fbpx PE przyjął Raport Maticia. To jaskrawa deklaracja kierunku obranego przez UE | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

PE przyjął Raport Maticia. To jaskrawa deklaracja kierunku obranego przez UE

Data publikacji: 25.06.2021

Adobe Stock

• W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat „raportu Maticia” w którym m.in. przedstawia się aborcję jako prawo człowieka, postuluje się ograniczenie wolności sumienia oraz wprowadzenie zakazu krytyki ideologicznej koncepcji „praw seksualnych”.

• „Raport Maticia” spotkał się z licznymi protestami społeczeństwa obywatelskiego. Tysiące ludzi podpisało petycje sprzeciwiającą się raportowi, dziesiątki organizacji pozarządowych włączyło się w koalicję zmierzającą do odrzucenia dokumentu przez PE.

• PE odrzucił wniosek o zaprzestanie prac nad raportem ze względu na naruszenie zasady subsydiarności oraz dwie alternatywne propozycje rezolucji.

• PE przyjął raport Maticia stosunkiem głosów 378 do 255, przy 42 wstrzymujących się.

 

- Parlament Europejski po wczorajszym głosowaniu zostaje z radykalną, ideologiczną rezolucją, która nie ma żadnej mocy prawnej. Raport Maticia to jedynie jaskrawa deklaracja politycznego kierunku obranego przez Unię Europejską - zaznaczyła Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Radykalny raport Maticia

Od kilku miesięcy liczne organizacje pozarządowe i społeczeństwo UE śledziły prace nad tzw. raportem Maticia, czyli projektem rezolucji i dołączonym do niego sprawozdaniem, które sporządził Predrag Fred Matić, chorowacki socjalista zasiadający obecnie w Parlamencie Europejskim. O kontrowersyjnych tezach zawartych w stworzonym przez Maticia dokumencie i ogromnym sprzeciwie z jakim spotkał się on w całej UE informował Instytut Ordo Iuris.

Próby odrzucenia raportu

W celu powstrzymania PE przed przyjęciem ideologicznej rezolucji Maticia, eurodeputowani z grupy ECR zgłosili wniosek o odrzucenie raportu jako niedopuszczalnego ze względu na naruszenie zasady subsydiarności. Wniosek ten został jednak odrzucony stosunkiem głosów 391 do 280 jeszcze przed rozpoczęciem wczorajszej debaty.

Deputowani z grup ECR i PPE zgłosili także dwa alternatywne wnioski o rezolucje. Przyjęcie którejkolwiek z tych dwóch poprawek, będących w rzeczywistości w pełni nowymi tekstami rezolucji, skutkowałoby niedopuszczeniem do głosowania nad raportem Maticia.

Głosowania nad projektami trwały od 9:30, o 13:00 podano wyniki, zgodnie z którymi wniosek ECR nie przeszedł stosunkiem głosów 267 „za” do 402 „przeciwko”. Wniosek PPE uzyskał 288 głosów „za” przy 373 „przeciwko” i również został odrzucony.

Ostatnią szansą na odrzucenie raportu Maticia było głosowanie dotyczące bezpośrednio przyjęcia tego dokumentu lub odrzucenia go. Jednak, zgodnie z wynikami podanymi o godz. 18:15  „za” przyjęciem tekstu zagłosowało 378 eurodeputowanych, „przeciwko” 255, a 42 wstrzymało się od głosu.

Konsekwencje przyjęcia raportu

Przyjęcie przez PE rezolucji w brzmieniu zaproponowanym przez Maticia to przede wszystkim dowód na to, jak dalece oderwana jest ta instytucja od rzeczywistości i prawa. Jednak, co istotne, ideologiczna ofensywa doprowadziła do połączenia w sprzeciwie różnych środowisk politycznych. Utworzona została silne koalicja organizacji pozarządowych z całej Europy i dużej grupy europosłów z różnych środowisk politycznych. Choć wnioski o alternatywne rezolucje upadły, to rozkład głosów i zbliżony wynik głosowań nad obiema poprawkami pokazuje, że niezależnie od innych różnic, przeróżne środowiska są chętne wspólnie sprzeciwiać się lewicowej ofensywie.

- Cieszy także, że różnica liczby głosów „za” od „przeciw” w ostatecznym głosowaniu jest, porównując do wcześniejszych głosowań, stosunkowo nieduża i ma potencjał do dalszego kurczenia się przy kolejnych istotnych głosowaniach. Wszystko do daje nadzieję na przyszłość –  dodaje Anna Kubacka.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.05.2022

Ordo Iuris przypomina w Strasburgu, że Konwencja praw człowieka nie gwarantuje prawa do darmowego in vitro

· Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił skargę maltańskiej pary, której odmówiono refundacji zabiegu in vitro ze względu na wiek kobiety – 43 lata.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.05.2022

Stop promowaniu eutanazji. Petycja w sprawie spektaklu w Poznaniu

· W Teatrze Nowym w Poznaniu wystawiany jest spektakl „Prawo wyboru” dotyczący eutanazji.

· W holu teatru umieszczono też „kapsułę śmierci” czyli urządzenie służące do odbierania sobie życia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do władz samorządowych województwa wielkopolskiego petycję o zaprzestanie finansowania ze środków publicznych przedstawienia „Prawo wyboru”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

17.05.2022

Ordo Iuris monitoruje przestrzeganie prawa w polskich szpitalach

· Instytut Ordo Iuris skierował do kilkuset szpitali wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczącej liczby aborcji wykonywanych w sytuacji ciąży pochodzącej z czynu zabronionego.

· Doniesienia medialne sugerują, że, w związku z wojną na Ukrainie, w Polsce mogła wzrosnąć liczba aborcji przeprowadzanych na podstawie tej przesłanki.

Czytaj Więcej