgonetkę z plakatami informującymi o aborcjach dokonywanych w placówce. Mężczyzna był obwiniony o rzekome wywoływanie zgorszenia i zakłócanie porządku. Z kolei sprawa obrońcy życia, który prezentował antyaborcyjny baner we Wrocławiu, została umorzona. Działaczy pro-life reprezentowali prawnicy Ordo Iuris, którzy pracują obecnie nad przeszło 40 podobnymi sprawami. Sukcesem zakończyły się już 143 procesy obrońców życia, w których uczestniczyli przedstawiciele Instytutu.

 

Sprawa gorzowska rozpoczęła się w lutym 2020 roku, gdy działacz antyaborcyjny postawił przed miejscowym szpitalem furgonetkę z banerami alarmującymi, że „w gorzowskim szpitalu wojewódzkim zabijają dzieci nienarodzone” oraz upamiętniającymi te, które pozbawiono tam życia. Sytuację zgłosił na policję jeden ze szpitalnych lekarzy. Po kilku dniach działacz został obwiniony o rzekome wywołanie zgorszenia i zakłócenie porządku w miejscu publicznym, czyli czyn z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń. Sąd pierwszej instancji, z naruszeniem przepisów zarówno proceduralnych, jak i materialnych, uznał go winnym i skazał na grzywnę w wysokości 1,5 tys. złotych. Na skorygowanie takiego stanu rzeczy pozwoliła dopiero apelacja wniesiona z pomocą prawników z Instytutu Ordo Iuris, przy wsparciu adw. Tomasza Burakowskiego. Sąd Okręgowy w swoim orzeczeniu nie tylko potwierdził jej zasadność, ale też wskazał, że działacz korzystał z przysługującej mu konstytucyjnie zagwarantowanej wolność słowa, przysługującej każdemu, niezależnie od poglądów, również wtedy, gdy mogą one okazać się dla kogoś bulwersujące.

 

Umorzona została, z kolei, sprawa z Wrocławia. Tamtejszy działacz pro-life był, z inicjatywy Straży Miejskiej, o domniemane prezentowanie treści nieprzyzwoitych.  Miało ono polegać na rozwinięciu antyaborcyjnego baneru podczas zgromadzenia.

 

Inny działacz Fundacji Pro-prawo do życia został natomiast obwiniony o rzekome umieszczenie nieprzyzwoitego ogłoszenia w miejscu publicznym, czyli czyn z art. 141 kodeksu wykroczeń. Pierwotnie uniewinnił go Sąd Rejonowy w Sanoku, który w rozwieszeniu przez mężczyznę banerów przedstawiających zdjęcia dzieci nienarodzonych, zabitych w wyniku aborcji, nie dostrzegł czynu opisanego w przytoczonym przepisie. Jednak korzystny werdykt został uchylony przez Sąd Okręgowy w Krośnie, który uznał treść plakatu obrońcy życia za celowo gorszącą. Sprawa trafiła do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy, który wydał wyrok skazujący obwinionego. Orzeczenie jest nieprawomocne, a prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris przygotowują apelację.

 

„Niewątpliwie, wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim stanowi istotny krok w kierunku realizacji konstytucyjnych praw do wolności słowa oraz wyrażania poglądów. Zdaniem sądu rozpatrującego naszą apelację, skazanie obwinionego stanowiło zawężenie prawa do swobodnej wypowiedzi oraz ograniczenie wolności słowa. Judykat gorzowskiego sądu wpisuje się w utrwaloną na przestrzeni ostatnich lat pozytywną linię orzeczniczą” – skomentował Witold Łukasik, Koordynator Asystentów Prawników z Centrum Interwencji Procesowej.

 

 

Wspieram
Ochrona życia

05.08.2022

Kolejna batalia rodziców o życie dziecka w Wielkiej Brytanii – przypadek Archiego Battersbee

Po raz kolejny, na przestrzeni ostatnich lat, w Wielkiej Brytanii dochodzi do sytuacji, w której sądy - wbrew woli rodziny pacjenta, opiniom części lekarzy, a nawet gotowości podjęcia leczenia pacjenta przez zagraniczne kliniki - przesądzają o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie. W roku 2018 sądy zadecydowały o przerwaniu terapii małego Alfiego Evansa, któremu pomoc oferowały m.in. Watykan czy Polska. Latem 2022 r. w podobnej sytuacji znaleźli się rodzice dwunastoletniego Archiego Battersbee.     

Czytaj Więcej
Ochrona życia

04.08.2022

Zmiany w poglądach społeczeństwa polskiego na temat aborcji – krótka analiza zjawiska

W przestrzeni medialnej krążą opinie o rzekomo znacznym poparciu w Polsce postulatu aborcji na życzenie. W rzeczywistości, od 1992 do 2005 r. poparcie dla aborcji utrzymywało się na podobnym poziomie, a w roku 2006 spadło do 16 proc. Z kolei w 2007 r. wzrosło ono do 23 proc., po czym nastąpił spadek i od tego czasu poparcie to osiągało poziom poniżej 18 proc. Ponadto, „efekt wahadła” w kwestii wzmacniania prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych jest mitem.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

02.08.2022

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

· Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej